Konkurs z książką Karola Maliszewskiego  "Język w ogniu"

Konkurs z książką Karola Maliszewskiego "Język w ogniu"

Konkurs z książką Karola Maliszewskiego "Język w ogniu"

Udostępnij

Redakcja Portalu Księgarskiego ww.ksiazka.net.pl oraz wrocławska Oficyna Wydawnicza ATUT zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w konkursie poświęconym eseistycznej pracy Karola Maliszewskiego  pt. "Język w ogniu i inne metafory krytycznoliterackie"

Karol Maliszewski napisał ważną i potrzebną książkę o polskiej poezji najnowszej i o jej bezpośrednim przedpolu. Pokazał, że wiersze wciąż walczą i szukają, że nadal bywają wolne i potrafią dotknąć prawdy, że nie wszystkie toną „w morzu gadulstwa i poetyckiej mowy zdobniczej ostatnich lat”.

Język w ogniu to rodzaj panoramy – aspektowej, unikającej przetartych szlaków, kreślonej z wyczuciem wagi tego, co źle ulokowane, niewygodne, zepchnięte na margines, usunięte w cień. Jest to też panorama czytelniczych zaciekawień krytyka, jego spotkań z czymś poruszającym i ważnym, co odnalazło się w wierszach. W wierszach i w towarzyszących im zapisach – esejach, notatkach, metaforach, które wierszom wychodzą naprzeciw i mierzą się z tym, co w nich nieoczywiste, niedające spokoju. - z recenzji prof. dra hab. Pawła Próchniaka.

Kilka słów o autorze:

Karol Maliszewski (ur. 27 lipca 1960 w Nowej Rudzie) – polski poeta, prozaik, krytyk literacki, literaturoznawca, doktor habilitowany.

W 1979 r. po zdaniu matury w noworudzkim liceum ogólnokształcącym studiował przez krótki czas filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1980 r. pracował jako pomocnik betoniarza w Warszawie, a potem pracownik sezonowy w gospodarstwie rolnym w Sudetach. W 1981 r. podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał magisterium w 1987 r. Od tego roku pracuje w szkolnictwie. Odbył podyplomowe studia polonistyczne na Uniwersytecie Opolskim.

W 1993 r. został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, był członkiem Zarządu Głównego, a w Oddziale Wrocławskim stowarzyszenia działał jako przewodniczący komisji wydawniczej. Był jurorem w programie TVP Dolina Kreatywna oraz recenzentem literackim w programie Rewolwer Kulturalny. W 2000 r. został wykładowcą polskiej literatury współczesnej w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. W 2001 r. zaczął prowadzić warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2003 r. uzyskał doktorat nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy pt. Na tropach nowej świadomości poetyckiej. O poezji pokolenia bruLionu i następców. Promotorem był prof. Jacek Łukasiewicz. Był stypendystą Ministerstwa KiDzN, Wojewody Wałbrzyskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W 2008 r. podjął pracę jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od października 2018 r. doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa.

Pytania konkursowe:

1. Podaj, w jakim piśmie debiutował Karol Maliszewski?
2. Jak miał tytuł jego debiut krytycznoliteracki?

3. Kto był promotorem jego pracy doktorskiej?

 

Odpowiedzi należy przesyłać mailem do 10 października 2022 na adres mailowy gkaminski@ksiazka.net.pl  w tytule wpisując "Konkurs z książką Karola Maliszewskiego "Język w ogniu"

Prosimy także o podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu, na jaki ma zostać przesłana nagroda. Dwie  wylosowane prawidłowe odpowiedzi zostaną nagrodzone pracą eseistyczną Karola Maliszewksiego 'Języki w ogniu".

 

Redakcja Portalu Księgarskiego www.ksiazka.net.pl informuje o zakończeniu konkursu z książką eseistyczną książką Karola Maliszewskiego pt. "Język w ogniu". Na napłynęły  18 odpowiedzi w tym 11 prawidłowych. Jury wylosowało 2  osoby, które prawidłowo odpowiedziały na zadane pytania.

Oto szczęśliwi nagrodzeni posługujący się mailami:

1. dankakalinowska@o2.pl

2. adam1995mada@gmail.com

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Nagrody książkowe prześle Państwu współorganizator konkursu Portal Księgarski

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się