Ogólnopolska Izba Księgarń
Komunikat o połączeniu dwóch spółek z rynku książki

Komunikat o połączeniu dwóch spółek z rynku książki

Komunikat o połączeniu dwóch spółek z rynku książki

Udostępnij

 

W imieniu spółki Liber SA zawiadamiamy, że 15 stycznia 2020r nastąpiło połączenie spółki Liber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191356 ze spółką Dictum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21, 01-942 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201997.

 

W wyniku połączenia powstała spółka Liber S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowa 21, 01–942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000823485, NIP: 118-22-05-003, Regon 385329279, kapitał zakładowy 4 000 000,00 PLN.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 2 kodeks spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, to jest Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o. na Liber S.A. (spółkę przejmującą).

W konsekwencji, z dniem połączenia Liber sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o. zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osobne podmioty w obrocie prawnym, a we wszystkie ich prawa i obowiązki wstąpiła Liber S.A., kontynuując dotychczasową działalność Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej opisana powyżej zmiana nie powoduje konieczności zmiany umów zawartych wcześniej ze spółkami Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o., które pozostają ważne i obowiązujące.

 

Z poważaniem

 

Dorota Duda

V-ce Prezes Zarządu Liber SA

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się