Ogólnopolska Izba Księgarń
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Programy dotacyjne na 2019

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Programy dotacyjne na 2019 rok

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego ogłosiło programy Ministra na rok 2019

Udostępnij

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dziś 29 programów Ministra na 2019 rok. Instytut Książki jest instytucją zarządzającą programami: „Partnerstwo dla książki”, „Literatura”, „Czasopisma” i „Promocja czytelnictwa”.

Informacje na temat poszczególnych programów można znaleźć na stronie ministerstwa:

Niebawem wszystkie szczegóły znajdą się także na naszej stronie.

***

1. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2018 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

2. Informacja o błędach przesyłana jest na wskazany we wniosku adres e-mail.

3. W przypadku wnioskodawców, którzy nie używają podpisu kwalifikowanego warunkiem otrzymania informacji, o której mowa w ust.2, jest faktyczne dostarczenie do instytucji zarządzającej Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust.1.

Przypominany, że zgodnie z powyższymi zapisami przy składaniu wniosku w terminie do 16.11, w przypadku wnioskodawców nie posiadających podpisu elektronicznego, decyduje data faktycznego dostarczenia Potwierdzenia złożenia wniosku do Instytutu Książki w Krakowie, a nie data nadania przesyłki. Wnioskodawcy posługujący się podpisem elektronicznym musza złożyć wniosek w systemie EBOi do 16.11. Tylko wtedy wnioskodawcy maja gwarancje, że ich wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym, a w przypadku wykrycia błędów formalnych zostanie on o nich powiadomiony i będzie miał możliwość ich poprawy do 30.11.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się