Recenzja

Człowiek w obliczu kresu życia

Oficyna Wydawnicza Impuls znana jest z tego, iż podejmuje w swojej misji wydawniczej bardzo ważkie problemy, tak jak komfort życia niepełnosprawnych, nowe terapie w systemie opieki nad dziećmi z upośledzeniem umysłowym, czy właśnie problemy starości, a w związku z tym również kwestia fizycznego odejścia czyli śmierci. W tym również zahacza o ciekawe kwestie spychania na margines społeczny problemów związanych z osobami skazanymi za życia na wieloletnie odosobnienie czyli jak sugerują redaktorzy tomu "uśmierconych za życia".

 

Jak piszą we wprowadzeniu redaktorzy tego tomu - „Oddajemy do rąk czytelników publikację dotyczącą szeroko pojętego zagadnienia śmierci zatytułowaną „Człowiek w obliczu kresu życia – studia interdyscyplinarne”. Mamy zamiar dostarczyć opracowanie, które w trzech wymiarach zarysowuje eksponowane zagadnienia tj. w stronę egzystencjalnej przepaści, cenne doświadczenia śmierci , nieposkromione myśli o unicestwieniu...” Tu pominąłem tytuły poszczególnych rozdziałów-wymiarów, aby uzmysłowić Państwu, iż w każdym z nich odnajdziemy artykuły, które będą poruszały w/w/ tematykę, począwszy  od zagadnień ogólnych, takich jak np. „Problem śmierci w filozoficznym i kulturowym namyśle nad współczesnością”, po szczegółowe rozważania jak „ Idea macierzyństwa rozumiana jako terminus a quo troski o umierających”, w kolejnym wymiarze znowu otwiera się przed nami artykuł „Rozmowa z dzieckiem o śmierci. Kilka uwag o jednej z granic pedagogiki”, po szczegółowe refleksje pt. „Nadzieja umiera ostatnia? Refleksje nad racjonalnością sprawowania opieki paliatywno-hospicyjnej”.

Najciekawszym dla mnie rozdziałem, a właściwie wymiarem trzecim był rozdział zatytułowany „Śmierć społeczna – nieposkromione myśli o unicestwieniu”. Kto z nas nie otarł się o przemoc, mrożące krew w żyłach medialne informacje o okrutnych morderstwach? Anita Kotlega wprowadza nas w swoim artykule pt. „Modus operandi i osobowość zabójcy, o profilu seryjnego mordercy", w tą trudną tematykę, którą nie zawsze kojarzylibyśmy, tak jak autorzy niniejszego opracowania w takiej właśnie perspektywie badawczej.

Jagoda Chmielewska rozwija ten temat w swoich przemyśleniach zawartych w artykule pt. „ Życie ze śmiercią w tle – adaptacja do warunków izolacji więziennej kobiet skazanych z artykułu 148 kodeksu karnego”. Mowa jest w nim o próbach stworzenia w więzieniach o zaostrzonym rygorze przez osadzone morderczynie warunków życia przypominających im to które prowadziły na wolności. Autorka omówiła w nim warunki adaptacji więziennej kobiet o długoletnich wyrokach sądowych. Asymilują one z czasem subkulturę więzienną jako naturalny substytut życia na wolności, a z drugiej strony czują lęk i boją się wolności, zwanej tutaj prizonizacją czyli uwięziennieniem. Ta śmierć za życia jest jedną z najgorszych rzeczy jaka może przydarzyć się żyjącemu człowiekowi. Autorka pokazuje jak osadzone z czasem, aby przetrwać w tej podkulturze więziennej stosują różne techniki zachowań; od zadomowienia po narastającą agresję i brak współpracy, tak z personelem więzienia jak i osadzonymi.

Redaktorzy tomu przyjmując w doborze opracowań poszczególnych zagadnień perspektywę interdyscyplinarności wyszli bardzo szeroko poza tematykę stricte związaną ze śmiercią naturalną, śmiercią związaną z fizycznym starzeniem się człowieka i czekającym go spotkaniem z modus vivendi ludzkiego życia – śmiercią. W związku z tym czyni to z książki "Człowiek w obliczu kresu życia" publikację, jak pisze na tylniej okładce prof. zw. dr hab. Amadeusz Krauze - nietuzinkową.

Mimo, że recenzent zaleca tą publikację szczególnie dla osób pracujących z osobami starszymi, np. w domach opieki, hospicjach, pedagogom specjalnym czy resocjalizacyjnym, to zakres poruszonych spraw upoważnia mnie do wstawienia się za normalnymi czytelnikami, którzy mają w swoich rodzinach osoby niepełnosprawne życiowo, nieuleczalnie chore bądź właśnie wykluczone z życia i doświadczające w izolacji „śmierci za życia”. I takie opracowanie może im służyć pomocą w podejściu do tej coraz bardziej zdehumanizowanej, odczłowieczonej sytuacji jaką jest współcześnie pojmowana śmierć.

 

 

 

 

Recenzowana książka

 • Tytuł: Człowiek w obliczu kresu życia
 • Seria/cykl: Studia interdyscyplinarne
 • ISBN: 978-83-8095-324-6
 • EAN13: 978838095326
 • Numer wydania: 1
 • Liczba stron: 340
 • Format: 16.00 x 23.5 cm
 • Okładka: Miękka
 • Autorzy:
  • Beata Antoszewska
  • Sławomir Przybyliński
 • Tłumacze:
  • Gatunek: Publikacja naukowa
  • Wydawca: Oficyna wydawnicza IMPULS
  • Miejsce wydania: Kraków

  Poinformuj Redakcję

  Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

  Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

  Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

  Zaloguj się


  Zarejestruj się

  Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

  Zarejestruj się

  Wyloguj się