NPRCz, „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” – ważna informacja

NPRCz, „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” – ważna informacja

NPRCz, „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” – ważna informacja

Udostępnij

Rada Ministrów uchwałą podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. W zakresie Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” zostały wprowadzone następujące zmiany mające wpływ na realizację trwających zadań bądź pięcioletni okres trwałości zadań:

1. Wszystkie zadania muszą być zakończone do dnia 31 grudnia  2021 r., przy czym realizacja zadań od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. musi być finansowana wyłącznie z wkładu własnego. W przypadku zadań realizowanych do dnia 31 grudnia 2021 r. nie jest możliwe wydatkowanie w 2021 r. środków z dotacji przyznanych w roku poprzednim.

2. W przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych ograniczeniami w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi z epidemią SARS-CoV-2 doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów obowiązkowych i/lub kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych standardów i kryteriów do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Analogicznie tym samym zostaje wydłużony okres kontroli trwałości projektu.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

  1. Czy mogę także przesunąć niewykorzystane środki pozyskane z dofinansowania na 2021 rok?

Nie ma takiej możliwości. Środki z dofinansowania muszą zostać wydatkowane w roku, na który zostały przyznane (2020 r.). W 2021 roku można wydatkować środki pochodzące z wkładu własnego.

  1. Czy mogę wydłużyć realizację zadania na 2021 rok, nie planując jednocześnie ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów w 2021 roku?

Tak, istnieje możliwość wydłużenia zadania na 2021 rok bez ponoszenia wydatków, które byłyby rozliczane w ramach zadania. Wydłużony czas realizacji zadania może być poświęcony np. na ostatnie odbiory czy działania związane z osiągnięciem brakujących standardów.

  1.  W jaki sposób ująć w aktualizacji wniosku chęć wydłużenia zadania, skoro tabele preliminarzy kończą się na 2020 roku?

Najważniejszą zmianą, którą należy wprowadzić do aktualizacji wniosku jest zmiana daty zakończenia zadania w tabeli harmonogramu.

Zmiany wkładu własnego – przesunięcia pomiędzy pozycjami preliminarza i między latami kalendarzowymi – nigdy wcześniej nie wymagały zmian tabeli preliminarza kosztów. Nie będzie działo się tak i tym razem. Ewentualne dodatkowe informacje, odnoszące się np. wydatków planowanych do poniesienia w 2021 roku, można zapisać w tabeli harmonogramu, w kolumnie „działania”.
 

  1. Czy każdy niespełniony lub nieutrzymany standard Certyfikatu będzie automatycznie oznaczał wydłużenie czasu na jego osiągnięcie do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Instytut Książki będzie analizował przedstawione w rocznych sprawozdaniach informacje. Tylko w przypadku, gdy nieosiągnięcie czy nieutrzymanie standardów i kryteriów punktowanych związane będzie ze skutkami epidemii wirusa SARS-CoV-2, opierając się także wyjaśnieniach od beneficjenta, podjęta zostanie decyzja o wydłużeniu czasu na ich osiągnięcie.

***

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie po przyjęciu uchwały wprowadzającej zmiany do NPRCz 2016-2020

Uchwała 180/2020


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się