NPRCz 2.0: ogłoszenie naboru do BLISKO

NPRCz 2.0: ogłoszenie naboru do BLISKO

NPRCz 2.0: ogłoszenie naboru do BLISKO

Udostępnij

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, ogłasza czwarty nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek interwencji 4.1 NPRCz 2.0) o budżecie 5,5 mln zł. 

Wnioski przyjmujemy do 9 lutego drogą elektroniczną (system SOP). Najwyżej ocenione projekty, które otrzymają dofinasowanie w kwocie od 100 do 140 tys. zł, będą realizowane w trybie dwuletnim, w okresie od 29.03.2024 do 15.11.2025 r.  Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem zapraszamy na spotkanie online we wtorek, 30 stycznia, o godz. 12.00. Szczegóły wkrótce. 

Konkurs dotacyjny BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. W poprzednich trzech edycjach projektu 142 biblioteki publiczne – beneficjenci BLISKO otrzymali łączne wsparcie w wysokości 16,5 mln zł.

Nazwa konkursu łączy hasła, które najlepiej opisują jego idee: Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja i Oddolność 

Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” - lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO wspieramy biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.  

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są: 

  1. biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury, 
  2. biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury,  

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:  

  • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności; 
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców; 
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstwna rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych beneficjentów w skali kraju; 
  • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne; 
  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”; 
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznietworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania. 

Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane od 29 marca 2024 roku do 15 listopada 2025 roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone w ramach przyznanego przez NCK dofinansowania (z budżetu Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1.) są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru. 

Wnioski można składać w dniach 19 stycznia – 9 lutego br. drogą elektroniczną. 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Szczegóły na stronie www.nck.pl oraz www.nprcz.plUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się