Apel ministra kultury do marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, starostów i wójtów

Apel ministra kultury do marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, starostów i wójtów

Apel ministra kultury do marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, starostów i wójtów

Udostępnij

Apel ministra

Szanowni Państwo,

zawieszenie działalności wielu instytucji i odwołanie wszystkich wydarzeń publicznych, będące jednym ze sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID 19, wywiera niezwykle  poważny wpływ na świat kultury. Mając świadomość, jak głębokie  skutki  dla instytucji i środowisk artystycznych niosą za sobą te niezbędne decyzje, polski rząd, a w szczególności minister kultury i dziedzictwa narodowego podejmuje liczne działania pomocowe.

Dzięki temu polscy artyści mogą dziś liczyć na wielowymiarowe wsparcie ze strony państwa polskiego, którego wartość szacowana jest nawet na ok. 4 mld zł. Dla porównania, planowany roczny poziom wydatków na kulturę z budżetu państwa w tym roku wynosi 5,25 mld zł, a jeszcze w 2015 r. wynosił 3,6 mld zł.

Zaangażowanie MKiDN w prace nad Tarczą Antykryzysową spowodowało, że przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, a także organizacje pozarządowe działające
w obszarze kultury mogą skorzystać z rozwiązań proponowanych w ustawie, m.in. wsparcia państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło jest możliwość wypłaty tzw. „postojowego”, czyli środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przyjęta przez rząd Tarcza Antykryzysowa umożliwia również instytucjom oraz  przedsiębiorstwom działającym m.in. w obszarze kultury zamianę niezrealizowanych świadczeń na vouchery o odpowiadającej wartości do wykorzystania w ciągu roku.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnił  dotychczas ponad siedmiokrotny wzrost środków na pomoc socjalną dla artystów z Funduszu Promocji Kultury oraz   specjalne środki na rozwój nowych form udostępniania kultury w internecie. W odpowiedzi na masowy napływ wniosków, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął też decyzję o czterokrotnym zwiększeniu - z 20 do  80 mln zł  - puli środków przeznaczonych na  dotacje i stypendia w ramach programu „Kultura w Sieci”. Przygotowywane są kolejne programy pomocowe o szerokim zasięgu. Obecnie trwają prace nad działaniami, które po ustaniu epidemii będą  służyć  rekompensowaniu poniesionych strat.

MKiDN opublikowało już rekomendacje dla instytucji kultury: muzeów i galerii sztuki, których powrót do działalności przewidywany jest w II etapie znoszenia ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19. W najbliższym czasie opublikowane zostaną rekomendacje sanitarne i organizacyjne dla instytucji artystycznych na czas wychodzenia z epidemii w IV etapie znoszenia ograniczeń, opracowywane w kontakcie z środowiskami i instytucjami kultury.

W celu umożliwienia najpełniejszej reprezentacji środowisk twórczych w wypracowaniu 
optymalnych działań pomocowych powołuję Zespół Antykryzysowy przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem organizacji i stowarzyszeń twórczych oraz zawodowych środowisk twórczych, który niezwłocznie rozpocznie swoją działalność. Trzeba bowiem podkreślić, że środowiska artystyczne i twórcze stawiają  czoła obecnym wyzwaniom, przechodząc z prezentacjami m.in. spektakli, koncertów i filmów do sieci, proponując także inne, nowe formy artystycznych prezentacji on-line. Jednocześnie reprezentatywne stowarzyszenia i związki twórcze i zawodowe wzmogły aktywność, formułując postulaty naprawy wieloletnich systemowych bolączek i tworząc plany na przyszłość, która z pewnością postawi przed nami nowe wyzwania. Wyjątkowo cenne jest zaangażowanie twórców i instytucji kultury w pomoc społecznościom lokalnym. Nieoceniona jest jednak przede wszystkim artystyczna i duchowa siła, jaką sztuka we wszystkich swoich przejawach zapewnia nam w tym trudnym czasie.

Szanowni Państwo  Marszałkowie, Prezydenci i Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie,

Zgodnie z zasadą subsydiarności, stanowiącą jeden z fundamentów wspólnot europejskich, a  przede wszystkim filar ustrojowy samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej, opieka nad sferą kultury w Polsce powierzona została samorządowym włodarzom województw, powiatów i gmin.  Dlatego do  Państwa kieruję ten szczególny apel ministra kultury i dziedzictwa narodowego o zapewnienie stabilnego, także w wymiarze finansowym, funkcjonowania instytucji kultury, artystów i organizacji działających w sferze kultury w tym bezprecedensowym w naszej historii okresie. Niezwykle ważne jest obecnie utrzymywanie wsparcia ze strony samorządów dla wszystkich instytucji kultury, również tych pozarządowych, na niezmniejszonym poziomie. Utrzymanie grantów, dotacji, stypendiów, a także  przeznaczanie  dodatkowych środków budżetowych na organizację i promocję działań kulturalnych, właśnie w ramach samorządów, jest komponentem niezbędnym do przywrócenia równowagi w świecie kultury.

Liczę również na konkretne gesty pomocy wobec instytucji i twórców  leżące  w zakresie kompetencji władz samorządowych, np. obniżkę  czynszów lokali komunalnych użytkowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, jak też lokali zajmowanych przez pracownie twórcze i artystyczne. Realną forma pomocy jest również wzmocnienie finansowania dotychczas funkcjonujących programów socjalnych i  stypendialnych dla twórców lub uruchomienie nowych, nastawionych na  innowacyjne formy obcowania ze sztuka i jej prezentacji. Sygnałem włączenia się władz samorządowych w rządowy proces budowania skutecznej tarczy antykryzysowej dla kultury narodowej będzie      też formułowanie w sposób skonkretyzowany potrzeb  legislacyjnych  w obszarach kluczowych dla organizatorów samorządowych instytucji kultury.

Inwestycja w kulturę jest inwestycją długoterminową w potencjał społeczeństwa, w poziom jego rozwoju, w jego konkurencyjność w każdym wymiarze, także gospodarczym.  Pomni bądźmy słów „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”. Przecież to polska kultura w trudnych dziejach naszego narodu była nośnikiem pamięci, a w czasach stabilizacji to kultura kreuje potrzeby, których zaspokajanie napędza prosperity wielu gałęzi gospodarki - handlu, usług, turystyki - wspólnie budujących pomyślność gospodarczą regionów. Liczę na Państwa zrozumienie dla tych uwarunkowań i wsparcie działania instytucji kultury, tak, abyśmy już wkrótce mogli znowu cieszyć się w pełni bezpośrednimi spotkaniami ze sztuką w teatrach, operach, filharmoniach, korzystać  z  osobistego  dostępu do oferty kin i domów kultury oraz do zasobów zgromadzonych w naszych bibliotekach, muzeach i galeriach.

Kultura polska liczy na swoich samorządowców!

Z wyrazami szacunku,

Piotr Gliński
minister kultury i dziedzictwa narodowego


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się