Ogólnopolska Izba Księgarń
Biblioteka Narodowa.  Raport - wyniki badań czytelnictwa

Biblioteka Narodowa. Raport - wyniki badań czytelnictwa

Biblioteka Narodowa. Raport - wyniki badań czytelnictwa

Udostępnij

Wstępne wyniki Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku przeprowadzono kolejny pomiar w ramach cyklicznego, prowadzonego od 1992 roku badania Biblioteki Narodowej „Stan czytelnictwa w Polsce”. Badanie zrealizowała w terenie firma Kantar Public na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 2076 respondentów w wieku co najmniej 15 lat metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) oraz na celowej próbie 1660 czytelników książek metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview)

Poszerzona próba czytelników książek umożliwiła pogłębioną analizę wyborów i preferencji lekturowych oraz społecznego obiegu książki w różnych grupach społeczno-demograficznych. Co więcej – uczestników badania internetowego, którzy czytają książki z większą systematycznością (kryterium doboru do próby celowej było przeczytanie co najmniej trzech książek w ciągu roku), jednocześnie swobodnie korzystają z internetu (badani samodzielnie wypełniali kwestionariusz on-line) traktować można jako grupę odniesienia w interpretacji wyników uzyskanych na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej.

Jak zaprezentujemy to w dalszej części tego komunikatu, pod pewnymi względami przewyższają oni czytelników z próby ogólnopolskiej (np. w korzystaniu z e-booków i audiobooków), w innych (np. wielkości księgozbiorów domowych) odbiegają od nich mniej, niż można by się tego spodziewać. Szczegółowe wyniki wraz z komentarzem zaprezentowane zostaną po zakończeniu pogłębionych analiz w pełnym raporcie z badań udostępnionym w formie drukowanej oraz na stronie BN.

Główne wskaźniki czytelnictwa pozostają bez zmian W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów (por. Wykres 1).

Różnica jednego punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem mieści się w marginesie błędu pomiaru, który dla próby o liczebności 2 tys. obserwacji wynosi 2%. Podstawowe wskaźniki czytelnictwa są stabilne. W dłuższej perspektywie czasowej widać, że deklaracje czytania książek (co najmniej jednej i co najmniej siedmiu w ciągu roku) wyraźnie spadły w latach 2004-2008. To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn; należą do nich m.in. style życia i sposoby spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, niewielkie przełożenie czytania książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy, a także fakt, że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i informacji. Znajduje to swoje odbicie w zmianie postaw względem czytania książek. W młodszych grupach wiekowych znajdziemy mniejszy odsetek osób deklarujących, że bardzo lubią czytanie książek – zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, które w starszych grupach wieku wyraźnie przewyższają mężczyzn pod tym względem (por. Tabela 1).

Nie zmienia to faktu, że właśnie wśród młodszych osób jest najwięcej czytelników książek, do tego czytających z większą intensywnością (por. Tabela 2). Można przypuszczać, że po ustaniu obowiązku szkolnego czytać książki będą ci, którzy nauczyli się to lubić. Kontakt dla mediów.

Grzegorz Mazurowski
604 266 290
g.mazurowski@bn.org.pl

 

Pobierz raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki w pliku PDF

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się