Anna Nasiłowska ponownie prezesem SPP

Anna Nasiłowska ponownie prezesem SPP

Anna Nasiłowska ponownie prezesem SPP

Udostępnij

W dniach 28-29 maja odbył się XII walny zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym wzięło udział 63 delegatów. Przedstawiono działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia z poprzedniej kadencji, która z powodu pandemii została przedłużona o 2 lata. Wysłuchano sprawozdań prezesów oddziałów. Poprzedni Zarząd uzyskał absolutorium.

Dokonano wyboru nowego zarządu na kadencję 2022-2025, który ukonstytuował się w następującym składzie: Anna Nasiłowska (prezes) – na zdjęciu, Piotr Müldner-Nieckowski (wiceprezes), Jan Strządała (wiceprezes), Bogdan Baran (skarbnik), Małgorzata Karolina Piekarska (sekretarz) oraz członkowie: Bożena Boba-Dyga, Łucja Dudzińska, Wacław Holewiński, Adam Kwaśny, Marcin Wolski i Zofia Zarębianka.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej weszli: Krzysztof Szatrawski (przewodniczący), Zofia Zarębianka (wiceprzewodnicząca), Wacław Holewiński (sekretarz), Łucja Dudzińska i Małgorzata Strękowska-Zaremba, a do Sądu Koleżeńskiego : Paweł Baranowski, Danuta Gałecka-Krajewska, Sylwia Gibaszek, Mariusz Kusion oraz Krystyna Rodowska. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jolantę Cywińską, Zdzisława Drzewieckiego, Wacława Kostrzewę, Adama Majewskiego i Bartłomieja Siwca.

Podczas zjazdu omówione zostały najważniejsze problemy dotyczące środowiska pisarskiego, takie jak: emerytury twórcze, sprawa Domu Literatury, kondycja czytelnicza, problemy i działalność wydawnicza SPP, prawo autorskie, kontakty środowiskowe oraz dorobek oddziałów.

Zdecydowano, że Michał Zabłocki będzie tworzył (organizował) kolejno fora gatunkowe (branżowe) spośród członków SPP, których celem będzie po pierwsze zgromadzenie środowisk uprawiających poszczególne gatunki, a po drugie zorganizowanie ich pracy.

Omówiono tryb pracy Zarządu Głównego. Ustalono, że Zarząd spotyka się raz na kwartał osobiście, a raz w miesiącu spotyka się on-line. W ważnych sprawach kontaktuje się mailowo.

Anna Nasiłowska (ur. 10 marca 1958) jest pisarką, poetką, krytykiem literackim, historykiem literatury współczesnej. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Członek redakcji dwumiesięcznika literackiego „Teksty Drugie” od 1990 roku. Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Warszawie, laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w 1977 roku, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (1982). Studiowała również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz w latach 1990-1991 w College Internationale de Philosophie w Paryżu w ramach stypendium rządu francuskiego. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w Instytucie Badań Literackich PAN w 1988, doktor habilitowany – 2001, profesor zwyczajny – 2010.(fran)

 
Autor: (fran), foto: Jacek Kadaj / SPP

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się