Stara Szkoła
Nowe podręczniki, reforma MEN

Nowe podręczniki, reforma MEN

Uczniowie bez nowych podręczników. Szkoły nie mogą ich kupić

Udostępnij

Część spośród prawie 5 mln uczniów, którzy w poniedziałek 4 września zasiedli w szkolnych ławkach, rozpoczęła naukę bez nowych podręczników

Niektóre szkoły w Lesznie nie mają jeszcze nowych podręczników.

• Szkoła, dopóki nie dostanie dotacji, nie może ich kupić.

• W poznańskim kuratorium twierdzą, że wszystkie poprawnie przygotowane i złożone w czerwcu wnioski zostały zrealizowane.

- Nie dostaliśmy jeszcze dotacji na ich zakup – powiedział dla PortalSamorzadowy.pl Krzysztof Adamczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie. - Wniosek złożyłem w czerwcu, nowy rok szkolny zaczął się we wrześniu, a ja do tej pory nie mam zarządzenia prezydenta zwiększającego mój budżet o kwotę dotacji podręcznikowej. Dopiero wtedy, gdy dostanę pieniądze, mogę zamawiać książki. Takie jest prawo, nie mogę tego zrobić wcześniej.

Jak sprawdziliśmy w Lesznie, również dyrektorzy innych szkół przyznali, że dotacja podręcznikowa jeszcze do nich nie trafiła. Dyrektor Adamczak pytany o przyczyny opóźnienia dodał, że w magistracie tłumaczono im, iż organ prowadzący szkoły samorządowe, czyli prezydent miasta, zrobił to, co do niego należało, czyli złożył wniosek o subwencję do wojewody, ale jej nie dostał. Podobno wojewoda wydał już wszystkie pieniądze, które miał do wydania.

Przypomnijmy, że 31 marca 2017 roku MEN opublikował rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691). Rozporządzenie utrzymało finansowanie podręczników i zeszytów ćwiczeń przez państwo. System dotacyjny obowiązuje w całej nowej ośmioletniej szkole podstawowej.

„Obsuwka” terminowa?

Na spotkaniu w Kuratorium Oświaty w Poznaniu zainteresowani dyrektorzy usłyszeli, że wojewoda chce na ten cel jak najszybciej pozyskać pieniądze z rezerwy celowej MEN, ale przesunięcie tych środków do wojewody, a potem samorządów musi trochę potrwać i stąd ta „obsuwka” terminowa.

PortalSamorzadowy.pl zapytał Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jak dużo szkół w województwie nie otrzymało jeszcze dotacji podręcznikowych. - Wszystkie poprawnie przygotowane i złożone w czerwcu wnioski zostały zrealizowane. Część jednostek samorządu terytorialnego, złożyła wnioski po raz pierwszy dopiero 31 sierpnia br. - odpowiedziała Katarzyna Zarzyńska, starszy specjalista Wydziału Administracyjno-Finansowego w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Podkreślała, że wpływ na realizację wniosków mają: termin złożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wniosku, poprawność złożonych wniosków, czas oczekiwania na zwiększenie budżetu wojewody w przypadku, gdy kwota wynikająca ze złożonych wniosków, przewyższa środki pozostające w dyspozycji. Urząd realizuje wnioski jednostek samorządu terytorialnego, a nie poszczególne wnioski dyrektorów szkół.

Czekając na zwiększony budżet wojewody

- Do jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane środki w wysokości 38 781 862,67 zł, z czego 26 427 000,00 zł dla szkół podstawowych. W roku 2017 zostały przygotowane i przesłane dwa wnioski o dodatkowe środki. Pierwszy na kwotę 4 866 000,00 zł został już w całości zrealizowany, drugi wniosek na kwotę 8 920 500,00 zł jest w trakcie realizacji (czekamy na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów) – przekonywała Katarzyna Zarzycka.

Zapewniła, że środki zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewody wielkopolskiego. Podpisana decyzja upoważnia wojewodę do zwiększenia planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego o środki na ten cel, a następnie do ich przekazania.

Dyrektor Adamczak opowiadał, że niektóre samorządy, aby złożyć wniosek jak najprędzej, podawały nie faktyczną liczbę dzieci, które się będą uczyć się w szkole, ale dane brali z „sufitu”. Te samorządy, mimo, że dane faktyczne nie muszą zgadzać się z podanymi we wniosku nie oddały pieniędzy. A my na nie czekamy.

Ratunek w starych podręcznikach

Na pytanie, jak w szkole będzie wyglądać nauka dzieci bez podręczników, Adamczak odpowiedział: - Podręczniki do klasy IV wiele się nie zmieniły, mamy je do dyspozycji w bibliotece. Nie mają jednak dopuszczenia na ten rok. Mogą służyć tylko jako podręczniki pomocnicze. Doszliśmy do wniosku, że np. podręcznik matematyki możemy dzieciom wypożyczyć z biblioteki nie jako podręcznik, tylko jako materiał pomocniczy. Tak będziemy się ratowali, byśmy mogli normalnie pracować. Bo kiedy będą nowe, nie wiemy. Ale raczej nie szybko.

W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji dla uczniów klasy I, IV, VII.
Według MEN w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej. Począwszy od 2017 r. będą obowiązywać nowe kwoty dotacji celowej: dla klas I szkoły w łącznej wysokości do 75 zł na ucznia; dla klas VII szkoły podstawowej w wysokości do 250 zł na ucznia oraz na materiały ćwiczeniowe w wysokości 25 zł na ucznia (analogicznie, jak obecnie dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej).

W zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów zostały zachowane dotychczasowe kwoty dotacji celowej, tj. dla klas VII szkoły podstawowej, dla klas I-III szkoły podstawowej – na materiały ćwiczeniowe w wysokości 50 zł na ucznia; dla klas IV w wysokości do 140 zł na ucznia; dla klas V-VI w wysokości 25 zł na ucznia.

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się