Skauting polski

Skauting polski

 • Tytuł: Skauting polski
 • Podtytuł: Ustrój organizacyjny - cele i zasady
 • Seria/cykl: Przywrócić pamięć
 • ISBN: 978-83-7850-666-9
 • EAN13: 9788378506669
 • Numer wydania: 1
 • Liczba stron: 36
 • Format: 15.6 x 11.2 cm
 • Okładka: Twarda
 • Autor: Gerard Szmyd
 • Tłumacze:
  • Gatunek: Podręcznik
  • Wydawca: Oficyna wydawnicza IMPULS
  • Miejsce wydania: Kraków

   Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Jako kolejna publikacja w serii ukazał się reprint z serii Polska Biblioteka Skautowska nr. 12 - ks. dr Gerarda Szmyda Skauting polski. Ustrój organizacyjny - cele i zasady.

  Ojczyzną skautingu jest Anglia. Początkowo był on wojskową organizacyą wywiadowczą młodzieży, powstałą w czasie wojny boerskiej; później rozwinął się za inicyatywą i kierownictwem jenerała Baden-Powella w organizacyę o charakterze wyłącznie wychowawczym. Zachowano zewnętrzną formę wojskową w celu łatwiejszego zrzeszenia młodzieży i w celu wyrobienia karności.

  Z Anglii przeszedł ten ruch do wszystkich prawie krajów Europy i do Ameryki. W Polsce rozwinął się najpierw w jej południowej części zwanej »Galicyą« na gruncie »Sokoła«. Przy końcu ostatniego dziesiątka lat powstały przy Sokole Macierzy we Lwowie t. zw. »Związki młodzieży sokolej«, z których w roku 1910 zorganizowano pierwsze drużyny skautowe. Popiera je gorliwie Sokół-Macierz, Tow. Naucz. Szk. Wyższ. i Rada Szk. Kraj. Zgodzono się tu na oddanie patronatu nad całą organizacyą skautową gniazdom sokolim pod naczelnem kierownictwem »Związku« tych gniazd. W r. 1911 wychodzi pierwszy podręcznik skautowy (»Skauting« A. Małkowskiego) a od 15/X. tego samego roku zaczyna wychodzić organ urzędowy »Naczelnictwa skautowego« p. t. »Skaut«, ukazujący się z przerwą roczną (1915) po dziś dzień. Młodzież przeważnie szkolna przystąpiła do skautingu z wielkim zapałem i to tak młodzież męska jak i żeńska, ta ostatnia tworząc własne oddzielne drużyny.

  Również i w zaborze pruskim powstaje ten ruch tłumiony przez zaborców, a w ubiegłym roku przez władze pruskie rozwiązany. W Królestwie Polskiem przed wojną były związki skautowe tajne, obecnie podczas wojny rozwinął się liczebnie, lecz pod względem rzeczywistej wartości przedstawia wiele do życzenia z powodu usunięcia tu i ówdzie na drugi plan momentu wychowawczego a wysuwanie innych mniej pożądanych. Wśród Polonii amerykańskiej zakładają skauting księża i nauczyciele polskich szkół parafialnych pod patronatem »Pol. Zw. Katol.« i »Pol. Biura Rady narod.“... więcej znajdziecie w książce... zapraszamy do lektury

   

  Poinformuj Redakcję

  Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

  Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

  Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

  Zaloguj się


  Zarejestruj się

  Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

  Zarejestruj się

  Wyloguj się