Stara Szkoła
II Ogólnopolski Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

II Ogólnopolski Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

II Ogólnopolski Kongres Polonistów i Bibliotekarzy - ostatnie wolne miejsca!

Udostępnij

Do spotkania wokół szkolnej edukacji polonistycznej zapraszają:  Profesor Andrzej Markowski, profesor Halina Zgółkowa, profesor Tadeusz Zgółka, Barbara Krafftówna, profesor Sławomir Żurek oraz Redakcja najstarszego zawodowego czasopisma dla nauczycieli "Polonistyka".

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?
 
Naszą specjalnością jest PRAKTYCZNA FORMUŁA kongresu: przedstawiamy sprawdzone pomysły na lekcje i KROK PO KROKU omawiamy ich mocne i słabe strony!
 
Dajemy kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych do zastosowania w szkole – w ten sposób otrzymasz gotowe plany zajęć do pracy z lekturami, dzięki którym zrealizujesz z sukcesem zagadnienia z podstawy programowej.
 
W ramach sesji Lekcja na Medal prelegenci powołują się na konkretne przypadki z praktyki szkolnej, SESJA PRZYJMUJE FORMUŁĘ WARSZTATOWĄ, ponieważ scenariusze lekcji poddajemy analizie krok po kroku – w ten sposób pokazujemy momenty kluczowe każdej lekcji i omawiamy konkretne ćwiczenia dla ucznia, które pomogą zwiększyć jego aktywność na zajęciach.
 
Podkreślamy rolę interdyscyplinarności w edukacji polonistycznej i pokazujemy na przykładach, jak realizować lekcje, które w znaczący sposób podniosą poziom wyników na sprawdzianach i egzaminach, a także będą wskazówką, jak sprawić, aby uczeń dołączył do elity finalistów konkursów i olimpiad polonistycznych.
 
  Dajemy gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego i bieżący dostęp do konsultacji eksperckich!
 
 
 
Weź udział
 
 
Program konferencji:
 
Kongres otworzy uroczysty, specjalny panel dyskusyjny, który będzie poświęcony kształtowaniu nawyków czytelniczych – w kontekście edukacji interdyscyplinarnej, z uwzględnieniem roli filmu, teatru. Moderatorem spotkania jest prof. Tadeusz Zgółka, kierownik zespołu dydaktyków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W dyskusji biorą udział: profesor Andrzej Markowski, profesor Halina Zgółkowa, Barbara Krafftówna, profesor Sławomir Żurek
 
Stoliki tematyczne „Eksperci praktykom” – czynne przez cały czas trwania kongresu punkty, które dają niepowtarzalną okazję do skonsultowania problemów dydaktycznych, metod nauczania oraz na wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami.
 
 
 Panel 1  Podstawa programowa wobec kształcenia kompetencji lekturowych – Książka na ścieżkach moich wyborów
 
Sesja dyskusyjna – eksperci praktykom
 
  Dialog pomiędzy tradycją a nowoczesnością - sprawdzone sposoby rozwijania nawyku lektury:
 
Czytanie ze zrozumieniem – jak efektywnie czerpać z tradycji literackiej i kreować nowoczesną edukację, aby angażować młodzież do aktywności w szkole, ale również poza lekcjami?
 
Wielopoziomowa interpretacja tekstów literackich – jak przygotować ucznia do skutecznej komunikacji intertekstualnej, realizując z powodzeniem założenia podstawy programowej?
 
  Świadome i aktywne uczestnictwo w kulturze jako podstawowe narzędzie i cel edukacji szkolnej
 
Jak w realiach szkolnych prowadzić edukację z filmem i teatrem na lekcjach polskiego – multimedia i nowe technologie w funkcji narzędzia edukacyjnego do rozumienia i reinterpretacji kultury?
 
Interdyscyplinarne kształcenie polonistyczne jako platforma integracji uczniów o zróżnicowanych predyspozycjach i umiejętnościach – jak inspirować uczniów do pracy zespołowej?
 
Lekcja na medal
 
  Jak wykorzystać teksty kultury i nowe media w edukacji literackiej – sprawdzone rozwiązania ze szkół, pomysły i podpowiedzi ekspertów?
 
