Jedność - Wakacje z książkami
Oficyna Wydawnicza IMPULS

Oficyna Wydawnicza IMPULS

Bestsellery edukacyjne Impuls – październik 2017

Udostępnij

Top 10 Oficyny Wydawniczej Impuls, notowanie bestsellerów za październik 2017 r.

W mijającym okresie naszą najpopularniejszą książką została topowa publikacja Oficyny Impuls autorstwa Grażyny Piszczek i Małgorzaty Krajewskiej Tom 3 z cyklu Materiałów wyrazowo-obrazkowych do głosek sz, ż, cz, dż. Opracowany materiał przeznaczony jest dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym i ułożony został według zasad logopedycznych.

Drugie miejsce zajęła nowa publikacja  w naszej ofercie dziewięciu autorek pt. Terapie szyte na miarę. Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej. Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym.

Trzecie miejsce przypadło kultowej publikacji naszj oficyny: Katarzyna Jasieńska-Zachwatowicz Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali. Śpiewnik zawiera około pięćdziesięciu piosenek znanych większości z nas z dzieciństwa. I choć niby znamy słowa i melodię, to gdyby tak kazano nam zaśpiewać „Zielony mosteczek”, „Zła zima”, czy „W murowanej piwnicy”, to okazać by się mogło, że jakoś nie do końca znamy frazy tekstu, a melodia kuleje, jak gdyby nie opierała się na nutach. A do książki dołączone płyty – z wersją instrumentalną proponowanych piosenek i z wersją pełną muzyczno-tekstową, które przenoszą nas wspomnieniami do dzieciństwa.

Gratulujemy i zachęcamy rekomendacją do lektur!

 

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż

Impuls
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż 
Grażyna Krzysztoszek i Małgorzata Piszczek

Zawarty w zeszycie materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), wyrażeniach i w całych zdaniach. Należy go wykorzystywać po uprzednim wywołaniu w izolacji głosek sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach...  więcej

MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ


 2. Terapie szyte na miarę. Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej

Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym...  więcej

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali


 3. Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali + 2xCD

Śpiewnik zawiera wybór 51 popularnych piosenek, wraz z zapisem nutowym oraz kolorowymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. Wśród zaproponowanych piosenek możemy znaleźć m.in. Kółko graniaste, Wlazł kotek na płotek, Jadą jadą misie...Do książki dołączone zostały dwie płyty CD: jedna wersja z 51 piosenkami, a druga wersja instrumentalna-karaoke...  więcej

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali


4.
Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Program ten jest zgodny z celami kształcenia w zakresie wychowania fizycznego określonymi w obowiązującej podstawie programowej. Zyskał on pozytywne opinie specjalistów z metodyki i dydaktyki oraz wielu nauczycieli wychowania fizycznego. Nauczyciele wychowania fizycznego mogą zakupić na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej "Impuls" podręcznik w wersji papierowej oraz/+ e-book pod postacią PDF-u. O ile książka zawierać będzie oparty na nowej podstawie program, o tyle w wersji elektronicznej nasi Czytelnicy otrzymają plany pracy oraz przedmiotowe systemy oceniania...  więcej

Zrozumieć Montessori


5.
Zrozumieć Montessori - Małgorzata Miksza

Monografia naukowa Małgorzaty Mikszy pod tytułem „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” jest bez wątpienia lekturą obowiązkową dla rodziców, którzy chcą dać dzieciom wszystko, co najlepsze, a niekoniecznie posiadają wykształcenie pedagogiczne. Lektura pomoże uniknąć błędów wynikających z niewiedzy i nieznajomości pewnych procesów znamiennych dla kolejnych czterech faz rozwoju dziecka..więcej

Kwestionariusz badania mowy

6. Kwestionariusz badania mowy - G. Bilewicz, B. Zioło

Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Głoski występujące w nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym jak pojawiają się w rozwoju mowy dziecka...  więcej

Zadania dla asów. Klasa 3. Dla osmiolatków i dziewięciolatków. Ćwiczenia dodatkowe do matematyki.


7.
Zadania dla asów Klasa 3 - Matematyka

Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 3. Można stosować je do pracy indywidualnej zarówno z dzieckiem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce. Opracowanie zgodne z aktualną podstawą programową..więcej

Afa Skala

8. AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?


Z pozycji praktyków, Autorki dzielą się również swoimi przemyśleniami na temat trudności związanych z diagnozowaniem i opisem afazji. Ich badania opierają się na obserwacji zachowań dziecka sytuacji celowo zorganizowanej. Za pomocą materiałów werbalnych i graficznych, starają się one stworzyć sytuację eksperymentalną, w miarę możliwości naturalną, po to, by sprowokować reakcję dziecka, zarejestrować je i ocenić..
więcej

Niepoważne wierszyki do utrwalania wymowy i pisowni głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż

9. Niepoważne wierszyki do utrwalania wymowy i pisowni głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż

Zostały one przyjęte bardzo dobrze przez dzieci, ponieważ są bliskie ich wyobraźni. Korzystają też ze skarbca współczesnej wiedzy logopedycznej, udostępniając ją dziecku w sposób możliwie najbardziej przystępny. Wyróżnia je czystość fonetyczna, czyli taki dobór materiału, który pozwala dziecku skupić się na ćwiczonej głosce, bez zmagania się z kilkoma trudnymi głoskami jednocześnie... więcej

Terapia pedagogiczna. Tom 2  Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć.


10. Terapia pedagogiczna. Tom 2 
Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć

Książka stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami i wiele innych..więcej

  


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się