Kongres Książki, 8-9 maja Warszawa

Kongres Książki, 8-9 maja Warszawa

Zaproszenie na Kongres Książki 2018, 8-9 maja

Udostępnij

W imieniu organizatorów, zapraszamy na Kongres Książki, odbędzie się w dniach 8-9 maja 2018 przy międzynarodowej konferencji naukowej „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej". Wydarzenia odbędą się na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kongres Książki podzielony został na serie paneli zawodowych, skupionych wokół trzech zganień.

Panele:

  • Promocja Książki (panel poświęcony skutecznym sposobom promocji czytelnictwa w czasach dominacji informacji i rozproszenia uwagi), 8 maja (wtorek) 16:00-18:00
  • Wydawnictwa i Dystrybucja (panel poświęcony refleksjom na temat prawie 30-lecia wolnego rynku książki w Polsce), 8 maja (wtorek), 18:00 - 20:00
  • Książka w Poligrafii (panel poświęcony roli poligrafii w tworzeniu książki w ciągu ostatnich lat w Polsce oraz kierunkom rozwoju i nowym perspektywom), 9 maja (środa), 12:00 - 14:00

Panele to okazja do spotkania środowiska naukowego i biznesu.

Wstęp na panele jest bezpłatny (wymagana rejestracja).

Program wydarzenia dostępny pod adresem www.bractwogutenberga.pl

Zgłoszenia udziału należy wysłać na adres: kancelaria@bractwogutenberga.pl do 6 maja 2018.

Poprawne zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika.


Program:

 

Dzień 1. (8 maja 2018 r.) ul. Bednarska 2/4

 

Rejestracja 9:00-10:00

 

Sesja plenarna – sala kolumnowa

Prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Adamowski

 

Godzina

Nazwisko

Referat

10:00-10:30

Powitania

dyr. Jacek Miler - Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

prof. dr. hab. Janusz Adamowski – Dziekan WDIB UW

Jacek Kuśmierczyk – Kanclerz PBKG

dr Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej

dr hab. prof. UW Jacek Puchalski - KierownikKatedry Książki i Historii Mediów WDIB UW

dr Mikołaj Ochmański - Prezes Zarządu PTB OW

10:30-10:50

Dyr. Miler, Jacek

Restytucja dóbr kultury po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i po II wojnie światowej.

10:50-11:10

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski), red. nacz. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki KSIĄŻKI)

Polski rynek książki

11:10-11:30

dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa)

Biblioteka Narodowa powoływana trzy razy

11:30-11:50

prof. UW dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)

Bibliotekarstwo polskie od zaborów do II Rzeczypospolitej – przegląd badań

11:50-12:100

dr hab. Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński)

Rola książki i jej instytucji w podtrzymaniu więzi międzyzaborowych w II połowie XIX wieku

12:10-12:30

dr hab. Robert Kotowski (Uniwersytet Warszawski)

O służeniu prawdzie – czyli rola muzeów w Polsce u progu niepodległości

12:30-13:00

Przerwa kawowa

 

Sesja plenarna – sala kolumnowa

Prowadzenie: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

 

13:00-13:20

prof. dr hab. Andrzej Mężyński

Co nam zostało z tych lat? Dziedzictwo bibliotekarskie II RP w PRL

13:20-13:40

prof. dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski)

Dziedzictwo Niepodległości w piśmiennictwie emigracyjnym

13:40-14:00

prof. dr hab. Oskar Czarnik

Polska wytwórczość książkowa na obczyźnie w latach 1939-1950. Obraz statystyczny i geograficzny

14:00-14:20

dr hab., prof. nadzw. Ryszard Nowicki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Ochrona dziedzictwa piśmienniczego II Rzeczypospolitej po II wojnie światowej

14:20-14:40

prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Polska Akademia Nauk)

Reitnterpretacja tradycji II RP jako element ideologizacji polityki wobec książki w Polsce lat 1944-1956

