Rynek ksiązki
Międzynarodowe Targi Książki, Kraków 2018

Międzynarodowe Targi Książki, Kraków 2018

Zaproszenie dla małych wydawców do zgłoszenia uczestnictwa w kolektywnym stoisku na MTK w Krakowie

Udostępnij

Zapraszamy Państwa do udziału w kolektywnym stoisku na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie organizowanym  pod auspicjami Polskiej Izby Książki i Świadomych Wydawców. Stoisko w hali Wisła o powierzchni 29 m2 (2mx14,5 m).

Chętnych prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres biura PIK (biuro@pik.org.pl):

-  zgłoszenia woli uczestnictwa w kolektywnym stoisku z podaniem dokładnych danych adresowych
- akceptacji regulaminu stoiska, który przesyłamy w załączeniu
-  oświadczenia, że Państwa obroty w roku 2017 nie przekroczyły 300 tys. zł
- listy publikacji, które chcieliby Państwo wystawić na stoisku
-  informacji o programie towarzyszącym (opcjonalnie)
- deklaracji o poniesieniu 300 zł kosztów organizacyjnych w przypadku uczestnictwa (nie dotyczy członków PIK)

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.08.2018 do godz. 12.00

Lista uczestników zostanie opublikowana po dokonaniu wyboru wystawców  przez wyłonioną grupę roboczą (patrz regulamin).

 

Regulamin organizacji kolektywnego stoiska mikro-wydawco w na Międzynarodowych Targach Ksiąz ki 2018 w Krakowie pod auspicjami Polskiej Izby Książki i Świadomych Wydawców

Przedmiot regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wyłonienia grupy roboczej do organizacji stoiska, naboru wystawców oraz zasad współpracy wydawców uczestniczących w kolektywnym stoisku odnośnie do wystawiania i sprzedaży publikacji, dyżurów i prac porządkowych na stoisku.


Wyłonienie grupy roboczej i tryb wyboru wystawców
1. PIK organizuje wraz z inicjatorami projektu stoiska „Biblioróżnorodność” spotkanie mikro-wydawców zainteresowanych udziałem w kolektywnym stoisku.
2. Uczestnicy spotkania wyłonili spośród siebie następującą grupę roboczą projektu: Rafał Czachorowski (Fundacja Duży Format) Ludmiła Koza (Wydawnictwo Amaltea) Janina Koźbiel (Janka Wydawnictwo i…) Juan Diego Ramirez (Claroscuro) Agnieszka Szczęsna (PIK) Koordynatorem prac grupy roboczej oraz stoiska został: Juan Diego Ramirez
3. Uczestnicy spotkania określili maksymalną liczbę wystawców na stoisku zaoferowanym przez Targi ( łącznie 29 m2) na 14 wydawnictw.
4. Uczestnicy spotkania ustalili następujące kryteria uczestnictwa w kolektywnym stoisku w Krakowie (25-28.10.2018 r.): a. W kolektywnym stoisku może brać udział wydawca, którego roczne obroty ze sprzedaży książek za rok 2017 nie przekroczyły 300 tys. zł i który nie wystawia się na tych targach na innych, płatnych stoiskach. b. Profil wydawcy musi współgrać z profilem stoiska obejmującym następujące dziedziny: literatura piękna, literatura faktu, literatura naukowa i popularno-naukowa, albumy i książki o sztuce, książki dla dzieci i młodzieży. c. Wydawca złoży wraz ze zgłoszeniem woli uczestnictwa pisemne oświadczenie, że jego obroty ze sprzedaży książek nie przekroczyły w 2017 roku 300 tys. zł. oraz że akceptuje regulamin uczestnictwa. d. Wydawca załączy do zgłoszenia listę książek, które chciałby wystawić na stoisku. e. Wydawcy, którzy nie są Członkami PIK, a zostali zakwalifikowani do udziału we wspólnym stoisku, wpłacają kwotę 300,- zł na koszty organizacyjne. f. Opcjonalnie: wydawca zgłosi swój program dla publiczności.
5. Uczestnicy spotkania ustalili następujący tryb naboru wystawców: a. PIK ogłasza 17.07.2018 zaproszenie do zgłaszania woli uczestnictwa z podaniem ww. kryteriów i treści regulaminu.

