Jedność - Wakacje z książkami
Konferencja naukowa - "Niezapomniana. Twórczość Doroty Terakowskiej

Konferencja naukowa - "Niezapomniana. Twórczość Doroty Terakowskiej

"Niezapomniana. Twórczość Doroty Terakowskiej" – konferencja naukowa

Udostępnij

Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Niezapomniana. Twórczość Doroty Terakowskiej" w 15. rocznicę śmierci pisarki.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad twórczością Doroty Terakowskiej, pisarki, której proza w znaczący sposób wpłynęła na rozwój współczesnej literatury młodzieżowej w Polsce. Jej utwory o trudnej tematyce, bogatej symbolice i metaforyce, niejednoznaczne gatunkowo, oscylujące wokół fantastyki, fantazmatu i metafizyki, z wielopłaszczyznowymi światami przedstawionymi oraz niejednoznacznymi finałami, pozwalają na interpretację przez pryzmat różnych zagadnień psychologicznych, socjologicznych, antropologicznych i kulturowych oraz metodologii postmodernistycznych.

Proza Doroty Terakowskiej – tak unikatowa, indywidualna – otworzyła nastoletnich czytelników na tematykę tabuizowaną społecznie, zbyt często w tekstach skierowanych do młodzieży marginalizowaną lub przedstawianą wybiórczo albo stereotypowo, pobieżnie z wyraźną predylekcją do wieńczonych happy endem fabuł realistycznych. Terakowska nie tylko zainicjowała współczesną polską prozę młodzieżową „antropologicznie wrażliwą”, ale także wytyczyła nowe ścieżki w zakresie konwencji, poetyki, narracji i genologii, niekiedy zacierając granicę między odbiorcą młodzieżowym a dorosłym m.in. poprzez budowanie podwójnych finałów, nierzadko pesymistycznych lub poprzez prowokowanie czytelnika do intensywnego namysłu nad ambiwalentną naturą ludzką, wprowadzając konteksty filozoficzne, religijne, socjologiczne, zmuszając go do konfrontacji z tematami traumatyzującymi, stygmatyzującymi i niepokojącymi – wymykającymi się jednoznacznej ocenie.

Zarówno proza, jak i sama postać Doroty Terakowskiej wydają się w ostatnim czasie nieco zapomniane, chociaż problematyka i poetyka zapoczątkowana w jej utworach jest przecież w polskiej prozie młodzieżowej niezwykle żywa. Warto zatem przypomnieć postać tej pisarki oraz specyfikę i tematykę jej twórczości z uwzględnieniem poruszanych przez nią z wielką śmiałością nośnych problemów społecznych, stosowania intrygujących rozwiązań fabularnych, budowania niejednoznacznych finałów, kreślenia skomplikowanych relacji międzyludzkich i nietuzinkowych bohaterów oraz wielopłaszczyznowych światów, zachęcających do dyskusji nad meandrami ludzkiej psychiki, złożonością natury ludzkiej, kontaminacją piękna i brzydoty, harmonii i dysonansów w świecie – w skali mikro i makro.

Organizatozy chcą przedyskutować i usystematyzować dotychczasowy, nieco chaotyczny, dyskurs naukowy na temat wyznaczników, cech, walorów i mankamentów prozy Doroty Terakowskiej. Interesujące wydaje się m.in.:

- wskazanie metodologii badawczych oraz strategii interpretacyjnych, przez które można „przenicować” tę twórczość;

- zarysowanie stanowiska krytyki literackiej wobec utworów krakowskiej pisarki;

- wyłonienie obecnych w jej prozie konwencji [m.in. fantastyka, baśniowość, oniryzm, fantazmat, metafizyka] oraz typów narracji;

- przedstawienie wielowymiarowości światów przedstawionych i specyficznych bohaterów;

- zgłębienie feministycznych i genderowych aspektów tej prozy;

- namysł nad korespondencjami łączącymi prozę Doroty Terakowskiej z twórczością innych autorów i autorek współczesnej literatury fantastycznej dla młodego odbiorcy;

- obserwacja miejsc autobiograficznych pisarki z perspektywy geopoetyki czy antropologii kulturowej;

- dostrzeżenie reinterpretacji kanonu baśniowego i klasyki literatury dziecięcej;

- refleksja nad metaforycznymi i symbolicznymi figurami wykluczenia, takimi jak: „inność”, „obcość”, odmienność oraz tematami tabuizowanymi;

- pytanie o adresata tej prozy w kontekście pogranicza literatury młodzieżowej i literatury dla dorosłych.

Nakreślone tematy nie wyczerpują całego spektrum problemów i zagadnień, które mogą zostać poruszone podczas obrad konferencyjnych. Zaproszenie kierowane jest do znawców literatury i kultury, badaczy literatury dziecięcej i młodzieżowej, pedagogów, bibliotekoznawców, krytyków literackich oraz środowisk nauczycielskich.

Konferencja odbędzie się w dniach 15−16 marca w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy można przesłać do 15 lutego 2019 r. na adres: lit.dzieci.mlodziez@gmail.com lub katarzyna.slany@up.krakow.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty wyżywienia oraz publikacji w monografii wieloautorskiej lub w punktowanym czasopiśmie.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się