MEiN o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa:

MEiN o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa:

MEiN o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa: w 2022 roku kupiono 1,5 mln książek do przedszkoli i szkół

Udostępnij

W 2022 roku zakupiono prawie 1,5 mln książek do przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W programie wzięło udział blisko 3 tys. placówek wychowania przedszkolnego i ponad 2,8 tys. szkół – podało MEiN.

W poniedziałek Ministerstwo Edukacji i Nauki podsumowało realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2022 r.

Przypomniało, że w 2022 r. w NPRCz 2.0 na lata 2021-2025, obok bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wsparciem objęto też placówki wychowania przedszkolnego. W 2022 r. skorzystały z niego 2943 placówki, do których łącznie uczęszcza 296 075 dzieci.

Liderami w wykorzystaniu środków przez przedszkola są województwa: małopolskie (407 placówek), mazowieckie (361 placówek), śląskie (305 placówek), podkarpackie 301 (placówek).

W sumie do placówek wychowania przedszkolnego zakupiono 538 982 książki, w tym: 533 805 książek papierowych, 4588 audiobooków, 589 książek elektronicznych.

Resort edukacji wskazuje, że NPRCz 2.0 to nie tylko zakup książek. Podaje, że w przedszkolach w całej Polsce powstały kąciki biblioteczne czy małe biblioteki. Książki były eksponowane np. w holu przedszkola czy szatni, by czytaniem zainteresować nie tylko dzieci, ale również rodziców. Ponadto w ramach działań proczytelniczych przedszkola organizowały rodzinne spotkania czytelnicze, spotkania autorskie z twórcami książek dla dzieci, przedstawienia teatralne i inscenizacje bajek czy warsztaty literackie. W wielu placówkach tradycją stał się udział w akacjach „Cała Polska czyta dzieciom” czy „Czytanie ma moc”.

MEiN informuje, że w 2022 r. w programie udział wzięło 2 801 szkół, w tym 2 076 szkół podstawowych i 725 szkół ponadpodstawowych. Najchętniej ze wsparcia korzystały placówki w województwach: lubelskim (443 szkoły), mazowieckim (398 szkół), małopolskim (281 szkół).

W 2022 r. wsparciem w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0 zostało objętych 2 506 bibliotek szkolnych i 57 bibliotek pedagogicznych (ogółem 2 563 biblioteki). Biblioteki te zakupiły 935 961 książek.

Wśród zakupionych pozycji do bibliotek szkolnych ok. 41 proc. stanowiły lektury szkolne. Najwięcej lektur zakupiły szkoły działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG (75 proc.) oraz placówki z województwa mazowieckiego. Do wszystkich szkół objętych wsparciem uczęszcza 769 340 uczniów, z tego 393 697 korzystało z nowości wydawniczych zakupionych w ramach programu

Resort podał, że podobnie jak w przypadku placówek wychowania przedszkolnego, zakup książek był tylko jednym z elementów działań proczytelniczych. W wielu szkołach podjęto współpracę z bibliotekami publicznymi czy pedagogicznymi, aby wymieniać informacje o działań promujących czytelnictwo lub wspólnie organizować takie inicjatywy. Wspólne działania obejmowały także udział uczniów w konkursach literacko-plastycznych, lekcjach bibliotecznych i projektach edukacyjnych, grach terenowych, spotkaniach autorskich. W wielu miejscach efektem współpracy jest również dostosowanie godzin pracy biblioteki publicznej do możliwości korzystania z niej przez uczniów.

Ministerstwo zaznaczyło, że w szkołach podjęto też szereg inicjatyw, których celem było wzbudzenie ciekawości świata i zmobilizowanie do sięgnięcia po książkę. Organizowano m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i fotograficzne („Bohaterowie literatury w obiektywie”), kiermasze książek. Nie zabrakło też wystaw nowości zakupionych w ramach programu, wieczorków poetyko-literackich czy happeningów. Uczniowie brali też udział w Narodowym Czytaniu Ballad Adama Mickiewicza czy wycieczce do Muzeum Książki Artystycznej.

Biblioteki szkolne i pedagogiczne, które przystąpiły do programu, mogły przeznaczyć środki na zakup wyposażenia. W bibliotekach pojawiły się m.in. nowe regały biblioteczne, stojaki na książki, pojemniki na karty biblioteczne, lampki biurkowe, przekładki alfabetyczne, podpórki do książek, wózki biblioteczne, tablice informacyjne czy wygodne kanapy. Dokonano również zakupu sprzętu komputerowego, czytników kodów kreskowych, bibliotecznych programów komputerowych czy czytników ebooków.

„Priorytet 3 NPRCz 2.0. cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony szkół i placówek wychowania przedszkolnego, które w poprzedniej edycji programu nie były objęte wsparciem. Dla beneficjentów istotne było to, że mogli wzbogacić księgozbiór biblioteczny w nowości wydawnicze, a placówki wychowania przedszkolnego kupić książki dla dzieci, które nauczyciele wykorzystują w realizacji podstawy programowej” – podsumowuje MEiN.

„Nauczyciele bibliotekarze odnotowują wzrost liczby wypożyczeń i poprawę komfortu pracy, a szkoły zgłaszają zapotrzebowanie na organizację zajęć czytelniczych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele pozytywnie odbierają możliwość przeznaczenia środków z programu na unowocześnienie stanowiska pracy bibliotekarza, zwłaszcza na zakup komputera oraz programu komputerowego do obsługi biblioteki” – dodaje.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Planowany budżet programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, z czego 635 mln zł to środki z budżetu państwa.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety. Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych – operator: Biblioteka Narodowa; Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych – operator: Instytut Książki; Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych – operator: Ministerstwo Edukacji i Nauki; Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa – operator: Narodowe Centrum Kultury.

źródło: PAP, Danuta Starzyńska-Rosiecka

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się