Po konferencji prasowej poświęconej 100-leciu serii Biblioteka Narodowa

Po konferencji prasowej poświęconej 100-leciu serii Biblioteka Narodowa

Po konferencji prasowej poświęconej 100-leciu serii Biblioteka Narodowa

Udostępnij

W czwartek, 26 września 2019, w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa poświęcona jubileuszowi 100-lecia serii Biblioteka Narodowa. Wzięli w niej udział dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, prof. Stanisław Bereś – redaktor serii Biblioteka Narodowa i Dariusz Sośnicki – redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum.

Kalendarium serii Biblioteka Narodowa


1 listopada 1919, Kraków – Krakowska Spółka Wydawnicza publikuje pierwszy tom serii I (literatura polska) „Biblioteki Narodowej” – Treny Jana Kochanowskiego, w opracowaniu i z wstępem Tadeusza Sinki. Pomysłodawcą serii i jej głównym redaktorem do roku 1939 jest Stanisław Kot, historyk i polityk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1919–1939 serię współredaguje polonista Kazimierz Giebułtowski.

1920, Kraków – ukazuje się pierwszy tom serii II (literatura obca) „Biblioteki Narodowej” – Antygona Sofoklesa, w tłumaczeniu i opracowaniu Kazimierza Morawskiego, filologa klasycznego i historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

1925, Kraków – ukazuje się pierwsze wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (I/83) w opracowaniu Stanisława Pigonia, historyka literatury i edytora, ówczesnego profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od wydania X (1994) wstępowi towarzyszy aneks autorstwa Juliana Maślanki, historyka literatury, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2018 ukaże się wydanie XIV.

1933 – bankrutuje Krakowska Spółka Wydawnicza, której nakładem wydano w „Bibliotece Narodowej” 116 tytułów: 114 w serii I i 52 w serii II.

22 lipca 1933 – Zakład Narodowy im. Ossolińskich odkupuje serię od Krakowskiej Spółki Wydawniczej. Przez kolejne 86 lat (z przerwą w latach wojny) wydawcą „Biblioteki Narodowej” będzie Ossolineum.

1934, Lwów – ukazuje się pierwszy tom serii pod egidą Wydawnictwa Ossolineum: wydanie IX Trenów J. Kochanowskiego (I/1). Do roku 1939 nakładem Ossolineum opublikowanych zostanie 11 tytułów w serii I i 2 tytuły w serii II: W sumie w latach 1919–1939 wydano 125 tytułów w serii I i 54 tytuły w serii II.

1940-1941 – pracami redakcyjnymi i planowaniem powojennej przyszłości serii kieruje Wacław Borowy, historyk literatury i profesor Uniwersytetu Warszawskiego.


1943-1945, Jerozolima – Sekcja Wydawnicza A.P.W. [Armii Polskiej na Wschodzie] publikuje przedruki tomów „Biblioteki Narodowej”. W redagowanej przez Łukasza Kurdybachę serii „Szkolna Biblioteczka na Wschodzie” ukazuje się 12 pozycji, w tym dzieła Fredry, Mickiewicza i Słowackiego.

1942, 1944, Edynburg – nakładem Składnicy Księgarskiej ukazują się 3 przedruki z „Biblioteki Narodowej”, w tym Poezje, t. 1 A. Mickiewicza w opracowaniu Józefa Kallenbacha (I/6).

1945-1946, Chicago, Nowy Jork, Pittsburgh – Rada Polonii Amerykańskiej publikuje przedruki 17 tomów serii „Biblioteka Narodowa”, m. in. dzieła Kochanowskiego, Fredry, Mickiewicza i Słowackiego.

1945-1946, Hanower – nakładem Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego ukazują się przedruki Pana Tadeusza A. Mickiewicza (1945) i Trenów J. Kochanowskiego (1946).