14:40-15:00

dr hab., prof. nadzw. Zdzisław Gębołyś(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Bibliografia kontynuacją polityki innymi środkami, czy też stanem zawieszenia „broni”. Bibliografia śląska na przełomie XIX I XX wieku (do 1945 roku)z polskiej, niemieckiej I czeskiej perspektywy

15:00-15:20

dyskusja

 

15:20-16:30

Obiad

 

Kongres Książki

Sala 0.07

 

Godzina

 

16:00-18:00

I. Panel Promocja Książki

Promocja książki w czasach nadmiaru informacji i niedoboru uwagi”

Michał Zając/PBKG

Anna Karczewska, Agencja Kultura

Ewa Pogorzelska-Kalinowska, PBKG

dr Michał Zając, WDiB UW

Przedstawiciel Instytutu Książki

 

18:00-20:00

II. Panel Wydawnictwa i Dystrybucja
„Od Kolejowej do Narodowego. Blaski i cienie wolnego rynku książki w Polsce. Refleksje na temat prawie 30-lecia”.
Piotr Dobrołęcki, Magazyn Literacki Książki

Jacek Olesiejuk, FK Olesiejuk
Małgorzata 
Nadziejko, Grupa Cogito
Włodzimierz Albin, prezes PIK, Wolters Kluwer

Grzegorz Majerowicz, wiceprezes PIK, ABE-IPS

Tadeusz Zysk, Zysk i S-ka

dr hab. Marek Tobera, WDiB UW

 

20:20

BANKIET

 

 

 

Panel 1.

Sala 0.29

Prowadzenie: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

 

Godzina

Nazwisko

Referat

16:30-16:50

prof. dr hab. Wacław Walecki (Uniwersytet Jagielloński)

Ukończona staropolska Elektroniczna Baza Bibliografii Estreicherów (EBBE) jako narzędzie badawcze w humanistyce

16:50-17:10

dr hab. Artur Znajomski(UMCS w Lublinie)

Pokłosie bibliograficzne uroczystości patriotycznych organizowanych na ziemiach polskich w okresie zaborów

17:10-17:30

dr hab. Alicja Matczuk (UMCS w Lublinie)

Ocalić od zapomnienia” czyli o pracach bibliograficznych w okresie okupacji

17:30-17:50

dr Elżbieta Herden (Uniwersytet Wrocławski)

Trwałość i trwanie. Dorobek bibliografii II Rzeczypospolitej jako polskie dziedzictwo kulturowe

17:50-18:10

dr Dorota Grabowska (Uniwersytet Warszawski)

Ujednolicanie zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych w II Rzeczypospolitej

18:10-18:30

Przerwa kawowa

 

 

Panel 1.

Sala 0.29

Prowadzenie: prof. dr hab. Wacław Walecki

 

18:30-18:50

dr Adam Nowak (Uniwersytet Warszawski)

Warsztat bibliograficzny Bibliografii historii Polski XIX i XX wieku w okresie międzywojennym

18:50-19:10

dr Agnieszka Gołda (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Statystyka księgoznawcza w II Rzeczypospolitej w świetle wypowiedzi teoretycznych

19:10-19:30

dr Tomasz Nastulczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Co zostało po zaczytanych edycjach? Zasoby bibliotek lokalnych i zagranicznych jako fundament badań nad polskimi publikacjami masowymi i popularnymi z drugiej połowy XIX stulecia (na przykładzie wybranych publikacji dydaktycznych)

19:30-19:50

mgr Stanisław Siess-Krzyszkowski (Uniwersytet Jagielloński)

Ewangelicki katechizm krakowski wydany przez Macieja Wirzbiętę a katechizmy Stanisława Sudrowskiego i Jana Zygrowskiego

19:50-20:10

dyskusja

 

20:20

bankiet

 

 

 

 

Panel 2.

Sala kolumnowa

Prowadzenie: dr hab. Iwona Pugacewicz

 

Godzina

Nazwisko

Referat

16:30-16:50

dr hab. Marcin Chełminiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Koncepcje geopolityczne na łamach „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”

16:50-17:10

dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska (Uniwersytet Łódzki), dr Małgorzata Bańkowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)

Odnowa”, „Osnowy Literackie”, „Wymiary” (1938-1939): wybory literackie orężem w budowaniu odrodzonej Ojczyzny?

