Culture Moves Europe - złóż wniosek do końca kwietnia i zrealizuj projekt już w lipcu

Culture Moves Europe - złóż wniosek do końca kwietnia i zrealizuj projekt już w lipcu

Culture Moves Europe - złóż wniosek do końca kwietnia i zrealizuj projekt już w lipcu

Udostępnij

Culture Moves Europe w odsłonie mobilności indywidualnych wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury. Najbliższa data graniczna składania aplikacji to 30 kwietnia br. Projekty z pozytywną oceną będą mogły być realizowane już od lipca. Przypominamy, że pierwsza edycja CME - mobilności indywidualnych trwa do 31 maja 2023.

Szczegółowy opis dotyczący kryteriów kwalifikowalności i przyznawania kosztów znajduje się w przewodnikach po programie. Zaplanowane są kolejne edycje programu do 2025 r.

Program składa się z dwóch kierunków działania:

 1. Nabór na indywidualne mobilności artystów i pracowników kultury
 2. Nabór dla gospodarzy rezydencji                                                                                                                                                                                                                                        1. Inydwidualne mobilności artystów i pracowników kultury:

Program pozwala na internacjonalizację swoich działań poprzez realizację jednego z następujących celów:

 • odkrywanie bogatego dziedzictwa kulturowego Europy w celu informowania lub inspirowania własnej kreatywności;
 • współtworzenia lub wspólnego rozwoju sztuki z artystami z innych krajów;
 • brania udziału w edukacji pozaformalnej;
 • rozwijania lub pogłębiania międzynarodowych relacji zawodowych.

Należy pamiętać, że program mobilności nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

Kto może złożyć wniosek?

 • indywidualni artyści i specjaliści z sektora kultury lub grupa osób (od 2 do 5 osób) będących osobami fizycznymi;
 • w wieku  powyżej 18 lat;
 • ze wszystkich sektorów kultury i kreatywnych | architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, przekłady literackie, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne;
 • legalnie przebywający w jednym z krajów programu Kreatywna Europa;
 • wnioskodawcy zamieszkujący na Ukrainie wyjątkowo będą mieli możliwość ubiegać się o „mobilność wirtualną”

Jaka jest procedura?

Pierwszy nabór wniosków trwa od 10 października 2022 do 31 maja 2023 do godziny 23:59. W ostatnim dniu danego miesiąca nadesłane wnioski zostaną ocenione. Najlepsze aplikacje będą wybrane do finansowania, z jednoczesnym  uwzględnieniem całkowitego dostępnego budżetu.

Daty graniczne (oceny wniosków) są następujące:

 • 31 stycznia
 • 28 lutego
 • 31 marca
 • 30 kwietnia
 • 31 maja.

Jakie są warunki formalne?

 • Czas trwania mobilności obejmuje czas podróży i realizację projektu –  dla jednej osoby czas trwania powinien wynosić od 7 do 60 dni, a w przypadku grup osób czas realizacji projektu powinien wynosić od 7 i 21 dni;
 • mobilność musi być realizowana w ciągu jednego roku, począwszy od podpisania umowy o dotację;
 • mobilność musi być nieprzerwana i odbywać się w jednym miejscu;
 • wnioski należy składać w języku angielskim, online za pośrednictwem Goethe-Application Portal, do 31 maja 2023 r. do godziny 23:59;
 • każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek jako osoba fizyczna lub grupy w ramach pierwszego naboru, który trwa do 31 maja 2023 r.
 • beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu i-Portunus, są uprawnieni aby złożyć wniosek, ale pierwszeństwo będą mieli kandydaci aplikujący po raz pierwszy;
 • wsparcie mobilności nie może być przyznawane z mocą wsteczną na działania i projekty już zakończone,
 • w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu mobilności należy wypełnić raport z rezydencji podsumowujący efekty projektu;
  należy również przedstawić dokumenty potwierdzające pobyt, takie jak bilety na transport, wnioski wizowe, zdjęcia itp.

W przypadku aplikacji grupowych:

 • Grupa to stała liczba osób od 2 do 5 mających taki sam spójny projekt mobilności. Osoby z grupy mogą pochodzić z różnych krajów, ale projekt mobilności wymaga, aby grupa podróżowała do tego samego kraju przeznaczenia w tym samym okresie;
 • jedna osoba („lider grupy”) musi złożyć wniosek dla całej grupy;
 • lider grupy musi przedstawić jedno portfolio artystyczne dla grupy i indywidualne życiorysy każdego członka grupy.

