Wsparcie i wdrażanie działań znaku dziedzictwa europejskiego

Wsparcie i wdrażanie działań znaku dziedzictwa europejskiego

Wsparcie i wdrażanie działań znaku dziedzictwa europejskiego - nabór wniosków

Udostępnij

Podmioty związane z obszarem dziedzictwa kulturowego zapraszamy do aplikowania w otwartym konkursie w ramach, którego zostanie wybrany podmiot odpowiedzialny za wdrażanie działań Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Wybrana zostanie jedna organizacja lub jedno konsorcjum, ze szczególnym naciskiem na podmioty aktywne w obszarze dziedzictwa kulturowego i budowania potencjału.

Ogólnym celem konkursu jest wsparcie rozwoju organizacji patronackiej Znaku Dziedzictwa Europejskiego, która zapewni tworzenie sieci, współpracę, szkolenia i możliwości współpracy.

Ten ogólny cel będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

Cel 1 – Rozwój synergii między obiektami ZDE, krajowymi koordynatorami i aktywnymi podmiotami w sektorze dziedzictwa kulturowego

Cel 2 – Budowanie potencjału obiektów ZDE i krajowych koordynatorów ZDE

Cel 3 – Wsparcie działań komunikacyjnych i promocyjnych prowadzonych za pomocą witryny ZDE.

Do aplikowania są uprawnione podmioty posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w jednym z krajów biorących udział w programie Kreatywna Europa. Proponowany projekt może trwać maksymalnie 40 miesięcy.

Budżet zaplanowany w ramach konkursu to 3 000 000 euro.

Nabór wniosków trwa do 5 października 2022 r. do godz. 17.00

 

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem konkursowym.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz formularz aplikacyjny są dostępne na Portalu Funding&Tender.

Znak Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label) jest inicjatywą wyróżniającą obiekty dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Głównym celem inicjatywy jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności narodowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.

Strona poświęcona inicjatywie: European Heritage Label


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się