MKiDN: troska o groby wojenne jest naszą powinnością

MKiDN: troska o groby wojenne jest naszą powinnością

MKiDN: troska o groby wojenne jest naszą powinnością

Udostępnij

Nekropolie wojenne stanowią ważną część naszego dziedzictwa kulturowego, dlatego MKiDN sprawuje opiekę nad grobami i cmentarzami, znajdującymi się zarówno na terytorium RP, jak i poza granicami kraju - napisano na stronie resortu kultury. Szczególną troską otaczamy zabytkowe obiekty sztuki sepulkralnej - dodano.

W komunikacie resortu kultury przypomniano, że "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje utrzymanie nekropolii na terenie Polski w ramach Programu +Groby i cmentarze wojenne w kraju+".

"Finansowanie otrzymują projekty z zakresu prowadzenia prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich, dokumentowania i prowadzenia badań naukowych, popularyzowania i upowszechniania wiedzy. Wspierane są zarówno zadania dotyczące np. modernizacji dużych założeń cmentarnych, jak i ochrona niewielkich mogił, które przetrwały dzięki zaangażowaniu społecznemu lokalnych mieszkańców" - podano.

Przekazano, że "wśród 81 zadań w 2022 r. dofinansowano m.in.: Sanktuarium Męczenników II Wojny Światowej (realizacja przez Stowarzyszenie +Rodzina Piaśnicka+), projekt +Przywracanie pamięci o cmentarzach I wojny światowej na terenie Puszczy Kurpiowskiej+ (realizacja przez Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej), a także projekty gmin, takie jak: +Remont konserwatorski cmentarza wojennego+ nr 281 z okresu I wojny światowej na terenie cmentarza parafialnego w Dębnie, +Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach+, czy +Przywrócenie kwatery wojennej z czasów I wojny światowej na zabytkowym cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku+".

MKiDN wskazało, że "ochrony wymagają także polskie nekropolie wojenne znajdujące się poza granicami kraju". "Prace konserwatorskie i porządkowe prowadzone przy polskich grobach wojennych są także finansowane ze środków MKiDN. W 2022 r. zrealizowane zostały projekty związane z ochroną nekropolii na Ukrainie, Litwie i Łotwie, a także w Iranie, Izraelu, Libanie, Kazachstanie, Kirgistanie, Niemczech, Uzbekistanie i we Włoszech. Trwają jeszcze prace w Ugandzie, w Rumunii oraz we Francji. Za naszą wschodnią granicą kontynuowana jest renowacja cmentarzy i grobów z walk 1920 r." - przypomniano.

Jak dodano, "poza troską MKiDN o zachowanie dziedzictwa materialnego równie istotne są działania zmierzające do zachowania pamięci o poległych i zmarłych ofiarach wojen". "Dotyczy to w szczególności Polaków poległych, zmarłych i zamordowanych na terenie Niemiec w czasie II wojny światowej. W br. na cmentarzu Ohlsdorf w Hamburgu ustawiono tablice z przywróconymi nazwiskami 1 229 osób pochowanych na terenie całego cmentarza, których dane zostały ustalone w wyniku badań archiwalnych. Ponadto Ministerstwo kontynuuje realizację projektu +Zaginieni, ale niezapomniani żołnierze Polskich Sił Zbrojnych+, którego celem jest przywracanie pamięci o poległych żołnierzach niemających imiennych pochówków. Środki przeznaczone na powyższe cele pochodzą z budżetu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych oraz Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i +Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą+" - napisano.

Na Ukrainie działania finansowane z Programu Ministra "Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą" realizowane są m.in. przez Fundację Wolność i Demokracja, która – przy zaangażowaniu polskiej społeczności zamieszkującej tereny dawnych południowo-wschodnich województw II RP – sprawuje opiekę nad ponad dwudziestoma polskimi cmentarzami i grobami wojennymi oraz prowadzi ich bieżące naprawy, w 2022 r. roku przeprowadziła prace remontowe w Nowym Mieście (w miejscu pochówku ludności cywilnej zamordowanej przez Niemców w czasie II wojny światowej), Sołotwinie (przy grobie legionistów polskich poległych w 1914 r.) oraz w Stryju, gdzie poddano remontowi dużą kwaterę wojenną, w której spoczywają żołnierze polscy polegli w walkach 1920 r.

"W ramach Programu całoroczną opieką objęty jest też polski cmentarz wojenny z walk 1920 r. w Dytiatyniu oraz cmentarz w Bołszowcach. Ponadto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało również Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Ulhówek +Robim co możem+, które sprawuje opiekę nad polskimi cmentarzami wojennymi na Sokalszczyźnie, m.in. w Bełzie, Czerwonogrodzie, Mostach Wielkich, Rawie Ruskiej i Żółkwi" - podano.

Sfinansowane zostały również, mające już wieloletnią tradycję, działania prowadzone przez harcerzy Chorągwi Łódzkiej ZHP, którzy odbudowali polskie cmentarze legionowe w Kostiuchnówce, Kuklach, Kowlu, Maniewiczach, Wołczecku i innych miejscowościach na Wołyniu oraz sprawują nad nimi stałą opiekę.

Z budżetu Ministerstwa jest finansowana stała opieka nad łącznie dwudziestoma dwoma Polskimi Cmentarzami Wojennymi w Uzbekistanie (17 nekropolii), Kazachstanie (4) i Kirgistanie (1).

Z kolei we Włoszech ze środków MKiDN jest finansowana stała opieka konserwatorska nad Polskimi Cmentarzami Wojennymi 2. Korpusu Polskiego, w tym nad nekropolią na Monte Cassino położoną w tzw. Dolinie Śmierci – rejonie najcięższych walk 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Spoczywa tam 1066 żołnierzy poległych w walkach o otwarcie drogi na Rzym. Ponadto są tam pochowani zmarli już po wojnie: biskup polowy Józefa Gawlina, gen. Władysław Anders oraz jego żona Irena Anders. Na większości grobów na Monte Cassino stoją przeważnie proste krzyże łacińskie. Wśród poległych byli też żołnierze wyznania prawosławnego czy mojżeszowego, stąd też na nekropolii można znaleźć kwatery z krzyżami prawosławnymi i macewami z gwiazdą Dawida.

"W masywie Monte Cassino renowacji poddano również kolejny element, upamiętniający żołnierzy Wojska Polskiego – wyremontowano krzyż upamiętniający żołnierzy z 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Prace zostały sfinansowane z Programu Program Ministra "Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą", a zrealizowała je Fundacja Silva Rerum Polonarum" - napisano w komunikacie ministerstwa.

Więcej informacji na temat ochrony polskich miejsc pamięci także w innych krajach można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/troska-o-groby-wojenne-jest-nasza-powinnoscia. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ pat/

źródło: https://dzieje.pl


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się