2. Nabór dla gospodarzy rezydencji:

Celem grantu jest umożliwienie goszczenia międzynarodowych artystów i osób zawodowo związanych z kulturą w celu realizacji projektu rezydencyjnego w organizacjach przyjmujących. Uczestniczący artyści i osoby zawodowo zajmujące się kulturą muszą być legalnymi rezydentami kraju Kreatywnej Europy, który jest inny niż kraj gospodarza rezydencji. Culture Moves Europe w odsłonie rezydencyjnej chce wspierać działalność służącą rozwojowi międzynarodowego profilu organizacji, niezależnie od tego, czy jest już instytucją o ugruntowanej pozycji, czy funkcjonuje od niedawna.

Proces aplikacji podzielony jest na dwa etapy:

 1. wybór gospodarzy
 2. potwierdzenie wybranych przez gospodarzy zaproszonych artystów, twórców i osób związanych z kulturą

Projekt rezydencyjny powinien realizować jeden lub dwa z poniższych celów:

 • Odkrywania: prowadzenie badań i praca nad określonym tematem lub nową koncepcją.
 • Tworzenia: Zaangażowanie się w zbiorowy proces twórczy mający na celu stworzenie nowego dzieła artystycznego/kulturalnego.
 • Uczenia się: Podniesienie kompetencji uczestników poprzez naukę pozaformalną lub współpracę ze specjalistą.
 • Łączenia: Rozwijanie sieci współpracy, wzmacnianie rozwoju zawodowego uczestników.
 • Przeprowadzania zmiany: Wpływanie na zmianę społeczną zgodnie z wartościami i zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu.

Należy pamiętać, że program rezydencyjny nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

Kto może złożyć wniosek?

 • Aby móc złożyć wniosek, należy:
  • być przedstawicielem organizacji lub posiadać osobowość prawną,
  • organizować działania związane z co najmniej z jedną z wymienionych dziedzin: architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, przekłady literackie, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne,
  • regularnie organizować działania artystyczne i kulturalne lub/i posiadać odpowiednie warunki i zasoby (tj. obiekt, usługi, personel, mentoring) do realizacji projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej,
  • zaprosić do udziału w projekcie rezydencyjnym od co najmniej 1 do maksymalnie 5 artystów lub osób zawodowo związanych z kulturą, które legalnie przebywają w co najmniej jednym innym kraju Kreatywnej Europy,
  • zaplanować projekt na minimum 22 dni i maksymalnie 300 dni.

Jaka jest procedura?

Pierwszy nabór dla gospodarzy rezydencji trwa od 15 marca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., godz. 23.59 CET.

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy online, kandydaci muszą najpierw utworzyć konto w portalu aplikacji Goethe.

Wnioskodawcy, których projekt rezydencyjny został wybrany, zostaną poinformowani pod koniec lipca 2023 roku przez Goethe-Institut, organizację odpowiedzialną za realizację programu Culture Moves Europe, i zaproszeni do procedowania wyboru artystów/profesjonalistów biorących udział w ich projektach rezydencji.

Jakie są warunki formalne?

 • Wybrani gospodarze będą mieli rok, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie, na ukończenie projektu,
 • proces aplikowania i dokumentacja Culture Moves Europe, w tym wniosek, umowa o dofinansowanie i raport z rezydencji, prowadzone są w języku angielskim,
 • rezydenci powinni być częścią projektu rezydencyjnego w tym samym czasie i przez ten sam okres czasu,
 • projekt rezydencyjny i pobyt rezydentów muszą być nieprzerwane,
 • każda osoba goszcząca musi być obecna w miejscu rezydencji gospodarza i musi pracować nad swoim projektem rezydencyjnym przez co najmniej 70% swojego czasu,
 • wsparcie nie może być przyznawane z mocą wsteczną na działania i projekty już zakończone,
 • należy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko raz w danym okresie naboru,
 • grant na pobyt rezydencyjny można otrzymać kilka razy, pod warunkiem, że dotyczy innego projektu, z różnymi uczestniczącymi artystami i osobami zawodowo zajmującymi się kulturą,
 • beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu i-Portunus House/Culture Moves Europe (rezydencje), są uprawnieni, aby złożyć wniosek pod warunkiem, że dotyczy innego projektu, ram czasowych i dotyczy innych rezydentów (pierwszeństwo będą mieli kandydaci aplikujący po raz pierwszy),
 • wnioskodawcy, którzy wcześniej otrzymali grant na indywidualną mobilność Culture Moves Europe, mogą się ubiegać o grant jako gospodarz lub rezydent,
 • w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu mobilności należy wypełnić raport z rezydencji podsumowujący efekty projektu; należy również przedstawić dokumenty potwierdzające pobyt, takie jak bilety na transport, wnioski wizowe, zdjęcia itp.

Składając wniosek, należy wskazać wymiar rezydencji:

 • projekt rezydencji krótkoterminowej: od 22 do 60 dni
 • projekt rezydencji średnioterminowej: od 61 do 120 dni
 • projekt rezydencji długoterminowej: od 121 do 300 dni

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się