Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Udostępnij

30 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiono Sejmowi projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z projektem aktu wykonawczego. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu opinia dotycząca zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Jednocześnie do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie,w toku prac parlamentarnych upoważnoiny został Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi - przyjęty przez rząd 30 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 2 lutego 2018 r.)


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się