Ogólnopolska Izba Księgarń
Rzeczpospolita Sarmacka. République Sarmate, Antologia poezji staropolskiej

Rzeczpospolita Sarmacka. République Sarmate, Antologia poezji staropolskiej

W wydawnictwie Dębogóra - dwujęzyczna antologia poezji staropolskiej: Rzeczpospolita Sarmacka. République Sarmate

Udostępnij

Prezentujemy Państwu nowo wydaną przez wydawnictwo Dębogóra książkę - „Rzeczpospolita Sarmacka” autorstwa Jacka Kowalskiego oraz śp. Anny Drzewickiej. Staropolska poezja miłości, wojny, wiary i wolności doby „sarmackiej”, XVI – XVIII wieku. Po polsku i po francusku.

Autorką tłumaczeń na francuski jest profesor Anna Drzewicka (1932-2018) wybitny specjalista w dziedzinie dawnej literatury francuskiej. Wybór poezji i komentarze przygotował Jacek Kowalski, profesor historii sztuki i pieśniarz.

Staropolska poezja miłości, wojny, wiary i wolności doby „sarmackiej”, XVI – XVIII wieku. Po polsku i po francusku. Autorką tłumaczeń na francuski jest profesor Anna Drzewicka (1932-2018) wybitny specjalista w dziedzinie dawnej literatury francuskiej. Wybór poezji i komentarze przygotował Jacek Kowalski, profesor historii sztuki i pieśniarz.

 
Jacek Kowalski|opracowanie i noty                                                                            
Anna Drzewicka | przekłady
RÉPUBLIQUE SARMATE 
Anthologie de l’ancienne poésie polonaise

 Cette anthologie fait découvrir la poésie de l’amour, de la guerre, de la foi et de la liberté des anciens Polonais de l’époque dite « sarmate », des XVI ͤ  - XVIII ͤ  siècles. La traductrice, professeur Anna Drzewicka (1932-2018), était une éminente spécialiste de l’ancienne littérature française. L’auteur à la fois du choix des poèmes et des commentaires, Jacek Kowalski, est professeur de l’histoire de l’art et poète-chanteur.

Jacek Kowalski |présentation et commentaires
Anna Drzewicka| traductions                                                          
 
 
Spis treści
Wstęp
„Puentylistyczny portret” _ 8
Sarmacki Parnas _ 14
„Idiom Sarmacki" I wybór utworów do Antologii_ 20
Tradycja dalekosiężna _ 26
Sarmacja czyli Polska_ 38
Bóg, szlachta, Republika_ 42
Dwór, Literatura, Kultura_ 48
Sarmacja contra komunizm_ 62
Komentarz do Appendixu _ 72
Ziemia i Niebo
Anonim Pieśń_ 86
Jan Kochanowski _ 94
Pieśń_ 98
Na dom w Czarnolesie_ 100
Na lipę_ 102
Tren VIII_ 102
Mikołaj Sęp Szarzyński_ 104
O wojnie naszej, którą wiedziemy
Z szatanem, światem i ciałem_ 108
Sebastian Grabowiecki_ 112
Rym Xc _ 116
Kasper Miaskowski_ 118
Na okna_ 122
Wojna
Adam Czahrowski_ 126
Powiedz Ty, muzyko moja_ 130
Andrzej Rymsza_ 136
Deketeros Akroama_ 140
O żołnierzu tułaczu_ 144
Anonim Pieśń o Kole Rycerskim_ 148
Anonim Ballada o żołnierzu tułaczu_ 154
Miłość
Anonim Sarabanda_ 172
Anonim [Śmiertelne gwiazdy…]_ 176
Szymon Zimorowic Majoranna_ 176
Anonim Ty pójdziezasz górą_ 178
Anonim Wdowa dwór buduje_ 182
Wespazjan Kochowski Pieśń XXXI
Do domowych_ 188
Wiara i wolność
Wespazjan Kochowski_ 194
Do lutniej_ 200
Postrzał w Gnieźnieńskiej potrzebie_ 204
Góra Łyssa_ 208
Psalmodia Polska | Psalm VII_ 212
PsAlmodia Polska| Psalm IX_ 218
Konfederacja Barska_ 222
Anonim Pieśń żołnierska o  NajświętszejMaryi Pannie_ 226
Anonim Odważny Polak
Na marsowym polu_ 228
Juliusz Słowacki Pieśń Konfederatów_ 234
Nabożność Powszechna wieku XVIII
Gorzkie żale_ 240
Pobudka_ 244
Część Pierwsza_ 246
Hymn 248
Lament duszy_ 252
Smutna rozmowa z żałosną matką_ 256
Część Druga_ 258
Hymn_ 258
Lament duszy_ 260
Rozmowa duszy z Matką Bolesną _ 264
Część Trzecia_ 266
Hymn_ 268
Lament duszy_ 270
Rormowa duszy z Matką Bolesną_ 272
Poeci „nurtu eksperymentalnego”_ 278
Dominik Rudnicki SJ Uwaga wieczorna_ 284
Anonim Spór diabła z aniołem
O duszę grzesznika_ 286
Józef Baka SJ Uwaga, jedyny profit,wszelkie złe w skutkach grzechowych_ 290
Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie_ 292
Anonim Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie_ 298
Pieśni na Boże Narodzenie_ 300
Anonim Konwokacya pastuszków
Z różnych stron Donowonarodzoenego  Pana Jezusa_ 304
Anonim Siano Najdelikatniejsze_ 310
Anonim Pieśń_ 312
Anonim Przystąpmy do szopy_ 314
Franciszek Karpiński_ 318
Pieśń poranna_ 324
Pieśń wieczorna_ 326
Pieśn o Narodzeniu Pańskim_ 326
Appendix współczesny
piosenki Jacka Kowalskiego
Psalm Rodowodowy_ 332
Postrzał w Gnieźniejskiej potrzebie_ 336
Pieśń Dawida na pustyni_ 340
Dlaczego Pan Tadeusz_ 342
Impreza z czasów heroicznych_ 346
Nota o tłumaczce
Anna Drzewicka_ 352
Spis ilustracji_ 371
Źródła tekstów oryginalnych_ 387
 