17:10-17:30

dr Ilona Florczak (Uniwersytet Łódzki)

W obronie praw i interesów narodowych – ‘Straż Polska” (1908-1914)

17:30-17:50

dr Marzena Forma (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prasa jako narzędzie zdobywania władzy przez komunistów. Język artykułów i odezw Wandy Wasilewskiej kierowanych w czasie II wojny światowej do żołnierzy

17:50-18:10

dr Anna Bujko, dr inż. Scholastyka Baran (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Biblioteka Uniwersytecka)

Przegląd Weterynaryjny” jako wyraz polskiego środowiska naukowego pod zaborami (nie tylko o weterynarii)

18:10-18:30

Przerwa kawowa

 

 

Panel 2.

Sala kolumnowa

Prowadzenie: dr Agnieszka Chamera-Nowak

 

18:30-18:50

dr Katarzyna Zielińska (Uniwersytet Warszawski)

Pokolenie wolności. Postęp i nowoczesność w polskich czasopismach dla dzieci i młodzieży w okresie dwudziestolecia międzywojennego

18:50-19:10

dr Agnieszka Łuszpak (Uniwersytet Wrocławski)

Czasopiśmiennictwo filozoficzne w okresie międzywojennym

19:10-19:30

dr hab. Iwona Pugacewicz (Uniwersytet Warszawski)

Wkład drugiego pokolenia Wielkiej Emigracjiw uprawomocnienie polskiej kultury na Zachodzie

19:30-19:50

dr Katarzyna Seroka (Uniwersytet Warszawski)

 

Z Honfleur do Lwowa – losy księgozbioru Witolda Kazimierza Czartoryskiego w 20-leciu międzywojennym

19:50-20:10

dyskusja

 

20:20

bankiet

 

 

 

Panel 3.

Sala 0.30

Prowadzenie: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Nowicki

 

Godzina

Nazwisko

Referat

16:30-16:50

dr hab. Anna Dymmel (UMCS w Lublinie)

Książka historyczna w księgozbiorach ziemiańskich jako narzędzie kształtowania polskiej tożsamości w XIX wieku (na przykładzie ziemiaństwa lubelskiego)

16:50-17:10

dr Joanna Kubicka (Uniwersytet Warszawski)

Uwalnianie wiedzy. Rola książki w procesie demokratyzacji społecznej

17:10-17:30

dr Weronika Pawłowicz (Biblioteka Śląska w Katowicach)

Chciwiec na wydawnictwa z zakresu przyrodoznawstwa”. Lwowski nauczyciel Jan Smetański i fragment jego kolekcji w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

17:30-17:50

dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Rewindykowane dziedzictwo kulturowe w II Rzeczypospolitej

17:50-18:10

dr Agnieszka Fluda-Krokos(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zbiory polskie” Edwarda Chwalewika jako źródło do badań ekslibrisu

18:10-18:30

Przerwa kawowa

 

 

Panel 3.

Sala 0.30

Prowadzenie: prof. UW dr hab. Anna Kamler

 

18:30-18:50

mgr Hanna Łaskarzewska

Losy zbiorów polskich od Wielkiej Wojny do traktatu ryskiego

18:50-19:10

mgr Urszula Grunwald (Archiwum Państwowe w Warszawie)

Restytucja Biblioteki Archiwum Miejskiego w Warszawie i jej znaczenie w kształtowaniu dziedzictwa dokumentacyjnego Warszawy.

19:10-19:30

mgr Jolanta Czerzniewska (Uniwersytet Warszawski)

Kolekcja Stanisława Kostki hrabiego Potockiego w świetle dyskusji nad rewindykacją uniwersyteckiego Gabinetu Rycin z Petersburga w II RP: główne problemy

19:30-19:50

mgr Mariusz Ryś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zabezpieczenie, ewakuacja i ratowanie dzieł sztuki w okresie kampanii wrześniowej w Warszawie

19:50-20:10

dyskusja

 

20:20

bankiet

 

 

 

Panel 4.

