European Heritage Hub, projekt pilotażowy, nabór wniosków

European Heritage Hub, projekt pilotażowy, nabór wniosków

European Heritage Hub, projekt pilotażowy, nabór wniosków

Udostępnij

Dziedzictwo kulturowe Europy w całej swojej różnorodności niesie ze sobą ogromne wartości dla obywateli. Jego rolę jako kluczowego zasobu dla przyszłości Europy podkreślono podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku.

Ten czas jasno wykazał potencjał dziedzictwa kulturowego w podnoszeniu świadomości obywateli w tym zakresie i angażowania ich w projekty europejskie. Europejski Rok promował wspólną historię i wartości Europy poprzez szereg działań i wydarzeń skierowanych do wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza młodszych pokoleń.

Bazując na wynikach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, Komisja Europejska zaproponowała kontynuowanie działań, aby zwiększyć skalę sukcesu Europejskiego Roku oraz zapewnić trwały wpływ tej inicjatywy.

Jednym z takich działań jest ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego European Heritage Hub.

 Głównymi celami działania wspierającego utworzenie European Heritage Hub są:

– promowanie wspólnych działań poprzez łączenie międzysektorowej wiedzy i zasobów – zarówno publicznych jak i prywatnych – w sektorze dziedzictwa kulturowego;

– promowanie holistycznego i zintegrowanego podejścia do polityki w zakresie dziedzictwa kulturowego na wszystkich poziomach (na poziomie UE lub na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym) oraz przyczynianie się do jego realizacji zgodnie z europejskimi ramami działania opublikowanymi przez Komisję Europejską w 2018 r.;

– monitorowanie włączania dziedzictwa kulturowego do odpowiednich polityk na szczeblu unijnym, krajowym oraz –  w stosownych przypadkach –  regionalnym i lokalnym;

– dostarczanie Komisji odpowiednich danych, analiz, badań i zaleceń dotyczących zintegrowanego wymiaru dziedzictwa z politykami publicznymi na wszystkich poziomach sektorów publicznych;

– promowanie innowacyjnych modeli partycypacyjnego sprawowania rządów i zarządzania dziedzictwem kulturowym, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym władz publicznych, podmiotów prywatnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Projekt można składać indywidualnie lub w partnerstwie składającym się z co najmniej dwóch podmiotów posiadających osobowość prawną i pochodzących z krajów UE. Czas trwania projektu to max 24 miesiące.

W ramach projektu należy obowiązkowo uwzględnić poniższe działania:  

– dzielenie się wiedzą (Knowledge sharing)

– budowanie sieci (networking)

– szkolenia i budowanie zdolności

– laboratorium polityki

– laboratorium rozwoju
– komunikacja i rozpowszechnianie

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowejLink otwierany w nowym oknie. Aplikacje przyjmowane są za pomocą portalu Funding&Tender opportunities

Termin składania wniosków: 18 października 2022 godz. 17.00.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się