Lektury obowiązkowe na maturę 2024 – poziom podstawowy i rozszerzony.

Lektury obowiązkowe na maturę 2024 – poziom podstawowy i rozszerzony

Lektury obowiązkowe na maturę 2024 – poziom podstawowy i rozszerzony. Spis utworów, streszczenie i opracowanie najważniejszych tekstów

Udostępnij

Matura 2024 odbędzie się (tak jak co roku) w maju. Wcześniej warto sprawdzić listę lektur obowiązkowych na egzamin z języka polskiego zarówno podstawowy, jak i rozszerzony.

Widnieje ona na stronie CKE.

Matura 2024: lista lektur obowiązkowych na egzamin

Matura z języka polskiego od 2023 roku wygląda inaczej. Zadań w arkuszu jest więcej, wydłużył się czas pracy ucznia (maksymalnie 240 minut). Uczniowie muszą zmierzyć się z nową, krótszą formą wypowiedzi – notatką syntetyzującą, a także z nieco innym wypracowaniem maturalnym. Nowością jest również test historycznoliteracki.

1. Lektury obowiązkowe – utwory epickie i dramatyczne w części ustnej
i pisemnej
W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu
maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści
i problematyki lektur obowiązkowych, tj.:
1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad
Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
4) Sofokles, Antygona;
5) Kwiatki św. Franciszka z Asyżu (fragmenty);
6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
7) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
10) Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
11) Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
13) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
15) Molier, Skąpiec;
16) Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
17) Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady
cz. III;
18) Juliusz Słowacki, Kordian;
19) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
20) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
21) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
22) Henryk Sienkiewicz, Potop;
23) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
24) Stanisław Wyspiański, Wesele;
25) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
26) Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
27) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
28) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
29) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
30) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
31) Albert Camus, Dżuma;
32) George Orwell, Rok 1984;
33) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
34) Sławomir Mrożek, Tango;
35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek”
(z tomu Prawo prerii);
36) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
37) Antoni Libera, Madame;
38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
39) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
40) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
41) Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan
Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza
Słowackiego [wymaganie I.1.12)
 

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej trzeba znać także następujące pozycje:

1. Lektury obowiązkowe – utwory epickie i dramatyczne w części ustnej i pisemnej


W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści
i problematyki lektur obowiązkowych, tj.:

 • Biblia - w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 • Homer – „Iliada” (fragmenty)
 • „Lament świętokrzyski” (fragmenty)
 • „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty)
 • „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)
 • „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)
 • „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)
 • Gall Anonim – „Kronika polska” (fragmenty)
 • Dante Alighieri – „Boska Komedia” (fragmenty)
 • Piotr Skarga – „Kazania sejmowe” (fragmenty)
 • Jan Chryzostom Pasek – „Pamiętniki” (fragmenty


 • Lektury na poziomie rozszerzonym na maturze z polskiego. Które trzeba znać?

W Aneksie do informatora 2023 i 2024 zamieszczono lektury obowiązkowe na maturę rozszerzoną z polskiego. Uczniowie oprócz lektur obowiązkowych na podstawie muszą znać w całości następujące utwory:

 • William Szekspir, „Hamlet”;
 • Juliusz Słowacki, „Lilla Weneda”;
 • Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska Komedia”;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, „Ojciec Goriot” lub Charles Dickens, „Klub
 • Pickwicka”, lub Mikołaj Gogol, „Martwe dusze”, lub Gustaw Flaubert, „Pani Bovary”);
 • Stanisław Wyspiański, „Noc listopadowa”;
 • Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Szewcy”;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu „Sklepy cynamonowe”;
 • Tadeusz Konwicki, „Mała Apokalipsa”;
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania.

W wypracowaniu lektura obowiązkowa to utwór epicki albo dramatyczny. Lista lektur obowiązkowych będzie zamieszczana w arkuszu egzaminacyjnym.
2. Utwory poetyckie w części pisemnej
2.1. Utwory poetyckie w teście historycznoliterackim
a) W teście historycznoliterackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki tylko tych utworów poetyckich, których tytuły wymieniono w podstawie programowej,
tj.:
Bogurodzica
Lament świętokrzyski (fragmenty)
Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI,
XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
Adam Mickiewicz, Oda do młodości
Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty).

10 Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023
30) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
31) Albert Camus, Dżuma;
32) George Orwell, Rok 1984;
33) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
34) Sławomir Mrożek, Tango;
35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek”
(z tomu Prawo prerii);
36) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
37) Antoni Libera, Madame;
38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
39) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
40) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
41) Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: treny i pieśni Jana Kochanowskiego, bajki
Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta
Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego [wymaganie I.1.12)].
W wypracowaniu lektura obowiązkowa to utwór epicki albo dramatyczny. Lista lektur
obowiązkowych będzie zamieszczana w arkuszu egzaminacyjnym.
2. Utwory poetyckie w części pisemnej
2.1. Utwory poetyckie w teście historycznoliterackim
a) W teście historycznoliterackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki
tylko tych utworów poetyckich, których tytuły wymieniono w podstawie programowej, tj.
Bogurodzica
Lament świętokrzyski (fragmenty)
Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI,
XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
Adam Mickiewicz, Oda do młodości
Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty).


Zawsze w arkuszu egzaminacyjnym będzie podany fragment utworu.
b) W teście historycznoliterackim pojawią się również zadania, których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i niewymienionych w tym dokumencie. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu (z wyjątkiem tych utworów, których tytuły podano w podstawie), ale – umiejętność odczytywania tego typu tekstów

Ponadto maturzyści muszą znać poniższe utwory we fragmentach:

 • Homer, „Odyseja” (fragmenty);
 • Arystoteles, „Poetyka”, „Retoryka” (fragmenty);
 • Platon, „Państwo” (fragmenty);
 • św. Augustyn, „Wyznania” (fragmenty);
 • św. Tomasz z Akwinu, „Summa teologiczna” (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, „Próby” (fragmenty);
 • Franz Kafka, „Proces” (fragmenty).


  źródło: https://strefaedukacji.pl i https://cke.gov.pl

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się