Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne w górę. Oto nowe stawki

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne w górę. Oto nowe stawki

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne w górę. Oto nowe stawki

Udostępnij

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nowe kwoty będą dotyczyć książek zakupionych po 15 maja 2023 r.

  • Nowy projekt rozporządzenia przewiduje zwiększenie kwot dotacji celowej o 10 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących kwot.
  • Jako uzasadnienie podano wzrost kosztów usług i produktów niezbędnych do wytworzenia podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
  • Dodatkowo w projekcie zaproponowano zaokrąglenie w górę kwot dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku klas IV-VI.

Projektowane rozporządzenie przewiduje zwiększenie maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, która w przypadku klas I–III będzie wynosić 99 zł na ucznia;

2) materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas I-III będzie wynosić 55 zł na ucznia;

3) podręczniki lub materiały edukacyjne, która w przypadku:

a) klasy IV będzie wynosić 185 zł na ucznia,

b) klasy V i VI będzie wynosić 238 zł na ucznia,

c) klasy VII i VIII będzie wynosić 330 zł na ucznia;

4) materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas IV–VIII będzie wynosić 27,50 zł na ucznia.

Po raz pierwszy zmianie będą ulegały także maksymalne kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe dla uczniów: klas I-III (z kwoty 50 zł na kwotę 55 zł) i klas IV-VIII (z kwoty 25 zł na kwotę 27,50 zł).

Na podręczniki zakupione w 2022 r. i w okresie 1 stycznia-15 maja 2023 dotacje na poprzednim poziomie

Ponadto w projekcie rozporządzenia przewidziano utrzymanie dotychczasowych wysokości maksymalnych kwot w przypadku, gdy w roku szkolnym 2022/2023 szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewniła uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostały zakupione w 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 15 maja 2023 r. zgodnie z art. 57 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, których koszt podlega refundacji ze środków dotacji celowej na 2023 r.

Obecnie obowiązująca wysokość maksymalnych kwot dotacji na:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 90 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;
2) materiały ćwiczeniowe wynosi 50 zł na ucznia - w przypadku klas I–III;
3) podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
a) 168 zł na ucznia - w przypadku klasy IV,
b) 216 zł na ucznia - w przypadku klas V i VI,
c) 300 zł na ucznia - w przypadku klas VII i VIII;
4) materiały ćwiczeniowe wynosi 25 zł na ucznia - w przypadku klas IV-VIII.

Kwoty na dotacje "podręcznikowe" w latach 2023-2027

Spodziewany poziom wydatków budżetu państwa oraz jego odniesienie do ustawowych limitów, przedstawia się następująco (w mln zł):

Rok 2023:
1. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne: 247,90
2. Dotacja na materiały ćwiczeniowe: 121,38
3. Dotacja na dodatkowe zestawy zgodnie z liczbą oddziałów klas: 19,27
4. Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów: 35,85
5. Refundacja: 0,85
6. Dotacja dla ORPEG i MKiDN: 4,0
7. Razem dotacja: 429,25
8. Limit ustalony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych: 448,0

Roku 2024:
1. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne: 273,17
2. Dotacja na materiały ćwiczeniowe: 128,81
3. Dotacja na dodatkowe zestawy zgodnie z liczbą oddziałów klas: 21,05
4. Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów: 37,05
5. Refundacja: 0,92
6. Dotacja dla ORPEG i MKiDN: 5
7. Razem dotacja: 466
8. Limit ustalony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych: 515,0

Rok 2025:
1. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne: 144,34
2. Dotacja na materiały ćwiczeniowe: 131,62
3. Dotacja na dodatkowe zestawy zgodnie z liczbą oddziałów klas: 12,12
4. Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów: 65,34
5. Refundacja: 0,71
6. Dotacja dla ORPEG i MKiDN: 5
7. Razem dotacja: 359,13
8. Limit ustalony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych: 362

Rok 2026:
1. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne: 264,71
2. Dotacja na materiały ćwiczeniowe: 132,84
3. Dotacja na dodatkowe zestawy zgodnie z liczbą oddziałów klas: 20,54
4. Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów: 40,80
5. Refundacja: 0,92
6. Dotacja dla ORPEG i MKiDN: 5
7. Razem dotacja: 464,81
8. Limit ustalony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych: 475

Rok 2027:
1. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne: 294,52
2. Dotacja na materiały ćwiczeniowe: 133,08
3. Dotacja na dodatkowe zestawy zgodnie z liczbą oddziałów klas: 23,50
4. Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów: 42,09
5. Refundacja: 0,99
6. Dotacja dla ORPEG i MKiDN: 5
7. Razem dotacja: 499,18
8. Limit ustalony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych: 536.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się