Programu Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”

Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”

Rozstrzygnięcie naboru do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”

Udostępnij

Instytut Książki informuje, że V nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” został rozstrzygnięty.

W piątym naborze wniosków złożono w sumie 161 wniosków, w tym 153 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 164 324 409,00 zł. Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostały 22 wnioski o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej.

Przyznano dofinasowania w łącznej kwocie 21 305 350,00 zł na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na lata 2019-2020.

Informujemy, że zgodnie z zapisami p. VI.12 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeśli wnioskowane zadanie uzyskało co najmniej 60 punktów w ocenie merytorycznej.

Odwołanie można złożyć do dnia 9 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołania należy przesłać na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Przypominamy, że liczba punktów uzyskana w ocenie merytorycznej zadania nie jest wiążąca w trybie rozpatrywania odwołania (p. VI.13 Regulaminu).

Zgodnie z zapisami z zapisami punktu IV.1 Regulaminu w budżecie Priorytetu zabezpieczone zostały środki na procedurę odwoławczą. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tej procedury może rozdysponować następujące środki:

na 2019 r. – 4 569 847,00 zł (środki inwestycyjne) oraz 567 272,00 zł (środku bieżące);

na 2020 r. – 2 265 200,00 zł (środki inwestycyjne) oraz 581 764,00 zł (środki bieżące).

Informujemy również, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania konieczne mogą być przesunięcia środków w ramach dofinansowania pomiędzy latami bądź pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi (w porównaniu do preliminarza z ocenionego wniosku), w związku z czym prosimy o zadeklarowanie w treści odwołania możliwości dokonania takich przesunięć.

1. wnioski rozpatrzone pozytywnie [aktywny link z dokumentem pdf]

2. wnioski rozpatrzone negatywnie [aktywny link z dokumentem pdf]

3. wnioski błędne formalnie [aktywny link z dokumentem pdf]


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się