Biblioteka Śląska

Biblioteka Śląska

Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"

Udostępnij

15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Bibliotece Śląskiej w sali Benedyktynka odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych) połączone z konferencją prasową.

Spotkanie dotyczy projektu o całkowitej wartości 37 817 149,48, który realizowany jest przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską (lidera projektu) oraz Regionalny Instytut Kultury, Instytucję Filmową „Silesia Film" i Operę Śląską
w Bytomiu. Celem jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych, a internetowej publiczności zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów, prezentujących dokumenty piśmiennictwa, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe.

Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwieńczeniem projektu będzie utworzenie agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego i prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in.: ŚBC, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, Bibliografii regionalnej oraz katalogu OPAC Biblioteki Śląskiej.

 W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele:

Biblioteki Śląskiej – lidera projektu,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Regionalnego Instytutu Kultury, Instytucji Filmowej „Silesia Film" i Opery Śląskiej
w Bytomiu – partnerów projektu.

 W programie przewidziano prezentację projektów digitalizacyjnych Biblioteki Śląskiej.

Spotkanie poprowadzi red. Henryk Grzonka.

 15 grudnia 2017 r., godz. 10.00, Biblioteka Śląska (s. Benedyktynka), plac Rady Europy 1, Katowice


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się