"Czwarta rewolucja przemysłowa" Klaus Schwab

"Czwarta rewolucja przemysłowa" Klaus Schwab

Konkurs z "Czwartą rewolucją przemysłową" Klausa Schwaba

Udostępnij

Redakcja Portalu Księgarskiego www.ksiazka.net.pl, zespół Fundacji Laboratorium Kultury Książki Libroskop oraz wydawnictwo Studio EMKA zapraszają Państwa do wzięcia udziału w konkursie związanym z książką Klausa Schwaba "Czwarta rewolucja przemysłowa".

Czwarta rewolucja przemysłowa musi się dokonać przede wszystkim w naszych umysłach”. Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska

Nota o  książce

Profesor Klaus Schwab, którego międzynarodowa działalność publiczna trwa już ponad cztery dekady, należy do grona najbardziej znanych i cieszących się wysokim autorytetem inspiratorów i organizatorów instytucjonalnej refleksji nad problemami ekonomicznymi, technologicznymi i socjologicznymi, dominującymi we współczesnym świecie i oddziałującymi na jego przyszłość.

Twórca Światowego Forum Ekonomicznego i licznych afiliowanych przy nim stowarzyszeń jest, z racji swoich światowych kontaktów, a także ekonomicznego i inżynierskiego wykształcenia poświadczonego dyplomami najbardziej prestiżowych uczelni, nie tylko animatorem seminariów, konferencji i badań o światowym zasięgu, ale także wybitnym znawcą procesów ekonomicznych, technologicznych i – w szerokim sensie – społecznych, które kształtują naszą rzeczywistość i bez wątpienia będą miały wpływ na dalszy kształt ludzkiej egzystencji.

Z tego nurtu zawodowej działalności Klausa Schwaba wyrosła książka Czwarta rewolucja przemysłowa, która doczekała się przekładów na trzydzieści języków oraz wielu omówień i recenzji w prestiżowych czasopismach ekonomicznych. Jej główne przesłanie jest wyrazem głębokiego przeświadczenia autora, że dokonujące się współcześnie radykalne przemiany nie są prostą kontynuacją trwającej od paru dekad trzeciej rewolucji przemysłowej. To już etap następny, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, która toczy się na naszych oczach z dynamiką, jakiej nie podlegały jej trzy poprzedniczki. Dynamika ta nie wynika z prostego wykorzystywania powstających zasobów materialnych i cyfrowych, ale z ich efektywnego zespolenia bądź zderzenia – z drastycznego naruszenia zastanego porządku, z twórczego zakłócenia skostniałej równowagi.

Czwarta rewolucja umożliwia praktyczne i intelektualne wykorzystanie potencjału, jaki oferują wielkie dane, narzędzia analityczne i mobilne technologie we wszystkich dziedzinach życia. Sztuczna inteligencja, łączność bezprzewodowa, automatyzacja, biotechnologia, nanotechnologia, big data, które rozwijają się z prędkością dotąd nieznaną, zmieniają nasze życie, pracę i jej charakter a także typ więzi międzyludzkich. Autor prognozuje, jak zmiany produkcyjne technologiczne i biotechnologiczne wpłyną na powstanie nowych form produkcji, konsumpcji, komunikacji i społeczną mobilność.

Ważnym elementem książki Schwaba są rozważania na temat przyszłego kształtu światowej gospodarki, poddawanej procesom czwartej rewolucji, oraz – co stanowi istotny aspekt humanistyczny tej rozprawy – jak czwarta rewolucja wpłynie na kształt życia społecznego, a zwłaszcza na pojęcie i charakter pracy oraz tożsamość zawodową poszczególnych ludzi. Zgodnie z funkcjonującą w świecie nauki zasadą dual use, Autor rozważa nie tylko pozytywy czy dobrodziejstwa toczących się procesów i przemian, ale zwraca również uwagę na ich konsekwencje niekorzystne, a nawet groźne.

Ten nurt zawartych w książce refleksji odnosi się zwłaszcza do idei rządzenia w warunkach wzrastającej transparentności, przesuwania się władzy z ośrodków formalnych na nieformalne i przy widocznym zachwianiu się społecznej rangi polityków. Jak zatem rządy i organizacje rządowe ustanowią w dynamicznie zmieniających się warunkach współpracę ze społeczeństwem? Czy zdołają powstrzymać się przed nadużywaniem nowych cyfrowych mechanizmów kontrolnych do wzmocnienia swej władzy i czy potrafią tak optymalizować zasady i normy prawno-administracyjne, by idee czwartej rewolucji rozwijały się w sposób bezpieczny i służący popożytkowi ogólnemu?

