Ogólnopolska Izba Księgarń
Feniks  2018,

Feniks 2018,

Nagroda Feniks 2018

Udostępnij

Od kilku dni mamy już Rok Pański 2018. Wszystkim Państwu życzę błogosławionego Roku obfitującego w udane przedsięwzięcia na po polu wydawniczym, medialnym, promocji Dobrej Książki, Dobrego Słowa. Tymi slowani ks. Roman Szpakowski sdb Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich zaprasza wydawców do wzięcia udziału w kolejnej edycji targów i nagrody Feniksa 2018.
Tradycyjnie - od 20 lat, z reguły bywało to pod koniec poprzedniego roku, w tym roku z różnych przyczyn, dopiero teraz - Stowarzyszenie Wydawców Katolickich ogłasza Konkurs na Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS - FENIKS 2018.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich po raz dwudziesty zaprasza do zgłaszania tytułów publikacji w konkursie na Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS

 

Formularze zgłoszeniowe są także dostępne na stronach internetowych Stowarzyszenia Wydawców Katolickich pod adresem: www.swk.pl w dziale „Feniks”.
Proszę także o nadsyłanie 1 egz. zgłaszanego tytułu oraz dokonywanie opłat  zgłoszeniowych

Wszystkich wydawców, publicystów i wszystkich zainteresowanych książką i publikacjami katolickimi; hurtowników, księgarzy i bibliotekarzy prosimy o możliwie jak najszersze propagowanie w swoich środowiskach Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS

Proszę również o nadsyłanie zgłoszeń do Małego Feniksa 2018.

Nagrodą tą Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich nagradza dziennikarzy oraz inne osoby , które w poprzednich latach, a zwłaszcza minionym roku w sposób szczególny zajmowały się promowaniem książki katolickiej.

Zgłoszenia można nadsyłać na adres e-mailowy: swk@swk.pl

Uroczyste wręczenie Feniksów nastąpi podczas XXIV Targów Wydawców Katolickich w ramach Uroczystego Koncertu , który odbędzie się 14 kwietnia 2018

r. o godz. 19.30 w Bazylice Katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana w Warszawie (Praga) przy ul. Floriańskiej 3.

Serdecznie zapraszamy.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

ks. Roman Szpakowski sdb

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

XXIV Targi Wydawców Katolickich odbędą się w dniach od

12 – 15 kwietnia 2018 r.

ARKADY KUBICKIEGO Zamku Królewskiego

w Warszawie

 

                                                                Regulamin

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich  FENIKS 2018

1. Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

2.Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Jury, które jest powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich na okres trzech lat. Jury z pośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.

4.Nagroda Feniks jest przyznawana corocznie i otrzymuje ją wydawnictwo, które opublikowało książkę uznaną za najlepszą w danej kategorii. Wyjątkiem jest nagroda główna, która może być przyznana osobie.

5. Jako nagrody przyznawane są:

a. Wyróżnienia w postaci dyplomów – dla wyróżnionych w kategoriach,

b. Dyplomy i statuetki Feniksa – dla zwycięzców w kategoriach,

c. Dyplom, statuetka Feniksa i nagroda pieniężna – dla laureata nagrody głównej.

6.Wysokość nagrody pieniężnej dla laureata nagrody głównej co roku jest usta

lana przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

7. Dopuszczalne jest by w poszczególnych kategoriach przyznane zostały wyróżnienia lub nagrody kilku publikacjom. Jury konkursu może ogłaszać nominacje do poszczególnych kategorii.

8. Podmiotami upoważnionym i do zgłaszania książek do konkursu są:

a. wydawnictwa,

b. przewodniczący Jury,

c. członkowie Jury,

d. inne osoby lub instytucje, które prześlą swoje zgłoszenia w formie pisemnej w

wyznaczonym terminie na adres Stowarzyszenia.


9.

Publikacje mogą zostać zgłoszone w następujących kategoriach:

a. literacka

b. nauki kościelne

c. eseistyka

d. historia

e.duchowość

f. świadectwa

g. edytorstwo

h. książka dla dzieci

i. książka dla młodzieży

j.książka autora zagranicznego

k. tłumacz

l. seria wydawnicza (dzieła zebrane)

m. publicystyka religijna

n. multimedia

o. muzyka chrześcijańska


10.Do danej kategorii można zgłaszać publikacje, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. Do konkursu nie będą zakwalifikowane publikacje, które miały wcześniejsze niezmienione wydania.

11. Do zgłoszenia, Wydawca jak i każdy inny podmiot zgłaszający musi załączyć 1 egz. każdej ze zgłoszonych publikacji oraz pisemne uzasadnienie. Zgłoszenie każdego tytułu pociąga za sobą konieczność wpłaty przez Zgłaszającego ustalonej w danym roku opłaty zgłoszeniowej. Opłata dotyczy każdego zgłoszenia w każdej kategorii.

12. Jury podczas posiedzeń dokonuje wyboru publikacji i ustala poprzez głosowanie laureatów w poszczególnych kategoriach. Wyłania także poprzez głosowanie tajne, zwykłą większością głosów, laureata nagrody głównej. Może nim być zwycięzca w jednej z kategorii, wydawnictwo bądź osoba, która nie jest zgłoszona do konkursu, a która ze względu na swój dorobek wydawniczy, naukowy, edytorski w sposób szczególny zasłużyła się dla kultury katolickiej.

13. Ogłoszenie wyników w poszczególnych kategoriach będzie miało miejsce podczas Targów Wydawców Katolickich. Laureat nagrody głównej zostanie ogłoszony w czasie ceremonii wręczania nagród.

14. Wręczenie nagród odbywa się corocznie podczas trwania Targów Wydawców Katolickich w terminie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

15. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 lutego 2018 r. Zgłoszenia które zostaną nadesłane po powyższym terminie nie będą uwzględniane. Decyduje data stempla

pocztowego.

16. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

UL. Kawęczyńska53 , 03 - 775 WARSZAWA

lub pocztą elektroniczną na adres: swk@swk.pl

Opłaty zgłoszeniowe należy przesyłać na konto

Bank BGŻ S.A. nr 09 2030 0045 1110 0000 03 15 1570

 Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się