 Panel 2  Twórcze pisanie i czytanie – jak łączyć literaturę kanoniczną ze współczesnymi tekstami kultury na każdym etapie nauczania
 
Sesja warsztatowa – okiem praktyka
 
  Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczyciela w celu podniesienia poziomu wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych:
 
Alternatywne podejście do kanonu lektur – pakiet praktycznych rozwiązań, co robić, aby uczniowie rozumieli lektury i potrafili sformułować uniwersalizm wątków i tematów?
 
Kształtowanie nawyków czytelniczych – w jaki sposób pobudzić u uczniów twórczą motywację do lektury i sprawić, że literatura będzie interpretowana interdyscyplinarne?
 
  Literatura w roli katalizatora świadomego uczestnictwa w kulturze współczesnej
 
Zestawy połączeń lektur z tekstami kultury z obszaru indywidualnych zainteresowań uczniów, czyli stare lektury w nowych aranżacjach
 
Kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych – aktualne tendencje dydaktyczne w kształceniu sztuki argumentacji i autoprezentacji
 
Lekcja na medal
 
  Dlaczego quiz online jest świetnym sposobem na wykorzystanie nowych technologii w szkole – ćwiczenie praktyczne dla wszystkich uczestników jako inspiracja i pomysł na działania aktywizujące również Twoich uczniów
 
 Panel 3  Interdyscyplinarność w edukacji polonistycznej – jak założenia podstawy programowej przełożyć na realia szkolne
 
Sesja warsztatowa – okiem praktyka
 
  Edukacja polonistyczna poprzez film w realizacji kanonu lektur szkolnych:
 
Dialog filmu z literaturą w dobie rewolucji technologicznej – sposoby na integrację zespołów klasowych i niestandardowe pomysły na pracę w grupie
 
Analiza i interpretacja lektury szkolnej w „lustrze ekranu” – nowe oczekiwania uczniów cyfrowych i projekty lekcji intersemiotycznych w roli motywatora do nauki
 
  Ścieżki edukacji teatralnej w szkole w dobie dominacji technosfery
 
Teksty kultury a kształcenie kompetencji komunikacyjnych, czyli w jaki sposób lekcje z teatrem wpływają na podniesienie kompetencji formułowania wypowiedzi ustnych?
 
Teatralne konstruowanie przestrzeni dla edukacji – indywidualne predyspozycje i talenty uczniów w funkcji motywacji do aktywnej nauki
 
Lekcja na medal
 
  Praktyczne sprawdzenie możliwości płynących z używania na lekcjach telefonów komórkowych, internetu i modnych aplikacji – pakiet ćwiczeń praktycznych z elementami reżyserii filmowej czy teatralnej
 
 
Zobacz więcej
 
 
 

Wykładowcy:

 
prof. dr hab. Halina Zgółkowa
prof. dr hab. Halina Zgółkowa
językoznawca, wykładowca i kierownik Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor Praktycznego Słownika Języka Polskiego.
 
prof. dr hab. Andrzej Markowski
prof. dr hab. Andrzej Markowski 
językoznawca, prof. zwyczajny w IJP UW, przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN.
 
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka 
profesor na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, były dziekan Wydziału Neofilologii tego Uniwersytetu, dr nauk humanistycznych w zakresie logiki i metodologii nauk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego.
 
prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek
prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek 
literaturoznawca; kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; .
 
dr Agnieszka Tomasik
dr Agnieszka Tomasik
doktor nauk humanistycznych, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli Kreatywna Pedagogika przy wydziale Rozwoju społecznego urzędu Miejskiego w Gdańsku, konsultant języka polskiego w Centrum Inicjatyw edukacyjnych w Kartuzach.
 
dr Anna Podemska-Kałuża
dr Anna Podemska-Kałuża
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu edukacji wielokulturowej oraz indywidualizacji nauczania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 
dr Paulina Małochleb
dr Paulina Małochleb
krytyczka i historyczka literatury, sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską w 2014 r.
 

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się