Biblioteki publiczne w 2023 roku – najnowszy raport GUS

Biblioteki publiczne w 2023 roku – najnowszy raport GUS

Biblioteki publiczne w 2023 roku – najnowszy raport GUS

Udostępnij

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący funkcjonowania bibliotek publicznych w 2023 roku. Według stanu na koniec 2023 roku w Polsce działało 7 570 bibliotek publicznych i filii, które prowadziły 871 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 751 punktów bibliotecznych.

. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,3 mln woluminów, a łączna liczba 5,3 mln czytelników wypożyczyła prawie 100 mln książek. Najliczniejszą grupę użytkowników bibliotek stanowiły osoby w wieku 25-44 lata.

Najwięcej bibliotek publicznych działało w województwie mazowieckim (945), a najmniej w podlaskim (224). Przeważająca liczba placówek (64,6%) prowadziła swoją działalność na wsi. Na jedną bibliotekę publiczną przypadało przeciętnie 4 972 mieszkańców, najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie pomorskim (7 636). Średnio jedna biblioteka dysponowała 159 m2 powierzchni pomieszczeń bibliotecznych oraz oferowała 16 miejsc w czytelni przeznaczonych dla czytelników.

Mapa 1. Biblioteki publiczne w 2023 r

 

Zbiory biblioteczne

Biblioteki publiczne na koniec 2023 r. posiadały księgozbiór składający się z 124,3 mln woluminów, z których 98,5% stanowiły książki. Biblioteki dysponowały także 6,0 mln materiałów bibliotecznych tworzących zbiory specjalne, spośród których najwięcej było materiałów audiowizualnych (3,4 mln). Przeciętnie jedna biblioteka publiczna oferowała czytelnikom 7 tytułów czasopism bieżących.

Wykres 1. Księgozbiór bibliotek publicznych według województw w 2023 r.

 

 

Czytelnicy i wypożyczenia

Liczba zrejestrowanych użytkowników w bibliotece, tj. osób, które posiadały aktywne konto i ważną kartę biblioteczną w ciągu roku, wyniosła 6,3 mln. Liczba czytelników, tj. użytkowników zarejestrowanych, którzy wypożyczyli na zewnątrz co najmniej jedną pozycję w ciągu roku, wyniosła 5,3 mln. W porównaniu z 2022 r. liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła o 5,2%, a czytelników o 4,5%. W ciągu roku w bibliotekach publicznych odnotowano 58,4 mln odwiedzin (wzrost o 7,3%).

Czytelnicy w ciągu roku wypożyczyli na zewnątrz 97,9 mln woluminów księgozbioru (o 3,6% więcej w porównaniu z 2022 r.) oraz 2,8 mln materiałów bibliotecznych stanowiących zbiory specjalne (o 1,4 % mniej). Na miejscu udostępniono 4,9 mln księgozbioru, tj. o 8,7% więcej niż w 2022 r.

Wykres 2. Wypożyczenia księgozbioru w woluminach na 1 czytelnika w bibliotekach publicznych w 2023 r.

 

Największą grupę czytelników bibliotek publicznych stanowiły osoby w wieku 25–44 lata (25,0%) oraz osoby pracujące (39,3%).

Wykres 3. Czytelnicy w placówkach bibliotecznych według wieku w 2023 r.

 

Pozostała działalność bibliotek

W 2023 r. biblioteki publiczne zorganizowały 197,8 tys. imprez stacjonarnych oraz 1,6 tys. imprez on-line, w których udział wzięło odpowiednio 5,8 mln oraz 200,4 tys. uczestników. Ponadto w bibliotekach publicznych odbyło się 535 konferencji i seminariów, z których skorzystało 27,8 tys. osób.

Komputeryzacja i usługi elektroniczne

Na koniec 2023 r. 96,3% bibliotek posiadało 51,3 tys. komputerów, z których 47,3% dostępnych było dla użytkowników. Z komputerowych programów bibliotecznych korzystało 6 537 bibliotek publicznych.

Większość bibliotek oferowała m.in. następujące usługi elektroniczne, tj.: katalog on-line (82,0% bibliotek), możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych (61,5%), możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne (58,9%), elektroniczne (e-mail/sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych (57,3%), możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych (53,7%).

Pracujący w bibliotekach

W bibliotekach publicznych na koniec 2023 r. zatrudnionych było 22,0 tys. pracowników. Na stanowiskach bibliotekarskich pracowało 15,2 tys. osób, blisko połowa z nich (48,5%) posiadała wyższe wykształcenie kierunkowe. Spośród wszystkich pracowników biblioteki, 65,7% wzięło udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, sfinansowanych przez pracodawcę.

Źródło danych: GUS


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się