„Poezja dla początkujących”, Adam Zagajewski

„Poezja dla początkujących”, Adam Zagajewski

Nowa książka Adama Zagajewskiego

Udostępnij

Jesienią bieżącego roku zamierzamy ogłosić tom Adama Zagajewskiego „Poezja dla początkujących”. Ze względu na odmowę subwencji na tę publikację przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwracamy się z prośbą o pomoc.

Osoby, które wpłacą na wsparcie publikacji darowiznę w wysokości co najmniej 50 zł, otrzymają numerowany egzemplarz książki. Listę darczyńców ogłosimy w „Zeszytach Literackich”. Wpłaty tytułem: „Poezja dla początkujących”, wraz z podaniem pełnego adresu do wysyłki, prosimy kierować na konto Fundacji Zeszytów Literackich:

Fundacja Zeszytów Literackich,
Bank Zachodni WBK S.A. 41 1500 1126 1211 2005 1919 0000

Prosimy rozpowszechnić tę informację wśród przyjaciół i znajomych czytelników.
 
AZ
Głosy o Adamie Zagajewskim
Stanisław Barańczak::
To, co w poezji Marcowej generacji było najlepsze, rodziło się z połączenia „społeczności” z „prywatnością”, z mówienia o sprawach powszechnie ważnych, ale z indywidualnego, prywatnego, osobistego punktu widzenia. [...]
Można to nawet uściślić: składa się to na portret człowieka podwójnie osamotnionego — przez swoją z góry daną niepowtarzalność i przez swoją nabytą skłonność do sceptycyzmu, powątpiewania, stania z boku.

Józef Czapski:
Cała nasza przeszłość historyczna i sytuacja dzisiejsza pcha mnie ku buntowi, nie przeciwko oddzielnym politykom, ale przeciw tym końcom świata, o których tak pięknie pisze Zagajewski, wyliczając te końce świata od Babilonu, od upadku państwa rzymskiego, aż po właśnie ten koniec świata, tę zagładę tysięcy i tysięcy, i uczy nas, że każdy koniec świata zdawał się ostateczny, a że po każdym końcu świata, gdzie świeże groby widniały na podwórzach czynszowych gmachów, znowu było słychać śmiech małych dzieci i znowu wisiały na białych sznurach suszące się bielizny mieszkańców, że nam nic innego nie pozostaje, jak żyć jak zawsze, zbierać kwiaty, pisać i czytać poezję, wprost przyjąć te końce świata jako regułę istnienia.

Zbigniew Herbert::
...Tej garstce która nas słucha należy się piękno
ale także prawda
to znaczy — groza

aby byli odważni
gdy nadejdzie chwila...

(fragment wiersza "Widokówka od Adama Zagajewskiego")


Czesław Miłosz:
Poezja Zagajewskiego jest hołdem złożonym naszej Europie Środkowej i jedności Europy, sztucznie podzielonej na „Wschód” i „Zachód” [...]. Tę jedność symbolizują miasta, w których rozwijało się jego życie. Zagajewski kultywuje romantyczną i międzynarodową legendę Lwowa, miasta jego narodzin, Krakowa, w którym studiował filozofię w istniejącym od ponad sześciuset lat uniwersytecie, oraz pozostaje pod urokiem Wiednia, ośrodka europejskiej kultury. Te miejsca nasyciły jego wyobraźnię i pozwoliły nawiązać dialog z owianymi mitem wielkimi postaciami Europy — filozofami, malarzami, kompozytorami. Zagajewski nie został wydziedziczony, bo mieszkając od 1981 roku w Paryżu, odnalazł swój dom we wspólnej spuściźnie, w każdym dziele sztuki i architektury, otaczającym go od młodości.
[...] I jako poeta, i jako eseista, Zagajewski ma poczucie uczestnictwa w czymś ogromnym: w bez ustanku rozszerzającej się krainie dzieł dokonanych, w których utrwalają się uczucia, myśli, doświadczenia naszego ludzkiego gatunku.

Derek Walcott:
Zagajewski jest świeckim mistykiem [...]. Pod jego piórem wiersz koncentrycznie zwija się do samej istoty, do rdzenia, w taki sposób, jak biała róża światła obraca się w Raj w finale Boskiej komedii, nietykalna w swej niewinności. U niego dusza jest tak widoczna w swoich przejawach, jak rzeczywista tkanina, jak liście lipy lub para zniszczonych buciorów. Duszę można odnaleźć nawet w czarnym, zatrutym kanale [...].
Adam Zagajewski jest kimś dużo większym niż poetą powszedniości. Jego ściszony głos dobiega spoza katastrofalnych zniszczeń tego obscenicznego wieku. Jest bardziej intymny od Audena, ale równie międzynarodowy, jak Miłosz, Celan i Brodski.

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się