Zaproszenie publikowane jest w mediach branżowych, rozsyłany jest e-mailing do Członków Kurii 3 PIK-u oraz do złożonych w biurze PIK adresów e-mail wydawców niezrzeszonych w Izbie.
b. Zgłoszenia nadsyłane są drogą elektroniczną na adres biura PIK (biuro@pik.org.pl).

Czas przyjmowania zgłoszeń – do 10.08.2018 do godz. 12.00.
c. Biuro PIK sprawdza zgłoszenia od strony formalnej i przygotowuje dla grupy roboczej zestawienie zakwalifikowanych formalnie zgłoszeń wydawców z podaniem danych adresowych, informacji o profilu, zgłoszonych publikacjach i zaproponowanym programie towarzyszącym.

d. Grupa robocza wybiera spośród listy zgłoszonych kandydatów współwystawców. Preferencje mają najmniejsze wydawnictwa oraz członkowie PIK. e. PIK ogłasza publicznie listę zakwalifikowanych wydawców.
|
Prezentacja targowa
6. Generalnym celem ekspozycji wspólnego stoiska i prowadzanych na nim działań jest promocja dobrej książki, informacja o bogactwie i różnorodności wydawnictw niezależnych, małych oficyn. Wszyscy współwystawcy promują tę ideę i dbają o pozytywny wizerunek tej części branży wydawniczej. Liczba publikacji do wystawienia przez każdego z wydawców jest zależna od formatu (wielkości) książek oraz przypadającej na wystawcę powierzchni wystawienniczej. Obie informacje zostaną podane w aneksie.
7. Każdemu z wydawców przypada 1 metr bieżący powierzchni wystawienniczej. Rozmieszczenie wydawców nastąpi zgodnie z profilem wydawnictwa.
8. Ustawienie książek odbywa się do godz. 10.00 w dniu rozpoczęcia targów.
9. Koordynator będzie regulował prace przygotowawcze oraz przebieg spraw podczas targów zgodnie z regulaminem oraz przyjętym wcześniej planem.

Śprzedaż
10. Zachęcanie do zakupu tytułów wydawca prowadzi w sposób godny, uprzejmy i bez natarczywości. „Nagabywanie” zwiedzających i uporczywe nakłanianie do zakupu książek są niedopuszczalne.

Profil stoiska
11. Na stoisku będą mogły zostać wystawione i sprzedane wyłącznie książki o następujących profilach:
a. Literatura piękna
b. Literatura faktu
c. Literatura naukowa i popularno-naukowa
d. Albumy i książki o sztuce
e. Książka dziecięca i młodzieżowa

Wystrój stoiska
12. Plakaty, bannery, rollup-y i inne materiały reklamowe poszczególnych wydawców są na stoisku zakazane. Wyjątek stanowią plakaty, ulotki i zakładki, które mogą być rozmieszczone na powierzchni przeznaczonej na publikacje wydawnictwa.

Obecność wydawcy na stoisku
13. Na stoisku może w danym momencie być obecny tylko jeden przedstawiciel wydawnictwa.

Inne
16. Na stoisku nie wolno prowadzić działań, które godzą we właściwy odbiór stoiska w oczach czytelników, np. spożywania posiłków.
17. Brak zgody na niniejszy regulamin lub nieprzestrzeganie któregokolwiek jego postanowienia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w stoisku oraz pominięciem w przyszłych wydarzeniach.


Regulamin sporządzony przez: Biuro PIK i uczestników spotkania 11.07.2018 r.

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się