2022 rok - Europejskim Rokiem Młodzieży

2022 rok - Europejskim Rokiem Młodzieży

2022 rok - Europejskim Rokiem Młodzieży

Udostępnij

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę, aby rok 2022 był Europejskim Rokiem Młodzieży. Osiągnięte porozumienie podlega obecnie formalnemu zatwierdzeniu.

Europejski Rok Młodzieży rozpocznie się w styczniu podczas prezydencji francuskiej. Pełny program działań będzie dostępny na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Po oświadczeniu prezydent von der Leyen w orędziu o stanie Unii Europejskiej w 2021 r., że rok 2022 powinien być rokiem poświęconym tym, którzy tak wiele poświęcili innym, w październiku Komisja przedstawiła formalną propozycję ustanowienia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży.

Inicjatywy opracowywane w ramach Europejskiego Roku Młodzieży otrzymają wsparcie w postaci 8 mln EUR z programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Inne programy i instrumenty unijne również przyczynią się do realizacji celów i działań Europejskiego Roku Młodzieży. Młodzi Europejczycy skorzystają z wielu możliwości zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w celu rozwoju zawodowego oraz wzmocnienia swojego zaangażowania obywatelskiego w kształtowaniu przyszłości Europy.

Aby uhonorować, wesprzeć i zaangażować młodych ludzi na wszystkich poziomach, Europejski Rok Młodzieży będzie realizował cztery cele:

–  odnowienie pozytywnych perspektyw dla młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych skutków, jakie wywarła na nich pandemia COVID-19;

– wspieranie młodych ludzi, poprzez pracę z młodzieżą zwłaszcza z mniejszymi szansami, pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej lub w trudnej sytuacji;  zmarginalizowanych w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i kompetencji;

– wspieranie młodych ludzi w lepszym zrozumieniu i poznaniu dostępnych dla nich możliwości na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym w celu wspierania ich rozwoju osobistego, społecznego, gospodarczego i zawodowego;

– uwzględnianie polityki młodzieżowej we wszystkich obszarach Unii Europejskiej zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027,  w celu zachęcenia i uwzględnienia perspektywy młodzieży w procesie kształtowania polityki na wszystkich szczeblach.

 

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski, Radę i Komisję podlega obecnie formalnemu zatwierdzeniu. Europejski Rok Młodzieży ma się rozpocząć w styczniu podczas prezydencji francuskiej.

Pełny program działań i dalsze informacje będą dostępne na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Do końca 2023 r. Komisja przedstawi sprawozdanie z realizacji, wyniki i ogólną ocenę inicjatyw, które będą zawierało również pomysły na dalsze wspólne starania w dziedzinie młodzieży w celu utrwalenia spuścizny Europejskiego Roku Młodzieży.

 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6648


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się