Sala 0.31

Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Mężyński

 

Godzina

Nazwisko

Referat

16:30-16:50

dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy

Międzywojenni przyjaciele bibliotek wileńskich

16:50-17:10

dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski)

Biblioteki szkolne gimnazjów lwowskich w okresie międzywojennym

17:10-17:30

dr hab., prof. UŁ Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki)

Biblioteki w systemie powiatowej oświaty pozaszkolnej w okresie międzywojennym. Na przykładzie powiatu kaliskiego i tureckiego

17:30-17:50

dr Katarzyna Buczek (Uniwersytet Warszawski)

Nie tylko biblioteka. Dziedzictwo Gimnazjum/Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu w latach II Rzeczypospolitej i obecnie.

17:50-18:10

dr Paweł Redlarski, (Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego)

Kształtowanie tożsamości polskiej w okresie zaborów oraz umacnianie świadomości narodowej w okresie II Rzeczypospolitej na przykładzie Towarzystwa Czytelni Ludowych w powiecie tucholskim.

18:10-18:30

Przerwa kawowa

 

 

Panel 4.

Sala 0.31

Prowadzenie: prof. UW dr hab. Jacek Puchalski

 

18:30-18:50

kand. nauk. LiljaSyrota (Narodowy Uniwersytet we Lwowie im. I. Franko)

Translation and perceptions of editions of Polish writers by the Ukrainian figures of Galicia late XIX - 1939. as an important component of the receiving modernist context.

18:50-19:10

dr Monika Nowakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Księgozbiory prywatne w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w okresie II Rzeczypospolitej

19:10-19:30

mgr Urszula Dragońska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojenny – jego rola i wpływ kulturotwórczy

19:30-19:50

mgr Elżbieta Pieróg (Kancelaria Sejmu - Biblioteka Sejmowa)

Biblioteka Sejmowa w okresie międzywojennym (1919-1939)

19:50-20:10

dyskusja

 

20:20

bankiet

 

 

 

 

 

 

Panel 5.

Sala 0.40

Prowadzenie: dr hab. Andrzej Kozieł

 

Godzina

Nazwisko

Referat

16:30-16:50

dr hab. Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski)

Krajobraz w służbie patriotyzmu. Czasopisma krajoznawczo-turystyczne jako narzędzie wychowania patriotycznego w II Rzeczypospolitej

16:50-17:10

dr Michał Mazurkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Sportowe fascynacje II Rzeczypospolitej – książka, prasa, film

17:10-17:30

mgr Magdalena Bagińska (Uniwersytet Gdański)

Turystyka i krajoznawstwo jako narzędzia poznawania niepodległej Polski w świetle polskich czasopism kobiecych okresu międzywojennego

17:30-17:50

mgr Klaudia Wakułowska (Polska Akademia Nauk)

Kalendarze galicyjskie jako narzędzie kształtowania dziedzictwa i tożsamości narodu polskiego

17:50-18:10

mgr Mateusz Kofin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

SŁOWO – pismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego, a w szczególności sprawom młodego pokolenia” – zapomniany głos warszawskiej młodzieży narodowej

18:10-18:30

Przerwa kawowa

 

 

Panel 5. Książka dla dzieci i młodzieży, sport i turystyka

Sala 0.40

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Kisilowska

 

18:30-18:50

dr hab., prof. UWr Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski)

Literatura obca dla dzieci i młodzieży w II Rzeczypospolitej

18:50-19:10

dr Grażyna Lewandowicz-Nosal (Biblioteka Narodowa)

Biblioteki publiczne dla dzieci w II Rzeczypospolitej – idee i rzeczywistość

19:10-19:30

dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski)

Motyw wojny w polskich ilustracjach do książek dla dzieci 1918-2018

19:30-19:50

dyskusja

 

20:20

bankiet

 

 

Dzień 2. (9 maja 2018 r.) Nowy Świat 69, III p.

