270 lat temu otwarto pierwszą polską Bibliotekę Narodową Aktualności 270 lat temu otwarto pierwszą polską Bibliotekę Narodową

Udostępnij

8 sierpnia 1747 roku bracia Andrzej Stanisław i Jan Andrzej Załuscy, właściciele ogromnego księgozbioru, otworzyli w Warszawie Bibliotekę Publiczną Załuskich, która po przejęciu jej przez Państwo po śmierci drugiego z założycieli przyjęła miano Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich zwanej. Była to nie tylko „pierwsza w Królestwie Polskim biblioteka”, ale także jedna z pierwszych bibliotek narodowych w Europie. Zgromadzone w niej zbiory, liczące na początku blisko 200 tysięcy woluminów i 10 tysięcy rękopisów, pozwoliły traktować ją jako największą książnicę publiczną w Europie w XVIII wieku. W 1794 roku dysponowała już 400 tysiącami woluminów.

Jej założyciele byli dobrze wykształconymi, dysponującymi wysokimi dochodami bibliofilami o rozległych kontaktach europejskich. Przygotowania do powołania biblioteki publicznej rozpoczęły się już w 1722 roku, kiedy to starszy z braci został biskupem płockim i odziedziczył po swoim stryju Ludwiku Załuskim jego własną kolekcję, zawierającą m.in.  księgozbiór  prymasa Stefana Olszowskiego. Bracia przenieśli otrzymane zbiory do Warszawy, połączyli je z własnymi bogatymi w wiele historycznych kolekcji i otworzyli dla czytelników instytucję pod nazwą Biblioteka Publiczna. Właściciele dążyli do gromadzenia wszystkich publikacji polskich poprzez zakupy i dary, ale także zwracając się do drukarzy o przesyłanie najnowszej produkcji. W 1780 roku Sejm przyznał Bibliotece prawo otrzymywania za darmo każdej publikacji krajowej.

Na rozkaz carycy Katarzyny II z 1794 roku cała Biblioteka została skonfiskowana i przewieziona do Petersburga. Niezależnie od dużych strat podczas transportu stanowiła jednak bezcenną kolekcję. W 1795 roku caryca kazała wybudować dla przejętych zbiorów nowy gmach, który stał się początkiem Biblioteki Carskiej, późniejszej rosyjskiej Biblioteki Narodowej. Dopiero po traktacie ryskim w 1921 roku odzyskano dużą część zasobu Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich zwanej. Niestety większość z nich została spalona razem z niemal całą kolekcją rękopisów, starodruków, grafiki i map Biblioteki Narodowej przez okupujących Warszawę Niemców w 1944 r.

Biblioteka Narodowa od kilku lat bardzo intensywnie rejestruje nierewindykowane fragmenty Biblioteki Rzeczypospolitej w Petersburgu. W 2013 roku BN opublikowała Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. Jest to spis rękopisów, który powstał w Petersburgu w latach 1806–1807 podczas wypakowywania przejętych obiektów ze skrzyń. Publikacja zawiera informacje o 8 576 rękopisach w 11 010 tomach. Udało się w niej zidentyfikować ponad 90% wpisów, dzięki czemu mogły one zostać uzupełnione o sygnatury, wprowadzone w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w latach 40. XIX wieku i używane do dzisiaj, a także o informację, czy dany rękopis nadal istnieje, a jeśli tak, to gdzie jest przechowywany.

W 2016 roku BN wydała Katalog książek z Biblioteki króla Zygmunta Augusta w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu, zawierający 74 woluminy (obejmujące 110 edycji), niemal wszystkie pochodzące z Biblioteki Rzeczypospolitej. W 2016 roku rozpoczęto wieloletni projekt identyfikacji i katalogowania starodruków z Biblioteki Rzeczypospolitej znajdujących się w Petersburgu. W planach BN na rok 2018 jest wydanie katalogu rękopisów z Biblioteki Rzeczypospolitej, zachowanych w książnicach narodowych Polski i Rosji.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się