Wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Udostępnij

Informujemy, że w ramach naboru złożonych zostało 480 wniosków, w tym 433 wnioski poprawne formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 112 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 12 p. 13 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Zgodnie z zapisami § 4 p. 4 Regulaminu w budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą – 375 000,00 zł. Dodatkowo, w zgodzie z § 4 p. 4 Regulaminu, pula ta została zwiększona o środki niewykorzystane w przeprowadzonym naborze wniosków. Łączny budżet na odwołania wynosi: 376 651,00 zł

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 15 września br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Uwaga! Odwołanie należy przesłać w formie podpisanego skanu na adres kraszewski2021@instytutksiazki.pl, a oryginał dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Wyniki naboru znaleźć można na stronie programu.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się