 

Kongres Książki

Sala: 318

 

Godzina

Nazwisko

Referat

12:00-13:40

III. Panel Książka w Poligrafii

Rola poligrafii w tworzeniu książki na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Kierunki rozwoju
i nowe perspektywy w najbliższych latach”

Moderatorzy: dr hab. Inż. Wiesław Cetera WDIB UW/ Bartosz Mazurkiewicz, Drukarnia Opolgraf

Mirosław Szewczyk, Drukarnia Opolgraf

dr hab. Inż. Wiesław Cetera, WDiB UW

Ryszard Kobyliński, Müller Martini 

Zbigniew Czerwiński, Świat Książki

Seweryn Mrozik, Igepa Polska

 

13:40-14:00

Uroczyste podsumowanie Kongresu Książki

Jacek Kuśmierczyk, Dariusz Kuźmina: „Potrzeby powstania Gali Bibliomanii” (planowanej na jesień 2018)

 

 

 

Panel. 6

Sala 320

Prowadzenie: prof. dr hab. Rafał Habielski

 

Godzina

Nazwisko

Referat

10:00-10:20

dr hab., prof. UŁ Jacek Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)

Jerozolimska „Gazeta Polska” (1941–1947) i jej środowisko. Z dziejów polskiej prasy wychodźczej na Bliskim Wschodzie

10:20-10:40

dr Bogumiła Warząchowska (Uniwersytet Śląski)

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” źródłem do badań życia kulturalnego na Górnym Śląsku

10:40-11:00

mgr Elżbieta Nowosielska (Polska Akademia Nauk)

Zaginione czasopisma galicyjskie z lat 1865-1918

11:00-11:20

dr Anna Szwed-Walczak (UMCS w Lublinie)

Wizja Polski niepodległej w „Myśli Polskiej” – organie prasowym Stronnictwa Narodowego na emigracji

11:40-12:00

Kawa

 

 

Panel. 6

Sala 320

Prowadzenie: prof. dr hab. Oskar Czarnik

 

12:00-12:20

dr Kamila Kamińska-Chełminiak (Uniwersytet Warszawski)

Przedwojenni dziennikarze w powojennych realiach nowej rzeczywistości

12:20-12:40

mgr NadzeyaSluka (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)

Naked eye: memoirs and diaries as historical source material for the history of Belarusian periodicals in the Second Polish Republic

12:40-13:00

mgr Barbara Krupa (Stanford University)

Roy Publishers - kontynuacja działalności warszawskiego wydawnictwa „Rój” w Nowym Jorku, 1941-1960

13:00-13:20

dr Mikołaj Ochmański (Uniwersytet Warszawski)

Media społecznościowe – Polacy na wschodzie – promowanie polskości/przywiązanie do polskości [roboczo]

13:20-13:40

dyskusja

 

13:40-14:00

Podsumowanie całości

 

 

 

Panel. 7

Sala 307

Prowadzenie: dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. nadzw.

 

Godzina

Nazwisko

Referat

10:00-10:20

dr hab. Dariusz Matelski (UAM w Poznaniu)

Rola książki, prasy i bibliotek mniejszości narodowych w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej

10:20-10:40

dr Alicja Maślak-Maciejewska (Uniwersytet Jagielloński)

Biblioteki i czytelnie krakowskich Żydów „postępowych”

10:40-11:00

mgr Anna Łagodzińska-Pietras (Uniwersytet Jagielloński)

Obraz Łodzi na łamach jidyszowego dziennika „Folksblat” (1917-1921)

11:00-11:20

mgr Marlena Bodo (Uniwersytet Jagielloński)

Żydowskie Księgi Pamięci a dziedzictwo II Rzeczypospolitej

11:20-11:40

mgr Monika Biesaga (Uniwersytet Jagielloński)

Żydowskie biblioteki publiczne w II Rzeczypospolitej

11:40-12:00

Kawa

 

 

 

Panel 8.

