Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci

Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci

 • Tytuł: Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci
 • Podtytuł: Między globalnym wykluczeniem a walką o godność
 • Seria/cykl: pedagogika, migracja
 • ISBN: 978-83-8095-772-5
 • EAN13: 978838095775
 • Numer wydania: 1
 • Liczba stron: 232
 • Format: 16.0 x 23.5 cm
 • Okładka: Miękka
 • Autor: Łukasz Albański
 • Tłumacze:
  • Gatunek: Monografia
  • Wydawca: Oficyna wydawnicza IMPULS
  • Miejsce wydania: Kraków

  Książka Społeczno-kulturowe implikacje migracji dzieci stanowi rozwinięcie moich analiz i badań dotyczących kulturowych, społecznych i pedagogicznych kontekstów dzieciństwa w sytuacji różnicy kulturowej i odmienności etnicznej, zawartych w poprzedniej publikacji Adopcja międzyrasowa (2018). W niniejszej pracy staram się przede wszystkim określić społeczno-kulturowe warunki i następstwa migracji osób małoletnich. Ze względu na podjęty w książce temat, na jej stronach często odwołuję się do kategorii dzieciństwa i znaczenia relacji dziecko – dorosły. Dziecko jest ważnym podmiotem refleksji pedagogicznej, a dzieciństwo przedmiotem rozważań w pracach polskich pedagogów. Chociaż studia nad dzieciństwem są zazwyczaj przyporządkowane do obszarów pedagogiki społecznej lub pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, to niewątpliwie w tradycji polskiej myśli pedagogicznej istnieje zakorzenione przekonanie o słuszności stwierdzenia Janusza Korczaka, że

   […] to jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, że pedagogika jest nauką o dziecku, a nie o człowieku… Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć (Cyt. za: Śliwerski, 2007: 23).

  Jestem przekonany, że słowa Korczaka są zachętą do wielowymiarowego spojrzenia na dziecko i dzieciństwo, czyli spojrzenia, które wykracza poza istniejące podziały, klasyfikacje i zdroworozsądkowe uzasadnienia.[...]

  Fragment Wstępu:

  W niniejszej publikacji staram się dokonać wszechstronnej analizy zjawiska migracji dzieci z naciskiem na specyfikę migracji osób małoletnich, warunki i następstwa tych migracji, nie dając jednak żadnych ostatecznych rozstrzygnięć oraz nie roszcząc sobie prawa do całościowego opisu zjawiska. Jestem też świadomy tego, że dokonany przeze mnie wybór typów migracji dziecięcych zawęża dyskusję do specyficznych przypadków dzieci, które są w procesie migracji wykluczone, odrzucone i wykorzystane przez dorosłych. Zaprezentowany w pracy obraz dzieciństwa może przez to wydawać się Czytelnikowi nadzwyczaj pesymistyczny. Moim celem było jednak wskazanie, w jaki sposób niektórzy małoletni migranci są uwikłani w różnego rodzaju relacje i sytuacje społeczne. Idąc za postulatem Korczaka, żeby w dziecku zobaczyć przede wszystkim człowieka, starałem się zdekonstruować dyskursy, towarzyszące dziecięcym migracjom, tworzące czasami błędne oczekiwania w stosunku do konstruktu dziecka migranta oraz wskazać, że dla praktyki pedagogicznej, zarówno w wymiarze aktualnym, jak i w biograficznym, osobne, wyizolowane dziecko migrant nie istnieje. Akcent na relacje w otoczeniu dziecka oraz uwikłanie tych relacji w społeczno-kulturowe konteksty funkcjonowania migracji są istotnymi elementami zrozumienia dynamiki zjawiska migracji dzieci...Łukasz Albański

   

  Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book

   

  Poinformuj Redakcję

  Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

  Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

  Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

  Zaloguj się


  Zarejestruj się

  Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

  Zarejestruj się

  Wyloguj się