Są wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury

Są wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury

Są wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury

Udostępnij

Ministerstwo Kultuty i Dziedzictwa Narodowego przedstawiły procedury wznawiania działalności domów, centrów i ośrodków kultury. W związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury.

Działania każdej instytucji powinny być dostosowane do jej indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na danym terenie.

Ministerstwo określiło procedury wznawiania działalności domów, centrów i ośrodków kultury. Resort zaleca utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci. Zalecono prowadzenie form działalności nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością oraz uczestnictwa dużych grup ludzi.

W dokumencie zawarte są również wytyczne, co do prowadzenia zajęć zbiorowych oraz indywidualnych w ośrodkach. Podano m.in. wytyczne co do liczby osób mogących uczestniczyć w zajęciach w zależności od metrażu pomieszczenia.

Ministerstwo rekomenduje też zaniechanie, do czasu wznowienia działalności kin i teatrów, projekcji filmów i wystawiania przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych w zamkniętych pomieszczeniach.

Określono również sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom. Między innymi zalecono podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. Stanowiska pracy powinny być oddalone od siebie o minimum 1,5 m.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie zarekomendowano również ewentualne ograniczenie godzin otwarcia oraz ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide'y, ekrany dotykowe).

W komunikacie zwrócono uwagę, że domy, centra i ośrodki kultury nie podlegają ministrowi kultury, a ich organizatorami są lokalne samorządy. W związku z tym wszelkie decyzje dotyczące ich działalności podejmują osoby zarządzające w porozumieniu ze swoimi organizatorami. Wytyczne zaproponowane przez MKiDN stanowią zestaw wskazówek dla menedżerów, pracowników, współpracowników, wolontariuszy oraz organizatorów domów, centrów i ośrodków kultury, przygotowanych na podstawie doświadczeń i działań podejmowanych przez państwowe instytucje kultury oraz uzgodnionych i zaakceptowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się