Ministerstwo publikuje harmonogram odmrażania kultury

Ministerstwo publikuje harmonogram odmrażania kultury

Ministerstwo publikuje harmonogram odmrażania kultury

Udostępnij

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało szczegółowy harmonogram otwierania kolejnych instytucji kultury. Kina, teatry, muzea, świetlice, galerie sztuki, biblioteki. Zobaczcie, kiedy znów będą dostępne dla zainteresowanych.

Teatry, opery i filharmonie do 14 maja obowiązuje zakaz wydarzeń z udziałem publiczności. Istnieje przy tym możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne, organizowanie wydarzeń online.

Od 15 maja do 28 maja będzie możliwe organizowanie wydarzeń z udziałem publiczność wyłącznie na otwartym powietrzu. Tu jednak istnieje warunek udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Od 29 maja do 5 czerwca będzie możliwość organizowania wydarzeń z udziałem publiczność w pomieszczeniach, pod warunkiem:  udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Kolejne warunki to zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zadbania o to, by widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

W przypadku grup cyrkowych i zespołów muzycznych do 5 czerwca obowiązuje zakaz wydarzeń z udziałem publiczności z możliwością prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych oraz organizowania wydarzeń online.

Muzea, galerie sztuki do 5 czerwca mogą prowadzić działalność wystawienniczą w pomieszczeniach pod następującymi warunkami: nie więcej niż 1 osoba na 15 mkw powierzchni pomieszczenia; zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Od 15 maja do 28 maja będzie możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych na otwartym powietrzu. Tu również niezbędne jest spełnienie kilku warunków: udział nie więcej niż 15 osób, zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków. Te same warunki będą obowiązywać od 29 maja, kiedy to będzie można realizować zadania edukacyjne i animacyjne w pomieszczeniach.

To samo i w tych samych terminach dotyczy domów i ośrodków kultury oraz świetlic.

Kina i biblioteki

Do 14 maja obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Od 15 maja do 5 czerwca możliwe będzie prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkami: udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz zachowania odległości nie dotyczy osób, które: towarzyszą dzieciom poniżej 13. roku życia; towarzyszą osobom, które wymagają opieki ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie; wspólnie zamieszkują lub prowadzą wspólne gospodarstwo.

Do 5 czerwca biblioteki będą miały możliwość udostępniania zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 mkw powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się