Wydawnictwo Jedność
 Biblioteka Narodowa, sprawozdani za  rok 2017

Biblioteka Narodowa, sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017

Udostępnij

Szanowni Państwo,
pragniemy zaprezentować Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017, zawierające komplet informacji na temat gromadzenia, udostępniania, opracowywania, konserwacji i ochrony zbiorów, a także prac naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Narodową Książnicę w minionym roku.

Biblioteka Narodowa zakończyła rok 2017 skatalogowaniem całości zasobu, będącego własnością Centralnej Biblioteki Państwa i należącego do narodowego zasobu bibliotecznego. Efekty działań rejestrujących zbiory pozwalają każdemu użytkownikowi na swobodne przeszukiwanie zasobów online z pełną świadomością, że ma on do dyspozycji wszystkie obiekty, których właścicielem jest Narodowa Książnica.

Zamknięcie podstawowego zadania pozwoliło na rozpoczęcie zadań nowych oraz zwiększenie zaangażowania w już realizowane, przede wszystkim poszukiwania publikacji polskich z okresu zaborów, kiedy BN nie istniała po wywiezieniu Biblioteki Rzeczypospolitej do Petersburga. Poszukiwania obejmą także publikacje, których swoje egzemplarze BN straciła w czasie drugiej wojny światowej. Do skompletowania pełnego Korpusu Publikacji Polskich brakuje nam według szacunków 30-40% wydań sprzed roku 1945. Zakończenie ewidencji zbiorów pozwala zwiększyć zakres prac nad kolekcjami historycznymi, stratami wojennymi polskich bibliotek oraz zbiorami wywiezionymi z Polski.

W 2017 r. zasób Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA przekroczył 2 miliony zeskanowanych obiektów. Jako obiekt dwumilionowy wybraliśmy urnę z prochami spalonych w czasie wojny przez Niemców setek tysięcy rękopisów, starodruków, map, rycin i nut z najcenniejszych kolekcji Biblioteki Narodowej – jako symbol tekstów, których nikt już nie przeczyta, źródeł historycznych, z których nikt już nie skorzysta, rysunków, których nikt już nie obejrzy…

POLONA jako największa w Polsce i jedna z największych w Europie bibliotek cyfrowych stale rozwija się w zakresie technologii, proponowanych darmowych usług oraz wielkości zasobu. BN nieustannie pracuje nad unowocześnianiem jej funkcjonalności. Obecnie jest to możliwe dzięki środkom europejskim z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dwóch największych w historii polskiego bibliotekarstwa projektów: e-usługa OMNIS, formalnie uruchomionego w roku 2016, i Patrimonium, rozpoczętego w 2017 r. Współpracujemy z poważnymi partnerami: w Polsce – z Biblioteką Jagiellońską, na świecie – z Biblioteką Narodową Francji.

Mieliśmy okazję do prezentowania polskich bibliotek, ich historii, teraźniejszości i prac rozwojowych w czasie światowego kongresu bibliotek i bibliotekarzy IFLA, który z inicjatywy Biblioteki Narodowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i miasta Wrocław odbył się w Hali Stulecia we Wrocławiu w sierpniu 2017 r. Tygodniowe obrady zgromadziły ponad trzy tysiące bibliotekarzy z ponad 120 krajów z całego świata i kilkuset wolontariuszy. Kongres był też okazją do jednodniowych obrad Konferencji Dyrektorów Bibliotek Narodowych (CDNL) w Pawilonie Czterech Kopuł, na którym z uznaniem przyjęto zaprezentowane programy OMNIS i Patrimonium. Satysfakcjonująca jest dla nas dobra ocena organizacji i programu kongresu, formułowana przez uczestników. Warto przypomnieć, że kongresy IFLA odbyły się w Polsce dotychczas dwukrotnie – w 1937 i 1959 r., a zatem niemal 60 lat czekaliśmy na kolejny.

Szczęśliwie nieodmiennie Biblioteka Narodowa jest obdarzana specjalnym kredytem zaufania publicznego i chętnie przekazywane są jej bezcenne pomniki polskiej kultury. Dzięki licznym kontaktom krajowym i zagranicznym BN uzupełnia skarbiec Rzeczypospolitej o kolejne zabytki piśmiennictwa. W zeszłym roku BN nabyła w Paryżu sztambuch Cory Pinard z autografem wiersza Juliusza Słowackiego Le Cimetiere du Pere la Chaise, którego tekst znany był dotychczas tylko we fragmencie. Szczególnie wart podkreślenia jest zakup niemal kompletnego archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych i najlepiej znanych na świecie polskich kompozytorów współczesnych.

Rok 2017 był jednym z najintensywniejszych w dziejach BN. Biblioteka Narodowa jednocześnie kończyła ważne projekty i rozpoczynała nowe. Cieszę się, że z tak znakomitym skutkiem dla użytkowników, samej BN, a także dla bibliotekarstwa polskiego i jego wizerunku na świecie.

dr Tomasz Makowski

• „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017” do pobrania w pliku PDF

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się