Podziękowanie dla samorządów za działania ratujące kulturę czytelniczą

Podziękowanie dla samorządów za działania ratujące kulturę czytelniczą

Podziękowanie dla samorządów za działania ratujące kulturę czytelniczą

Udostępnij

W obliczu poważnego zagrożenia dla istnienia i rozwoju branży wydawniczo-księgarskiej, spowodowanego ograniczeniami działalności gospodarczej wprowadzanymi w walce z pandemią – wiele samorządów wspiera lokalne firmy, w szczególności podmioty tworzące i upowszechniające dobra kultury, w tym również wydawców i księgarzy.  Codziennie informujemy członków PIK o tych inicjatywach.  
 

Dziękujemy za nie, w szczególności za:

- zwolnienia względnie ulgi w czynszu za lokale będące w zasobach komunalnych,
- zwolnienia względnie ulgi w podatkach,
- wsparcie medialne księgarń w ich innowacyjnych działaniach w czasie kryzysu,
- promocję czytania książek i zachęty do wspierania lokalnych księgarń.

Świadomi wyzwań i zadań, jakie spoczywają na włodarzach samorządowych w obecnej sytuacji,  doceniamy uwagę, jaką władze samorządowe wszystkich szczebli poświęcają lokalnym wydawnictwom i księgarniom, tak ważnym w krajobrazie społeczno-kulturowym i jednocześnie najbardziej dotkniętych obecnymi ograniczeniami.

W 2019 roku Polska Izba Książki podjęła wspólnie z Prezydentem Krakowa, samorządami i Fundacją Powszechnego Czytania inicjatywę Samorządy dla Książki, która jest  odpowiedzią na pilną potrzebę skoordynowanych działań upowszechniających czytelnictwo.  Budowanie długofalowego programu podnoszenia poziomu czytelnictwa w Polsce poprzez świadomą politykę władz państwowych, centralnych i samorządowych, we współpracy z pozostałymi interesariuszami oznacza dziś, w czasach pandemii , zabezpieczenie bytu pisarzom i innym twórcom a podmiotom związanym z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek - pomoc w kontynuacji działalności.  

Izba i jej członkowie intensyfikują obecnie akcje wspierające nauczycieli, dzieci i rodziców w dostępie do książek i publikacji na różnych nośnikach. Wydawcy udostępniają elektroniczne podręczniki, szkolą nauczycieli w metodyce prowadzenia nauki zdalnie. Księgarze inicjują akcje „Książka na telefon”, „Książka na wynos” , a dystrybutorzy e-booków udostępniają zasoby na promocyjnych warunkach. Fundacja Powszechnego Czytania prowadzi kampanię #TerazCzasNaCzytanie od pierwszego dnia zamknięcia szkół. To tylko niektóre działania, pomagające w edukacji i dostępie do zasobów czytelniczych, utrzymujących dostęp do kultury słowa w tym trudnym czasie.  

Chcemy pozostać z Państwem w bliskim kontakcie i roboczej współpracy w planowaniu i realizacji dalszych działań. Będziemy upowszechniać wszystkie inicjatywy samorządów na rzecz kultury i wyrażamy nadzieję, że podejmowane obecnie przez samorządy inicjatywy wzmocnią także platformę współpracy, jaką jest inicjatywa Samorządy dla Książki.   

Rada Polskiej Izby Książki 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się