Styczeń 1946, Kraków – ukazuje się pierwszy tom „Biblioteki Narodowej” po II wojnie światowej: Maria A. Malczewskiego (I/46) w opracowaniu Józefa Ujejskiego.
Edycję wydrukowano z zachowanych przedwojennych matryc.

Lipiec 1947 – siedziba Wydawnictwa Ossolineum zostaje przeniesiona do Wrocławia. Redakcja serii „Biblioteka Narodowa” będzie działała w Krakowie do roku 2008.

Wrzesień 1947 – redaktorem serii zostaje profesor Jan Hulewicz, historyk oświaty z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie pełnił tę funkcję do roku 1981.

1947, Wrocław – ukazuje się pierwszy tom serii z Wrocławiem jako miejscem wydania: Młoda Polska. Wybór poezyj opracowany przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego (I/125).

1952 – współredaktorem serii zostaje Samuel Sandler, historyk literatury, związany z Instytutem Badań Literackich. Będzie pełnił tę funkcję do roku 1969.

1 lipca 1953 – Wydawnictwo Ossolineum zostaje włączone w struktury Polskiej Akademii Nauk, jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN. Pod tą nazwą będzie funkcjonował do końca 1994 roku.

1969 – redaktorem serii zostaje profesor Mieczysław Klimowicz, historyk literatury z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie pełnił tę funkcję do roku 1995.

1981 – współredaktorem serii zostaje profesor Jan Błoński, historyk literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie pełnił tę funkcję do roku 1995.

1991–1994 – ukazuje się 9 tomów serii III „Biblioteki Narodowej” – „Dla młodzieży”, której inicjatorem jest prof. Jan Błoński.

1995 – następuje restytucja Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich, którą tworzy dotychczasowa ZNiO – Biblioteka PAN. Wydawnictwo pozostaje przedsiębiorstwem
państwowym podległym PAN i działa jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

1995 – redaktorem serii zostaje profesor Andrzej Zawada, krytyk literacki, eseista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie pełnił tę funkcję do roku 2005.


2005 – redaktorem serii zostaje profesor Magdalena Popiel, historyk literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie pełniła tę funkcję do roku 2009.

Październik 2007 – decyzją Ministra Skarbu Państwa Wydawnictwo zostaje skomercjalizowane. Działa odtąd jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo sp. z o.o.

2012 – rozpoczyna się proces likwidacyjny Wydawnictwa ZNiO sp. z o.o. Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich odkupuje od likwidowanej spółki znak handlowy
Wydawnictwa oraz prawa do serii „Biblioteka Narodowa”.

2013 – redaktorem serii zostaje profesor Stanisław Bereś, historyk literatury, eseista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Serię obejmuje patronatem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2014 – ukazują się pierwsze e-booki tomów „Biblioteki Narodowej”.

30 listopada 2015 – Wydawnictwo Ossolineum wraca po 64 latach w struktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (fundacji).

Styczeń 2016 – po latach przerwy zostaje powołana Rada Naukowa serii. Radzie przewodniczy prof. Alina Kowalczykowa, historyczka literatury z Instytutu Badań Literackich PAN.

Grudzień 2017 – przez pięć pierwszych latach działalności „Biblioteki Narodowej” w strukturze Fundacji ZNiO ukazuje się 21 nowych tomów (17 w serii I i 4 w serii II), w tym wybory utworów najważniejszych poetów polskich XX wieku: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza.

Maj 2018 – ukazuje się XIV wydanie Pana Tadeusza A. Mickiewicza w opracowaniu Stanisława Pigonia, z aneksem Juliana Maślanki.

Październik 2019 – ZNiO organizuje uroczyste obchody stulecia serii. Ukazuje się jubileuszowy almanach.

Grudzień 2019 – pod koniec roku jubileuszowego katalog serii „Biblioteka Narodowa” liczy 608 pozycji (335 w serii I, 264 w serii II i 9 w serii III).

 

 

 

 

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się