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
« EFFIGIE POINTILLISTE » _ 9
LE PARNASSE SARMATE _ 15
L’INTRADUISIBLE « IDIOME SARMATE »
ET LA COMPOSITION DE NOTRE ANTHOLOGIE_ 21
LA TRADITION D’UNE LONGUE DURÉE _ 27
LA SARMATIE, C’EST-À-DIRE LA POLOGNE _ 39
DIEU, NOBLESSE, RÉPUBLIQUE_ 43
MANOIR, LITTÉRATURE, CULTURE _ 49
LA SARMATIE contre LE COMMUNISME_ 63
Le Commentaire à l’Annexe _ 73
LA TERRE ET LE CIEL
Anonyme CHANT _ 87
JAN KOCHANOWSKI _ 95
CHANT _ 99
SUR LA MAISON DE CZARNOLAS_ 101
SUR LE TILLEUL _ 103
THRÈNE VIII _ 103
MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI_ 105
DE LA GUERRE QUE NOUS MENONS CONTRE
SATAN, LE MONDE ET LA CHAIR _ 109
SEBASTIAN GRABOWIECKI_ 113
RIME XC_ 117
KASPER MIASKOWSKI_ 119
SUR LES FENÊTRES _ 123
( 394 ) ( 395 )
LA GUERRE
ADAM CZAHROWSKI _ 127
COMPLAINTE CHEVALERESQUE_ 131
ANDRZEJ RYMSZA _ 137
DEKETEROS AKROAMA_ 141
LE CHEVALIER ERRANT_ 145
Anonyme CHANT DE LA COMPAGNIE
CHEVALERESQUE_ 149
Anonyme COMPLAINTE DU SOLDAT ERRANT_ 155
L’AMOUR
Anonyme SARABANDE _ 173
Anonyme ASTRES MORTELS… _ 177
Szymon Zimorowic MAJORANNA _ 177
Anonyme HAUTE EST TA ROUTE_ 179
Anonyme LA VEUVE ET LE SOLDAT _ 183
Wespazjan Kochowski À SA FEMME_ 189
LA FOI ET LA LIBERTÉ
WESPAZJAN KOCHOWSKI _ 195
À MON LUTH_ 201
COUP DE FEU DANS LA BATAILLE DE GNIEZNO_ 205
LE MONT CHAUVE _ 209
PSALMODIE POLONAISE | PSAUME VII _ 213
PSALMODIE POLONAISE | PSAUME IX_ 219
LA CONFÉDÉRATION DE BAR _ 223
Anonyme CHANT MILITAIRE DE LA SAINTE
VIERGE MARIE_ 227
Anonyme LE HARDI POLONAIS
AU CHAMP DE BATAILLE _ 229
Juliusz Słowacki CHANT DES CONFÉDÉRÉS _ 235
LA PIÉTÉ QUOTIDIENNE
DU XVIIIe siècle
PLAINTES AMÈRES _ 241
APPEL_ 245
PREMIÈRE PARTIE_ 247
HYMNE _ 249
LAMENTATION DE L’ ÂME _ 253
CONVERSATION TRISTE AVEC LA MÈRE DOULOUREUSE_ 257
DEUXIÈME PARTIE_ 259
HYMNE _ 258
LAMENTATION DE L’ ÂME _ 261
CONVERSATION DE L’ ÂMEAVEC LA MÈRE DOULOUREUSE_ 265
TROISIÈME PARTIE _ 267
HYMNE _ 269
LAMENTATION DE L’ ÂME _ 271
CONVERSATION DE L’ ÂMEAVEC LA MÈRE DOULOUREUSE_ 273
LES « POÈTES EXPÉRIMENTAUX » _ 279
Dominik Rudnicki SJ REMARQUE POUR LE SOIR _ 285
Anonyme LE DIABLE ET L’ANGE
SE DISPUTANT L’ÂME DU PÉCHEUR_ 287
Józef Baka SJ REMARQUE. LE SEUL PROFIT,
PLUSIEURS MAUX QUI VIENNENT
DU PÉCHÉ _ 291
CHANT DE LA SAINTE VIERGE MARIE_ 293
Anonyme CHANT DE LA SAINTE
VIERGE MARIE_ 299
LES CHANTS DE NOËL _ 301
Anonyme CONVOCATION DES BERGERS DES
QUATRE COINS DU MONDE POUR SALUER
LE SEIGNEUR JÉSUS NOUVEAU-NÉ _ 305
Anonyme NOËL DU FOIN TRÈS TENDRE _ 311
Anonyme CHANT _ 313
Anonyme COURONS À LA CRÈCHE _ 315
FRANCISZEK KARPIŃSKI_ 319
CHANT DU MATIN _ 325
CHANT DU SOIR _ 327
CANTIQUE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR _ 327
ANNEXE CONTEMPORAIN
chansons de Jacek Kowalski
PSAUME GÉNÉALOGIQUE _ 333
COUP DE FEU DANS LA BATAILLE
DE GNIEZNO_ 337
CHANT DE DAVID DANS LE DÉSERT _ 341
POURQUOI PAN TADEUSZ ?_ 343
UN BANQUET À L’ÉPOQUE HÉROÏQUE_ 347
NOTE SUR LA TRADUCTRICE
ANNA DRZEWICKA_ 353
TABLE DES ILLUSTRATIONS _ 371

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się