MKiDN - IV etap znoszenia ograniczeń

MKiDN - IV etap znoszenia ograniczeń

MKiDN - IV etap znoszenia ograniczeń

Udostępnij

 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 964) informujemy, że wytyczne do ponownego otwarcia dla muzeów i innych instytucji kultury o podobnym profilu zamieszczone tutaj pozostają aktualne.

 

Oznacza to, że wszelkie decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury typu muzea, o których mowa w przywołanym rozporządzeniu należą do dyrektora instytucji, działającego w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu.

Wprowadzając zmiany form udostępniania w/w instytucji kultury należy mieć na uwadze, że obowiązek zakrywania ust i nosa jest nadal utrzymany w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

na terenie parków, ogrodów zabytkowych, miejsc postoju pojazdów, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach (§ 18 ust. 1 pkt 2  lit. a rozporządzenia);

-  w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby kultury i turystyki; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 18 ust. 1 pkt 2  lit. c rozporządzenia).

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tego typu budynku z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania (§ 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia osoby wykonujące czynności służbowe (w tym kuriera muzealnego) są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny (dotyczy podróży na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej).

Ponadto możliwa jest organizacja spotkań, zebrań i innych wydarzeń z udziałem maksymalnie 150 osób (§15 ust. 9 rozporządzenia).


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się