Działalności i wyniki finansowe placówek kultury w 2019 r.

Działalności i wyniki finansowe placówek kultury w 2019 r.

Działalności i wyniki finansowe placówek kultury w 2019 r.

Udostępnij

Bez samorządu sektor publicznych instytucji kultury nie istnieje, zwłaszcza na wsi – tak można najkrócej podsumować najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego na temat działalności centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2019 r. Z przedstawionego zestawienia wynika, że choć liczba imprez w tych placówkach rośnie, to chętnych do uczestnictwa w nich ubywa.

Jak wynika z raportu, jaki 8 czerwca opublikował GUS, na koniec 2019 r. w całej Polsce działalność prowadziło 4255 centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic. Najwięcej z nich znajdowało się w Małopolsce (459), a najmniej w woj. lubuskim (84).

Zdecydowana większość centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic (92,8 proc.) należała do sektora publicznego, przy czym – jak wskazuje GUS - dominującą rolę pełnił samorząd gminny, który organizował działalność 90,7 proc. ogółu tych instytucji.

Biorąc pod uwagę rodzaj jednostek, najliczniejszą grupę w tym gronie stanowiły świetlice (32,2 proc. ogółu), natomiast najmniejszą kluby (7,9 proc.). Większość placówek (63,2 proc.) zlokalizowana była na wsiW ciągu ubiegłego roku placówki te zorganizowały łącznie 243,8 tys. imprez, w których uczestniczyło 37,5 mln osób. W porównaniu z 2018 r. liczba imprez wzrosła o 0,6 proc., zaś liczba ich uczestników spadła o 5 proc. Najczęściej organizowane były warsztaty (21,1 proc. ogółu). Przeciętnie w jednej imprezie uczestniczyły 154 osoby, przy czym najliczniejsze pod tym względem były festiwale i przeglądy artystyczne – w ich przypadku w 1 wydarzeniu uczestniczyło średnio 640 osób.

Według stanu na koniec 2019 r. w centrach kultury, domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działalność prowadziło 27,4 tys. różnego rodzaju kół/klubów/sekcji, które skupiały 575,5 tys. członków. Najwięcej uczestników skupiły kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku (122,4 tys. osób). W placówkach tych ponadto działało 16,2 tys. grup artystycznych, wśród których najliczniejsze były grupy taneczne (4,3 tys.). Z ogólnej liczby 276,0 tys. członków grup artystycznych, 64,9 proc. stanowiły dzieci i młodzież szkolna. Co piątym członkiem grup artystycznych była osoba powyżej 60. roku życia.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się