Wydawnictwo Jedność
14. Festiwal Opowiadania

14. Festiwal Opowiadania

Konkursy literackie w ramach festiwalu Opowiadania

Udostępnij

 W ramach czternastej edycji festiwalu Opowiadania ogłoszono konkursy na najlepsze opowiadanie oraz translatorski. Łączna pula nagród to prawie pięć tysięcy złotych!

 

Jurorem konkursu na opowiadanie w roku 2018 będzie Daniel Odija, jurorami tłumaczeniowego są Michał Kłobukowski (język angielski), Ewa Mikulska-Frindo (język niemiecki) i Maria Zawadzka-Strączek (język francuski). Termin nadsyłania zgłoszeń w obu konkursach mija 1 sierpnia 2018.

 

Kuratorem tegorocznego konkursu na najlepsze opowiadanie (pod hasłem “ostatni bankiet prezydenta”) jest Daniel Odija.

Daniel Odija (ur. 1974) – prozaik, dziennikarz, animator kultury. Mieszka w Słupsku. Za swoją twórczość literacką wielokrotnie nagradzany. Autor zbioru opowiadań „Szklana huta” (2005) oraz powieści „Ulica” (2001), „Tartak” (2005), „Niech to nie będzie sen” (2008) i „Kronika umarłych” (2010). „Tartak” znalazł się finale Nagrody NIKE 2004, był także nominowany do Nagrody im. Józefa Mackiewicza. „Niech to nie będzie sen” w roku 2009 był nominowany do Europejskiej Nagrody Literackiej. „Kronika umarłych” przez Poznańskie Towarzystwo Wydawców Książek została uznana za „Książkę zimy 2009/2010” i była nominowana do Nagrody NIKE 2011. Odija jest także autorem słuchowisk, komentarzy do filmów dokumentalnych, libretta do baletu „Sny o wolności” oraz współscenarzystą krótkometrażowego filmu fabularnego „Basia z Podlasia”, który otrzymał nagrodę publiczności na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty 2011. W 2004 na scenie teatru im J.Słowackiego w Krakowie odbyła się premiera spektaklu jego autorstwa, pt. „Tartak” w reż. Agnieszki Olsten. Z kolei w 2016 premiera spektaklu, pt. „Ulica” w reż. Iwo Vedrala w Nowym Teatrze w Słupsku. W 2017 ukazał się komiks autorstwa Odiji, pt. „Stolp” we współpracy z rysownikiem Wojciechem Stefańcem, który rozpoczyna tzw. „Tetralogię Bardo”. Jego opowiadania zostały przetłumaczone na kilkanaście języków, a powieści ukazały się w przekładzie na język francuski, niemiecki i ukraiński. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Playboyu” oraz antologiach literatury współczesnej. W latach 2011-2015 był powoływany na eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Prowadził warsztaty twórczego pisania m.in. w ramach Festiwalu Opowiadania i Festiwalu Tradycji Literackich.

 

Kilka słów o jurorach:

 

Michał Kłobukowski – tłumacz literatury anglojęzycznej, poeta, w porywach muzyk. Przełożył kilka sztuk teatralnych i ponad osiemdziesiąt książek, m. in. pięć powieści i kilkadziesiąt opowiadań Vladimira Nabokova oraz sześć powieści Dona DeLillo. Ostatnio ukazała się w jego tłumaczeniu „Poświata” Michaela Chabona. Najnowszy przekład to „Lincoln in the Bardo” George'a Saundersa. Laureat głównej nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za „Wielkomiluda” Roalda Dahla i „Na południe od Brazos” Larry'ego McMurtry'ego oraz nagrody „Literatury na Świecie” za nowy przekład „Lorda Jima”, a także nagrody ZAiKS-u za całokształt twórczości translatorskiej.

Ewa Mikulska-Frindo – absolwentka germanistyki we Wrocławiu i Wiedniu; wykładowczyni w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu; publikacje na temat literatury austriackiej, niemieckiej i polskiej, m.in. o twórczości Thomasa Bernharda, Jenny Erpenbeck, Gerharda Fritscha, Anny Kathariny Hahn, Marka Krajewskiego, Terezii Mory, Caroliny Schutti i Aloisa Vogla. Tłumaczka z niemieckiego (Ilse Brem, H. M. Enzensberger, Gerhard Fritsch, Elisabeth Hauer, Cordula Simon, Alois Vogel i Christine Wenger), członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, organizatorka warsztatów tłumaczeń literackich w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Zajęła drugie miejsce w konkursie translatorskim „Szlifiernia diamentów”, uczestniczyła w dwuletnim programie mentorskim dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej zorganizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie i polsko-niemieckich warsztatach tłumaczeniowych „Vice Versa” w Gdańsku.