Książka Czwarta rewolucja przemysłowa została napisana z istotnej i nadzwyczaj zasadnej potrzeby zaprezentowania procesów, tendencji, przemian i wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Jej walory intelektualne uzyskały, dzięki staranności Autora, oprawę ułatwiającą przyswojenie i zrozumienie treści. Klarowny język, logiczna i przejrzysta kompozycja czynią lekturę czynnością satysfakcjonującą i dostępną dla wszystkich adresatów; zarówno dla ekonomistów, technokratów, menedżerów przemysłu, przedstawicieli biznesu jak i dla nieprofesjonalnych czytelników, których ambicją jest pełniejsze rozumienie współczesnego świata i świadoma w nim obecność.

Kilka słów o autorze:

Profesor Klaus Schwab urodził się w 1938 r. w Ravensburgu (Niemcy). Jest założycielem i prezesem Światowego Forum Ekonomicznego, międzynarodowej organizacji na rzecz współpracy publiczno-prywatnej, która jest znana przede wszystkim ze swych dorocznych spotkań odbywających się w Davos. Forum, utworzone w 1971 r. jako fundacja non-profit, z siedzibą w Genewie, angażuje najwybitniejszych przywódców politycznych, biznesowych i społecznych w kształtowanie globalnej, regionalnej i przemysłowej agendy. Jest niezależną, bezstronną i niepowiązaną z żadnymi czynnikami organizacją. Zatrudnia ponad 600 osób w centrali w Genewie oraz biurach w Nowym Jorku, Pekinie i Tokio.
W roku 1998 profesor Schwab i jego żona Hilde utworzyli fundację swojego imienia na rzecz społecznej przedsiębiorczości. Jej celem jest wyszukiwanie, rozpoznawanie i upowszechnianie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej, które wydatnie przyczyniają się do poprawy jakości życia i które można wykorzystać na skalę globalną. Fundacja wspiera ponad 350 tego typu przedsiębiorców społecznych z całego świata.

Profesor Klaus Schwab otrzymał stopień doktora (summa cum laude) nauk ekonomicznych uniwersytetu we Fryburgu i nauk inżynierskich Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii. Uzyskał też magisterium z administracji publicznej Kennedy School of Government uniwersytetu harvardzkiego. Został uhonorowany licznymi międzynarodowymi i krajowymi odznaczeniami.

Pytania konkursowe:

 

1. Napisz  co składa się wg. Schwaba  na "Czwartą rewolucję przemysłową"?

2. Jaką organizację powołał Schwab w 1998 roku i jakie są jej cele?

3. Na czym polega rewolucyjna "Zmiana 22" opisana przez Klausa Schwaba i jakie niebezpieczeństwa w sobie kryje?

Odpowiedzi należy przesyłać mailem do 17 grudnia  2018 na adres mailowy:gkaminski@ksiazka.net.pl lub redakcja@ksiazka.net.pl w tytule wpisując "Konkurs z "Czwartą rewolucją przemysłową" Klausa Schwaba".  Prosimy także o podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu, na jaki ma zostać przesłana nagroda. Trzy wylosowane prawidłowe odpowiedzi
zostaną nagrodzone publikacją Klausa Schwaba pt. "Czwarta rewolucja przemysłowa".


Redakcja Portalu Księgarskiego www.ksiazka.net.pl i Fundacja Laboratorium Kultury Książki Libroskop informują biorących udział w konkursie  z "Czwartą rewolucją przemysłową" Klausa Schwaba o  jego rozstrzygnięciu. Redakcyjne jury stwierdza, iż na konkurs napłynęły 23 odpowiedzi, w tym 16 prawidłowych. 

Jury wylosowało z pośród nich 3 zwycięskie osoby o następujących mailach:

1. agasam9@op.pl
2. turek.lukasz@gmail.com
3. mika19@poczta.onet.pl


Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
Nagrody książkowe zwycięzcom prześle wydawnictwo Studio EMKA  wydawca "Czwartej rewolucji przemysłowej" Klausa Schwaba w przekładzie Anny Doroty Kamińskiej.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się