Komunikat Rady PIK w sprawie prac nad kodeksem dobrych praktyk i ustawą o książce

Komunikat Rady PIK w sprawie prac nad kodeksem dobrych praktyk i ustawą o książce

Komunikat Rady PIK w sprawie prac nad kodeksem dobrych praktyk i ustawą o książce

Udostępnij

Rada Polskiej Izby Książki w głosowaniu elektronicznym w dniu 8.12.2020 r. podjęła uchwałę o zawieszeniu prac nad porozumieniem branżowym regulującym niektóre aspekty funkcjonowania rynku książki, w szczególności relacje biznesowe pomiędzy uczestnikami tego rynku. Rezygnacja z tych działań nie oznacza wstrzymania prac na rzecz wdrożenia ustawy o książce do porządku prawnego RP.

Prace nad porozumieniem branżowym podjęte  zostały na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIK nr 12/2019/ZWZ oraz w szczególności
nr 14/2019/ZWZ* i wspierane były przez  wyspecjalizowaną w tym zagadnieniu kancelarię prawną. Porozumienie byłoby ważnym wsparciem  dla starań o wdrożenie do porządku prawnego RP ustawy o książce. W swojej decyzji o zawieszeniu prac nad porozumieniem Rada Izby uwzględnia zastrzeżenia i obawy wyrażone przez niektórych Członków Izby wobec możliwości uchwalenia porozumienia. Wszystkie wysiłki Izby skoncentrowane będą na realizacji projektu wdrożenia ustawy o książce.  W tym celu podmiotom rynku książki przedstawiony zostanie list intencyjny,  zawierający – w oparciu o istniejący projekt Ustawy o jednolitej cenie książki - cele i warunki brzegowe projektu ustawy, o którą Izba ma zabiegać. Jego akceptacja (lub jej brak) pozwoli poznać stanowisko zainteresowanych podmiotów rynku książki w tym zakresie.

* Przedmiotowe uchwały ZWZ Członków PIK w dniu 9.04.2019 r.:

Uchwała nr 12/2019/ZWZ o kontynuacji prac Izby nad projektem Ustawy o jednolitej cenie Książki
Zwyczajne Walne   Zgromadzenie Członków PIK podczas obrad ZWZ 9 kwietnia 2019 roku przyjęło uchwałę o brzmieniu: ZWZ zobowiązuje Radę PIK do kontynuacji prac nad Ustawą o jednolitej cenie książki, w tym także do prac nad ewentualną zmianą nazwy tej regulacji.

Uchwała nr 14/2019/ZWZ o powołania zespołu do prac  nad regulacją obrotu książką i kodeksem dobrych praktyk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIK podczas obrad ZWZ 9 kwietnia 2019 roku przyjęło uchwałę o brzmieniu: ZWZ PIK kieruje do Rady PIK zalecenie powołania przez SDT zespołu do prac nad wewnętrzną regulacją obrotu książką poprzez przedstawienie kodeksu dobrych praktyk (KDP) uwzględniających reguły rabatowe obowiązujące w obrocie wydawca-hurt-księgarz-czytelnik.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się