Wsparcie obiegu literatury europejskiej 2024 | nabór wniosków otwarty

Wsparcie obiegu literatury europejskiej 2024 | nabór wniosków otwarty

Wsparcie obiegu literatury europejskiej 2024 | nabór wniosków otwarty

Udostępnij

Na portalu Funding & Tender Opportunities został opublikowany aktualny przewodnik i dokumentacja konkursowa dla naborów 2024 w obszarze Wsparcie obiegu literatury europejskiej.

Wsparcie obiegu literatury europejskiej: obszar grantowy przeznaczony dla podmiotów rynku książki wydających fikcję literacką, wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej, wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków, dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach sektora.

Wnioski można składać do: 16 kwietnia 2024 r. do godz. 17.00.

Projekty powinny realizować następujące cele:

 • wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków w celu zwiększenia ich obiegu na większych rynkach w Europie i poza nią
 • dotarcie do nowych odbiorców (zwłaszcza młodych ludzi) europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią
 • wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach sektora; zachęcenie do współpracy księgarnie i biblioteki

Dodatkowo:

 •  Zasada godziwego wynagrodzenia pisarzy i tłumaczy powinna być przestrzegana zgodnie z raportem „Tłumacze na okładce” przygotowanym przez grupę ekspertów z państw członkowskich UE ds. wielojęzyczności i tłumaczeń.
 • Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację w Europie, wspierane będą projekty mające na celu dostarczanie ukraińskim uchodźcom i przesiedleńcom europejskich lub ukraińskich książek w języku ukraińskim. W tym zakresie kwalifikowalne będzie: drukowanie, dystrybucja i promocja europejskich lub ukraińskich dzieł beletrystycznych w języku ukraińskim.

Ponadto kluczowe w projektach będą:

 • wkład w różnorodność  literatury w kraju (-ach) docelowym poprzez uwzględnienie w pakiecie przekładów literatury krajów niedoreprezentowanych, w szczególności dzieł literackich w językach rzadziej używanych
 • strategia dystrybucji zapewniająca szeroki i zarazem łatwy dostęp dla publiczności do wydawanych tytułów
 • strategia promocji przyczyniająca się do powiększenia i odbudowania publiczności europejskich dzieł fikcji literackiej
 • wzmacnianie współpracy autorów, tłumaczy, wydawców, dystrybutorów, sprzedawców, bibliotek, festiwali i innych wydarzeń literackich
 • wzmacnianie pozycji tłumaczy i poszanowanie zasady uczciwego wynagradzania za pracę
 • uwzględnienie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna Europa 2021-2027 takich jak inkluzywność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Uprawnieni wnioskodawcy

Kwalifikujące się języki

 • językiem źródłowym i docelowym są języki urzędowe krajów uczestniczących w programie oraz łacina i starożytna greka;
 • tłumaczenia muszą mieć wymiar transgraniczny; w związku z tym tłumaczenie literatury narodowej z jednego języka urzędowego na inny język urzędowy tego samego kraju nie kwalifikuje się, jeżeli nie ma strategii dystrybucji poza tym krajem.

Kwalifikujące się utwory literackie

 • prace w formacie papierowym lub cyfrowym (e-booki i audiobooki);
 • wyłącznie fikcja literacka niezależnie od gatunku i formatu literackiego (takie jak powieść, opowiadanie, słuchowisko teatralne lub radiowe, poezja, komiks, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.);
 • dzieła, które zostały wcześniej opublikowane;
 • napisane przez autorów, którzy są obywatelami lub rezydentami kraju biorącego udział w programie Kreatywna Europa lub być uznanymi za część dziedzictwa literackiego danego kraju;
 • prace nie mogą być wcześniej przetłumaczone na język docelowy, chyba że nowe tłumaczenie odpowiada jasno określonej potrzebie.

Rodzaje grantów

Kategoria 1 – projekty indywidualne Kategoria 2 – projekty złożone przez konsorcjum
Projekt realizowany przez indywidualnego wnioskodawcę (np. jedno wydawnictwo) Projekt realizowany przez konsorcjum złożone z co najmniej 2 kwalifikujących się podmiotów
Całkowita kwota dotacji na projekt nie może przekroczyć 200 000 euro w przypadku pojedynczych wnioskodawców
i
300 000 euro na propozycje złożone przez konsorcjum (składające się z minimum 2 podmiotów) 
Projekty na małą skalę Projekty na średnia skalę Projekty na dużą skalę
projekty proponujące tłumaczenie 5 (minimum) do 10 różnych książek mogą otrzymać do 100 000 euro projekty proponujące tłumaczenie od 11 do 20 różnych książek mogą otrzymać do 200 000 euro projekty proponujące tłumaczenie co najmniej 21 różnych książek mogą otrzymać do 300 000 euro
Minimalna liczba dzieł do tłumaczenia:                        co najmniej 5 kwalifikujących się utworów literackich
Poziom dofinansowania:                                                  maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu
Wkład własny:                                                                     pozostała kwota to wkład własny finansowy partnerstwa projektowego
Czas realizacji projektu:                                                    maksymalnie 36 miesięcy

Jak złożyć wniosek? – Kreatywna Europa (kreatywna-europa.eu)

Kalendarz konkursu 2024

otwarcie konkursu 16 stycznia 2024
termin składania wniosków 16 kwietnia 2024 godz. 17.00
ocena złożonych projektów maj – lipiec 2024
wyniki oceny złożonych projektów Październik 2024
kontraktowanie dofinansowanych projektów styczeń 2025

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się