Wydawnictwo Jedność
 „Polska 100 lat”, wydawca: BOSZ

„Polska 100 lat”, wydawca: BOSZ

Album godny stulecia niepodległości

Udostępnij

Jednym z najważniejszych wydarzeń Warszawskich Targów Książki była prezentacja albumu „Polska 100 lat”, który śmiało można nazwać publikacją monumentalną, której ranga odpowiada doniosłości tegorocznej rocznicy odzyskania niepodległości. W prezentacji, którą prowadził wydawca – Bogdan Szymanik, właściciel Oficyny Bosz, uczestniczyła imponująca reprezentacja autorów i współtwórców tego dzieła. – W Polsce nie zdarzyło mi się być w takim gronie – powiedział prof. Marek Belka, który jest autorem artykułu zatytułowanego „Transformacja – blaski i cenie”.

– Może nieskromnie, ale pozwolę sobie nazwać tę publikacje wyjątkową – przy zachowaniu wszelkich proporcji odnoszących się do naszej pracy – powiedział prof. Michał Kleiber, który przewodniczył powołanej przez wydawcę Radzie Programowej. Nasza Rada, która składała się z najwybitniejszych polskich specjalistów spośród znawców minionego stulecia, pracowała przez półtora roku nad przygotowaniem albumu – dodał prof. Michał Kleiber.

Album składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii i państwu, gospodarce, społeczeństwu, nauce i kulturze. Całość została wzbogacona reprodukcjami i fotografiami nawiązującymi do najważniejszych wydarzeń minionego stulecia w Polsce. Autorem projektu graficznego jest prof. Władysław Pluta.

Doniośle zabrzmiały słowa prof. Adama Daniela Rotfela, który stwierdził: „Przyszłość Polski zależy od nowego pokolenia, które przejmuje odpowiedzialność za państwo, a największym kapitałem są szare komórki tej generacji”.

Luksusowemu albumowi towarzyszy tom dodatkowy, zawierający sumę tekstów, czyli 39 esejów autorstwa najwybitniejszych przedstawicieli polskich uczelni i ośrodków naukowych w kraju, m.in.: Marka Belki, Adama D. Rotfelda, Andrzeja Chwalby, Andrzeja Friszkego, Jana Miodka, Krystyny Skarżyńskiej, Janusza H. Skalskiego, Tadeusza Lubelskiego, Jarosława Włodarczyka, Witolda Orłowskiego, czy Ryszarda Bugaja. Całość poprzedza wstęp historyczno-kulturowy prof. Michała Kleibera.

Nota o książce:

„Polska 100 lat” to bogato ilustrowany album przygotowywany w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pracami nad powstaniem tej wyjątkowej publikacji kieruje powołana z inicjatywy społecznej Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in.: profesorowie M. Kleiber, A. Mencwel, H. Samsonowicz, J. Bralczyk oraz wybitni znawcy polskiej kultury: pisarz W. Myśliwski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – W. Dąbrowski, czy polski dyplomata, badacz stosunków międzynarodowych prof. A. Rotfeld.

Książka składać się będzie z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii, społeczeństwu, kulturze, nauce i gospodarce. Całość poprzedzać będzie wstęp historyczno-kulturowy. Autorami tekstów do tej publikacji, napisanych w formie esejów, są najwybitniejsi polscy uczeni związani z największych ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. prof. M. Belka, A. Rotfeld, A. Chwalba, A. Friszke, J. Miodek, K. Skarżyńska, J. Skalski, J. Włodarczyk, W. Orłowski, R. Bugaj. W książce podjęte i zilustrowane zostaną  rozważania na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia narodu polskiego: skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej (przemian polityczno-gospodarczych), relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury i kultury, w tym: muzyki, filmu, sztuk pięknych i architektury. Nie zabraknie także omówienia rozwoju nauk technicznych czy przyrodniczo-medycznych.

Wartość merytoryczna i naukowa książki jest niezaprzeczalna i z pewnością stanowić będzie doskonałą bazę dydaktyczną dla wszystkich studentów w kraju i za granicą.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się