Culture Moves Europe | program mobilności artystów już otwarty!

Culture Moves Europe | program mobilności artystów już otwarty!

Culture Moves Europe | program mobilności artystów już otwarty!

Udostępnij

Culture Moves Europe to nowy stały program mobilności realizowany w ramach programu Kreatywna Europa i nadzorowany przez Goethe-Institut.
Program oferuje wsparcie artystom, przedstawicielom kultury i organizacjom goszczącym, które działają w sektorze architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania mody, przekładów literackich, muzyki, sztuk scenicznych i wizualnych.

Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury. Aktualnie otwarty nabór dedykowany jest artystom i profesjonalistom z sektora kultury, którzy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację mobilności indywidualnej lub grupowej.
 
Pierwszy nabór wniosków trwa od 10 października 2022 do 31 maja 2023. W ostatnim dniu danego miesiąca nadesłane wnioski będą poddawane ocenie eksperckiej.
 

Program mobilności pozwala na internacjonalizację swoich działań poprzez realizację jednego z następujących celów:

 • odkrywanie bogatego dziedzictwa kulturowego Europy w celu informowania lub inspirowania własnej kreatywnośc;
 • współtworzenia lub wspólnego rozwoju sztuki z innych krajów;
 • brania udziału w edukacji pozaformalnej;
 • rozwijania lub pogłębiania międzynarodowych relacji zawodowych.

Należy pamiętać, że program mobilności nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania swoją pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

 Kto może złożyć wniosek?

 • indywidualni artyści i specjaliści z sektora kultury lub grupa osób (od 2 do 5 osób) będących osobami fizycznymi;
 • w wieku  powyżej 18 lat;
 • ze wszystkich sektorów kultury i kreatywnych | architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, przekłady literackie, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne;
 • legalnie przebywający w jednym z krajów programu Kreatywna Europa;
 • wnioskodawcy zamieszkujący na Ukrainie wyjątkowo będą mieli możliwość ubiegać się o „mobilność wirtualną”


Jakie są wymagania formalne?

Pierwszy nabór wniosków trwa od 10 października 2022 do 31 maja 2023 do godziny 23:59. W ostatnim dniu danego miesiąca nadesłane wnioski zostaną ocenione. Najlepsze aplikacje będą wybrane do finansowania, z jednoczesnym  uwzględnieniem całkowitego dostępnego budżetu.

Daty graniczne (oceny wniosków) są następujące:

 • w roku 2022: 31 października i 31 grudnia
 • w roku 2023: 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja.


Jakie są warunki formalne?

 • czas trwania mobilności obejmuje czas podróży i realizację projektu –  dla jednej osoby czas trwania powinien wynosić od 7 do 60 dni, a w przypadku grup osób (od 2 do 5 osób) czas realizacji projektu powinien wynosić od 7 i 21 dni;
 • mobilność musi być realizowana w ciągu jednego roku, począwszy od podpisania umowy o dotację;
 • mobilność musi być nieprzerwana i odbywać się w jednym miejscu;
 • wnioski należy składać w języku angielskim, online za pośrednictwem Goethe-Application Portal, do 31 maja 2023 r. do godziny 23:59;
 • każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek jako osoba fizyczna lub grupy w ramach pierwszego naboru, który trwa do 31 maja 2023 r.
 • beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu i-Portunus, są uprawnieni aby złożyć wniosek, ale pierwszeństwo będą mieli kandydaci aplikujący po raz pierwszy;
 • wsparcie mobilności nie może być przyznawane z mocą wsteczną na działania i projekty już zakończone.

W przypadku aplikacji grupowych:

 • „Grupa” to stała liczba osób (od 2 do 5 osób) mających taki sam spójny projekt mobilności. Osoby z grupy mogą pochodzić z różnych krajów, ale projekt mobilności wymaga, aby grupa podróżowała do tego samego kraju przeznaczenia w tym samym okresie;
 • jedna osoba („lider grupy”) musi złożyć wniosek dla całej grupy;
 • lider grupy musi przedstawić jedno portfolio artystyczne dla grupy i indywidualne życiorysy każdego członka grupy.

 

Jak obliczyć kwotę dofinansowania?

Wsparcie finansowe składa się z dwóch elementów:

 • kosztów stałych – koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca przeznaczenia i diety dziennej na zakwaterowanie i utrzymanie;
 • kosztów dodatkowych – opartych na indywidualnych potrzebach.

 

Wnioski wypełnia się w wersji online za pomocą portalu Goethe-Application Portal.

Więcej informacji: https://culture.ec.europa.eu/news/apply-now-new-culture-moves-europe-call-for-artists

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się