Wrocławski Program Interwencji Społecznej

Wrocławski Program Interwencji Społecznej

Wrocławski Program Interwencji Społecznej

Udostępnij

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział utworzenie Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej. To pakiet działań na rzecz rodziny, kultury, sportu i sektora NGO.

Wrocław, podobnie jak inne duże miasta, stanął w obliczu globalnego zagrożenia, które dotyka wszystkich aspektów życia. Walczyć dziś należy nie tylko o życie i zdrowie, o miejsca pracy i gospodarkę, ale także o życie społeczne miast. Dlatego działania interwencyjne są niezwykle potrzebne także w obszarze organizacji pozarządowych, sportu, kultury i spraw społecznych.

Na podstawie rozmów z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, na podstawie analiz rozwiązań przyjmowanych w innych miastach Wrocław wypracował katalog najważniejszych działań pomocowych.

Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i nie dającego się przewidzieć terminu jej zakończenia, miasto rezygnuje z realizacji wszystkich miejskich przedsięwzięć sportowych i kulturalnych do końca sierpnia. Kolejne decyzje będą podejmowane na przełomie kwietnia i maja.

– Na program pomocowy planujemy przeznaczyć do końca roku 12 mln zł – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Nasz pakiet kierujemy głównie do osób i podmiotów, których funkcjonowanie jest ograniczone lub uniemożliwione przez epidemię. Co ważne – pakiet działań to nie jest to katalog zamknięty i będzie modyfikowany wraz ze zmieniającą się sytuacją.

Kto skorzysta

NGO

które działają w lokalach gminnych będą zwolnione z czynszów od początku do końca stanu epidemii (zapłacą symboliczną złotówkę). Zwolnienie nie dotyczy wyłącznie tych organizacji, które mają te opłaty wliczone w dotacje miejskie.

Umowy z NGO, które nie mogą być realizowane z uwagi na epidemię będą aneksowane/przedłużane.4

Tam gdzie to tylko możliwe, na wniosek organizacji, będziemy przesuwać terminy, skracać czas realizacji, pomagać w modyfikowaniu zadań w granicach obowiązujących przepisów. Wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Partycypacji Społecznej.

Artyści

którzy od miasta wynajmują pracownie na działalność w dziedzinie kultury i sztuki, od początku od 13 marca do końca stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz (1% obecnych opłat).
Poszerzony zostanie pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. Ogłosimy dodatkowy konkurs i zwiększymy pulę w obecnie trwającym konkursie. Łączna suma zaplanowanych i nowych środków przeznaczonych na ten cel w tym roku to ok. 1,4 mln zł.

Kluby i organizacje sportowe

korzystające z miejskich hal i obiektów sportowych, zostają zwolnione z kosztów rezerwacyjnych czy operacyjnych (za okres od początku do końca epidemii).

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna

Miasto przystąpiło do Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej i będzie wspierać podmioty ekonomii społecznej.
Miejskie jednostki będą realizowały część swoich zadań właśnie przy pomocy takich podmiotów. Planujemy także pilotażowe działania np. w budynku przy ul. Koreańskiej. Naszym celem jest włączanie osób bezrobotnych i wykluczonych w rynek pracy. Jeśli te działania przyniosą wymierne rezultaty, będziemy je rozszerzać na kolejne obszary

Uruchomiony zostanie program zakupów dzieł sztuki wrocławskich artystów. Do końca tego roku przeznaczymy przynajmniej 130.000 zł na zakup ekspozycyjnych dzieł z zakresu sztuk plastycznych.
Wyboru prac dokona ekspercka komisja złożona z muzealników i przedstawicieli uczelni wyższych. Szczegóły programu ogłosimy w najbliższych tygodniach.
Po zakończeniu epidemii miasto planuje zorganizować dwie wystawy. Jedną w BWA, drugą w Galerii Miejskiej. Obie poświęcone wrocławskim twórcom.

Po zniesieniu zakazów planujemy zorganizowanie festiwalu „Wrocław Non Stop”. Ma się on odbywać w możliwie wielu przestrzeniach miejskich. Chcemy, żeby w jego trakcie wykorzystany został potencjał wrocławskich artystów oraz żeby angażował przestrzenie osiedlowe – blisko mieszkańców.

Wrocławskie instytucje kultury masowo i sprawnie przenoszą swoją aktywność do internetu, budują i znacznie poszerzają ofertę zajęć i usług on-line oraz opłacają pracowników. Wydział Kultury na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację we wrocławskich instytucjach. Jeśli będzie ona wymagała kolejnych interwencji, będziemy wdrażać kolejne działania.

- Apeluję też do instytucji kultury o wdrażanie własnych programów wspierających wrocławskich artystów, księgarzy, freelancerów – powiedział prezydent Wrocławia. Już dziś planujemy, by Miejska Biblioteka Publiczna będzie kupowała książki z wykorzystaniem lokalnych wydawnictw i hurtowni. Wspólnie z operatorem – Strefą Kultury Wrocław – przy wsparciu Wrocławskiego Domu Literatury zmodyfikujemy Wrocławski Program Wydawniczy, poszerzając grono jego odbiorców.

Dodatkowe działania:

  • Na przełomie lipca i sierpnia, kiedy poznamy wyniki rekrutacji do żłobków, miasto podejmie decyzję o utworzeniu dodatkowych miejsc w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem. To zadanie umożliwi większej liczbie rodziców powrót do pracy. Planujemy utworzyć kilkaset nowych miejsc na semestr 2020/2021.  Planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 7 mln zł.
  • Na działania wsparcia rodziny do końca roku przeznaczymy 1,5 mln zł.
  • Rozszerzamy także poradnictwo specjalistyczne i rodzinne (psycholog, pedagog, pomoc prawna, itp.).
  • Miasto deklaruje także utrzymanie wsparcia finansowe dla wrocławskich szpitali. Oprócz środków na bieżąco przekazywanych w związku z epidemią – już ponad 4 mln zł – w tym roku dodatkowo przekażemy ok. 1,3 mln zł na remonty i zakupy sprzętu medycznego.

Szczegóły „Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej” będą przedstawiane w postaci odpowiednich rozwiązań prawnych - uchwał i zarządzeń. 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się