Kazimierz Orłoś laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego 2022

Kazimierz Orłoś laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego 2022

Kazimierz Orłoś laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego 2022

Udostępnij

Za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem dorobku nowelistycznego, w którym laureat osiągnął mistrzostwo udokumentowane wieloma dziełami wydanymi w ciągu sześćdziesięciu lat – uzasadnił w imieniu jurorów prof. Maciej Urbanowski, przyznając w niedzielę tegoroczną Nagrodę Literacką im. Marka Nowakowskiego Kazimierzowi Orłosiowi.

Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego została przyznana po raz szósty w warszawskiej siedzibie Biblioteki Narodowej. Jej celem jest docenianie autorów osiągających szczególne mistrzostwo w krótkich formach prozatorskich. W ubiegłych latach laureatami zostali: Wojciech Chmielewski, Paweł Sołtys, Rafał Wojasinski, Marta Kwaśnicka i Wojciech Feliks Kudyba. Wyróżnienie przyznawane jest od 2017 roku.

„Nagroda poświęcona opowiadaniom jest nagrodą odpowiadającą potrzebie chwili” – powiedział, witając gości, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Jak zaznaczył, krótka forma literacka nabiera szczególnego znaczenia w czasach, kiedy „krótkie komunikaty nas otaczają, a post internetowy nie oznacza ograniczenia, ale raczej swobodę wypowiedzi”.

Podczas uroczystości odczytano list nadesłany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. „Nagroda od 2017 roku zapracowała na prestiż, stając się ważną instytucją w świecie literatury polskiej” – napisał prezydent, odwołując się w liście do słynnego sporu klasyków z romantykami i twórczości Adama Mickiewicza, który miał utorować drogę pokoleniu twórców realizmu. „Wspominam o tym, bo to nurt literatury, któremu patronuje twórczość Marka Nowakowskiego” – dodał prezydent.

Andrzej Duda pogratulował laureatowi tegorocznej nagrody Kazimierzowi Orłosiowi. „Niech to symboliczne honorowanie talentów i kunsztu będzie powodem do dumy i satysfakcji, a dla nas – czytelników – obietnicą wielu kolejnych wspaniałych lektur”.

Jury, w składzie literaturoznawców: Maciej Urbanowski (przewodniczący kapituły nagrody), Wojciech Chmielewski, Włodzimierz Bolecki, Irena Makarewicz, Janusz Drzewucki i Mateusz Matyszkowicz, umotywowało przyznanie nagrody Kazimierzowi Orłosiowi „mistrzostwem udokumentowanym dziełami powstałymi na przestrzeni sześćdziesięciu lat”. Podkreślono, że zdecydowano się uhonorować Orłosia za całokształt twórczości, w sposób szczególny uwzględniając jego twórczość nowelistyczną.

Jak podkreślił w laudacji prof. Maciej Urbanowski, Kazimierz Orłoś ma zdolność opisywania rzeczy z jednej strony „codziennych, chciałoby się powiedzieć banalnych”, z drugiej zaś – jest „wyczulony na fakty ciemne i zło, które ujawnia się we współczesnym świecie”.

Laureat Nagrody Literackiej im Marka Nowakowskiego 2022, odbierając statuetkę, w pierwszej kolejności przypomniał o wadze swojej przyjaźni z Markiem Nowakowskim, która owocowała szczególną współpracą i obopólnym wsparciem w latach PRL, m.in. w czasach, gdy za działalność opozycyjną Orłoś został pozbawiony prawa do publikowania w oficjalnym obiegu. „Przyjaźniliśmy się od pół wieku. (…) Dowiódł prawdy słów o tym, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” – powiedział Kazimierz Orłoś. Przypomniał też, że wiele miejsca poświęcił Nowakowskiemu w swojej autobiograficznej książce „Dzieje człowieka piszącego”.

Kazimierz Orłoś urodził w 1935 r. Jest prozaikiem, autorem słuchowisk radiowych, scenarzystą filmowym i telewizyjnym, dramaturgiem i publicystą. Z wykształcenia prawnik, jeszcze w latach 60. pracował jako radca prawny, a od lat 70. jako dziennikarz w Polskim Radiu i zespole tygodnika „Literatura”. Już w roku 1958 „Twórczość” opublikowała jego debiutanckie opowiadanie „Dziewczyna z łódki”. Z powodu opublikowania powieści „Cudowna melina” w paryskim Instytucie Kultury został zwolniony z pracy i objęty zapisem cenzury. Mimo tego od 1977 całkowicie poświęcił się pracy literackiej, publikując wyłącznie w drugim obiegu. Współpracował z Radiem Wolna Europa, publikował w „Kulturze” paryskiej oraz londyńskim „Pulsie”. Po 1989 roku współpracował z tygodnikiem „Solidarność”, „Gazetą Wyborczą”, „Rzeczpospolitą”, „Życiem” i „Gazetą Polską”.

źródło: PAP


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się