Impuls w wykazie MNiSW - Poziom I

Impuls w wykazie MNiSW - Poziom I

Impuls w wykazie MNiSW - Poziom I

Udostępnij

W odpowiedzi na liczne pytania Autorów informujemy, źe: z dniem 18 stycznia 2019 r. został‚ opublikowany przez MNiSW Wykaz wydawnictw publikują…cych recenzowane monografie naukowe w tabeli: Poziom I - 80 punktów: na pozycji 275 jest Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Impuls na liście wydawnictw punktowanych MEN 2019

Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał‚ we współ‚pracy ze ś›rodowiskiem naukowym. W przyszł‚oś›ci bę™dzie uzupeł‚niany przez Komisję™ Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją… pierwszą… kadencję™ 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu bę™dą… mogł‚y zostać‡ zgł‚oszone do ewaluacji i uzyskać‡ 80 punktów. Wszystko bę™dzie zależał‚o od oceny KEN-u.

-  Więcej informacji - www.KonstytucjaDlaNauki.gov.pl

¸ Wykaz wydawnictw monografii naukowych – peł‚na lista

 

Zostań„ autorem z Impulsem - kompleksowe wsparcie wydawnicze!

Chcielibyś›my zaoferować‡ szeroki pakiet wsparcia wydawniczego na kaźdym etapie powstawania wszelkiego rodzaju publikacji.    

Nasza oferta a Twoja książka!
  •       Jesteś› ekspertem w swojej dziedzinie?
  •       Chcesz odnieść‡ sukces, przekazują…c innym cenną… wiedzę™?
  •       Chcesz umocnić‡ swój autorytet?
  •       Potrzebujesz promocji swojego wizerunku profesjonalisty?
  •       Chcesz stać‡ się™ rozpoznawalnym autorem?
  •       Masz coś› ciekawego do powiedzenia?

Dział‚amy już 28 lata, jesteś›my jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydawnictw pedagogicznych w Polsce. Jako samodzielne wydawnictwo, dział‚ają…ce na rynku księ™głrskim od grudnia 1990 r., oferujemy Pań„stwu wszechstronne us‚ugi wydawnicze, obejmuą…ce cał‚okształ‚t procesu: od pomysł‚u do książki. W oparciu o doś›wiadczony zespół‚ redaktorski wykonamy kaźdy rodzaj zlecenia, a nastę™pnie, posił‚kują…c się™ zapleczem marketingowym, rozreklamujemy go i sprzedamy. Zaufali nam najlepsi – z naszej oferty wydawniczej korzystają… naukowcy, akademicy, klienci indywidualni i oś›rodki badawcze z cał‚ego kraju, autorzy prac naukowych, monografii, podrę™czników, periodyków etc. Dzię™ki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, do rą…k czytelników oddajemy rocznie blisko 250, wydanych na najwyźszym poziomie nowoś›ci z dziedziny pedagogiki i nauk pokrewnych, psychologii, socjologii i innych dziedzin. Z kaźdym rokiem liczba ta sukcesywnie roś›nie, podobnie jak pozycja wydawnictwa na rynku.

Wojciech Śliwerski odpowie na Twoje pytania

Jeś›li masz pytania dotyczą…ce współ‚pracy - po prostu do nas napisz:

Dyrektor/Redaktor Naczelny Wojciech Śšliwerski, mail, tel.: 508-227-713
Zapraszamy równieź do dział‚u kontakt.

 

A moźe juź masz napisaną… książkę™ i jesteś› zdecydowany, by wydać‡ ją… wł‚aś›nie z nami?
Odpowiemy na kaźdy Twój list (e-mail), telefon, propozycję™, pomysł‚...

Napisz do nas! 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się