Maria Zawadzka-Strączek – tłumaczka z francuskiego i angielskiego, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przełożyła ponad czterdzieści książek. Do jej ważniejszych tłumaczeń należą: „To nie jest dziennik” Zygmunta Baumana (Wydawnictwo Literackie), dwa tomy „Rozmów zagranicznych” z Czesławem Miłoszem (Wydawnictwo Literackie), „Rosja – wielkie zmyślenie” Arkadego Ostrowskiego (Krytyka Polityczna), „Szympansy z azylu Fauna” (Wydawnictwo Czarne), „Na szpulce niebieskiej nici” Anne Tyler (W.A.B., finał Nagrody Bookera 2015) oraz „W trzewiach świata” Eve Ensler (W.A.B). Jest autorką nowego przekładu „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego (Wilga). Zajmuje się też tłumaczeniami filmów i seriali.

 

Regulamin konkursu na najlepsze opowiadanie roku

1. Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator Festiwalu OPOWIADANIA, ogłasza konkurs na opowiadanie. Hasło przewodnie konkursu w roku 2018 brzmi: ostatni bankiet prezydenta.

2. Prace o objętości nie większej niż 18 000 znaków ze spacjami można przesyłać do 1 sierpnia 2018 r. na adres konkurs@opowiadanie.org

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski; musi być również napisany po polsku, nie przyjmujemy tłumaczeń.

4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do e-maila prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatora (Towarzystwa Aktywnej Komunikacji) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach festiwalowych (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

6. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.

7. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.

8. Oceniając nadesłane prace, wybrany przez organizatora kurator konkursu zwróci uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego. Organizator konkursu w celu ułatwienia interpretacji tegorocznego hasła przewodniego sformułował następującą podpowiedź: Tak, ten ostatni bankiet prezydenta, na którym prezydent otrzymuje od swojego ostatniego bankiera tajemniczy ostatni blankiet ukryty w ostatnim bukiecie późnowiosennych żonkili, czyta zdawkowo zapisane tam zdanie, rozgląda się po sali i przypomina sobie, że już jutro jest jutro, nad którym nikt nie panuje. 

9. Główną nagrodę w konkursie stanowi: 3000,- zł brutto (trzy tysiące złotych). Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia książkowe.

Organizator może ogłosić listę osób nominowanych do nagrody.

10. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej nastąpi w październiku 2018 podczas finału Festiwalu OPOWIADANIA we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni wcześniej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadanie.org

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do nieprzyznania lub podziału nagrody.
12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest:
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
KRS: 0000045825
NIP: 894-25-67-840
REGON: 931998437

Adres: ul. Popowicka 34/11, 54-237 Wrocław
Tel. 783 783 100
e-mail: biuro@tak.net.pl

13. Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu oraz do celów statystycznych (w ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych). Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 8 powyżej jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by wziąć udział w konkursie.

14. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

15. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa.

16. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyłączeniem osób, którym w ramach niniejszego konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna lub/i wyróżnienie, których dane zostaną udostępnione podmiotom wykonującym dla Towarzystwa Aktywnej Komunikacji usługi księgowe w ramach zawartych umów.


Konkurs na najlepszy przekład opowiadania 2018

 

Regulamin

 

1. Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Festiwalowi OPOWIADANIA 2018 ogłasza Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator festiwalu. Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze przed debiutem książkowym, a więc nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (zapis nie dotyczy publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych).

3. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielski, niemiecki, francuski) na język polski.

4. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez organizatora. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.

5. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka.

6. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia (imię, nazwisko tłumacza, oryginalny język przekładu) na adres konkurs@opowiadanie.org

7. Uczestnicy konkursu nie mogą wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie konkursowe bez zgody autora tekstu i właściciela praw.

8. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org. W treści listu należy podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefon kontaktowego.

9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac nagrodzonych z przekazaniem na rzecz Towarzystwa Aktywnej Komunikacji autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia (licencja niewyłączna na 5 lat). Jest także równoznaczne z przekazaniem zgody na publikację przekładu i rezygnację z dodatkowego honorarium za ewentualną publikację.

10. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.

11. Pula nagród w konkursie wynosi 1750 zł, w tym:

I nagroda – 1000 zł

II nagroda – 500 zł

III nagroda – 250 zł

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieprzyznania bądź innego podziału nagród. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.

12. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia 2018 r. (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu OPOWIADANIA. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

13. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest:

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

KRS: 0000045825

NIP: 894-25-67-840

REGON: 931998437

Adres: ul. Popowicka 34/11, 54-237 Wrocław

Tel. 783 783 100

e-mail: biuro@tak.net.pl

14. Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu oraz do celów statystycznych (w ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych). Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 8 powyżej jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w konkursie.

15. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

16. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa.

17. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyłączeniem osób, którym w ramach niniejszego konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna lub/i wyróżnienie, których dane zostaną udostępnione podmiotom wykonującym dla Towarzystwa Aktywnej Komunikacji usługi księgowe w ramach zawartych umów.

 

Patronat:

 

 

 

Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji.

 

 

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się