Sala318

Prowadzący: Prowadzący: dr hab. Robert Kotowski

 

Godzina

Nazwisko

Referat

10:00-10:20

dr hab. Karina Banaszkiewicz (Uniwersytet Śląski)

Filmowe adaptacje literatury jako przestrzeń tożsamości i uniwersum wspólnoty polskiej. Sienkiewicz i inni… w kulturze II RP

10:20-10:40

dr Janusz Lachowski (Biblioteka Narodowa)

Współtwórca kina II Rzeczypospolitej. O Anatolu Sternie

10:40-11:00

dr hab. Maciej Wojtyński (Uniwersytet Warszawski)

Telewizja w Polsce 1918-1953

11:00-11:20

dr Monika Wąsik, dr Piotr Olkusz (Uniwersytet Łódzki)

Teatr jako metafora państwa – „Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich” i „Teatr Ludowy”

11:20-11:40

mgr Anita Zawisza (Uniwersytet Warszawski)

Adolf Dymsza - czy wartość nieskalana? [temat roboczy]

11:40-12:00

Kawa

 

 

Panel 8.

Sala 307

Prowadzący: prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk

 

12:00-12:20

dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wystawiennictwo i muzealnictwo niepodległościowe w przestrzeni kulturowej Lwowa w okresie II Rzeczypospolitej

12:20-12:40

dr Irena Gruchała (Uniwersytet Jagielloński)

W oczekiwaniu na Niepodległą – działalność kolekcjonerska Heleny Dąbczańskiej

12:40-13:00

mgr lic. rzymski Maciej Zaborski (Uniwersytet Opolski)

Gość Niedzielny” – polski tygodnik katolicki diecezji katowickiej oraz jego rola w kształtowaniu kultury II Rzeczypospolitej

13:00-13:20

mgr Marlena Rolnik (Uniwersytet Śląski)

Media katolickie jako znak polskości w dwudziestoleciu międzywojennym

13:20-13:40

dyskusja

 

13:40-14:00

Podsumowanie całości

 

 

 

Panel 9.

Sala 302

Prowadzenie: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

 

Godzina

Nazwisko

Referat

10:00-10:20

prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski)

Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism (1928-1939) w świetle zasobów Archiwum Akt Nowych w Warszawie

10:20-10:40

dr Marta Kacprzak (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

Jak w XIX wieku pisarze staropolscy walczyli o niepodległość – czyli o roli XIX-wiecznych edycji piśmiennictwa politycznego z XVI i XVII wieku w kształtowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego przed 1918 rokiem

10:40-11:00

dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski)

Związek Księgarzy Polskich 1945-1950. Dziedzictwo - eksperyment - kres

11:00-11:20

dr Anna Krajewska (Biblioteka Narodowa)

Obraz walk o niepodległość i granice w publikacjach i rękopisach przechowywanych w BN

11:20-11:40

dr Jan Olaszek (Instytut Pamięci Narodowej)

Dziedzictwo II Rzeczypospolitej w publikacjach drugiego obiegu w PRL

11:40-12:00

Kawa

 

 

Panel 9.

Sala 302

Prowadzenie: dr hab. Marek Tobera

 

12:00-12:20

dr Agnieszka Prymak-Sawic (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)

Józef Piłsudski w wydawnictwach lubelskich okresu II Rzeczypospolitej (kreacja – propaganda – legenda)

12:20-12:40

mgr Maria Dutkowska

Działalność edytorska historyków lwowskich w dziedzinie średniowiecznej i nowożytnej historii Kościoła, prawa i sejmików, miast i drukarstwa (po 1918)

12:40-13:00

mgr Agnieszka Wasilewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dziedziczenie polskości w dorobku literackim pisarzy zakazanych przez władze PRL - Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego i Ferdynanda Goetla

13:00-13:20

mgr Krzysztof Kofin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Plagiat Wincentego Rzymowskiego członka Polskiej Akademii Literatury zdemaskowany przez Jana Mosdorfa

13:20-13:40

dyskusja

 

13:40-14:00

Podsumowanie całości

 

 

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się